Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0407(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0133/2015

Předložené texty :

A8-0133/2015

Rozpravy :

PV 19/01/2016 - 16
CRE 19/01/2016 - 16

Hlasování :

PV 20/01/2016 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0011

Přijaté texty
PDF 400kWORD 75k
Středa, 20. ledna 2016 - Štrasburk
Presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem ***I
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. ledna 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0821),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0427/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. listopadu 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0133/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 63.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. ledna 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem
P8_TC1-COD(2013)0407

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2016/343.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí