Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0108(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0148/2015

Předložené texty :

A8-0148/2015

Rozpravy :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Hlasování :

PV 20/01/2016 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0012

Přijaté texty
PDF 400kWORD 96k
Středa, 20. ledna 2016 - Štrasburk
Osobní ochranné prostředky ***I
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. ledna 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0186),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0110/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. října 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0148/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 76.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. ledna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
P8_TC1-COD(2014)0108

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/425.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí