Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0407(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0133/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0133/2015

Viták :

PV 19/01/2016 - 16
CRE 19/01/2016 - 16

Szavazatok :

PV 20/01/2016 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0011

Elfogadott szövegek
PDF 325kWORD 78k
2016. január 20., Szerda - Strasbourg
A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0821),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C7‑0427/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a brit Alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. november 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A8-0133/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)HL C 226., 2014.7.16., 63. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0407

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/343 irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat