Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0813(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0370/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0370/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 20/01/2016 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0010

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 62k
2016. január 20., Szerda - Strasbourg
A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere *
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13060/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0338/2015),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtásáról szóló, 2013. október 10-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0370/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0419.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0269.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat