Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0108(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0148/2015

Texte depuse :

A8-0148/2015

Dezbateri :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Voturi :

PV 20/01/2016 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0012

Texte adoptate
PDF 325kWORD 96k
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg
Echipamentele individuale de protecție ***I
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 ianuarie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0186),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0110/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iulie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 octombrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8‑0148/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 451, 16.12.2014, p. 76.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 ianuarie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
P8_TC1-COD(2014)0108

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/425.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate