Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0407(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0133/2015

Texte depuse :

A8-0133/2015

Dezbateri :

PV 19/01/2016 - 16
CRE 19/01/2016 - 16

Voturi :

PV 20/01/2016 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0011

Texte adoptate
PDF 325kWORD 78k
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg
Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale ***I
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 ianuarie 2016 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0821),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0427/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității şi proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 noiembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8–0133/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 226, 16.7.2014, p. 63.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 ianuarie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale
P8_TC1-COD(2013)0407

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2016/343.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate