Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0813(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0370/2015

Predkladané texty :

A8-0370/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/01/2016 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0010

Prijaté texty
PDF 248kWORD 61k
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku *
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13060/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0338/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0370/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia