Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0407(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0133/2015

Predkladané texty :

A8-0133/2015

Rozpravy :

PV 19/01/2016 - 16
CRE 19/01/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 20/01/2016 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0011

Prijaté texty
PDF 331kWORD 77k
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0821),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0427/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, v ktorom sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. novembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0133/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 63.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní
P8_TC1-COD(2013)0407

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/343.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia