Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2015

Внесени текстове :

A8-0063/2015

Разисквания :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Гласувания :

PV 20/01/2016 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0014

Приети текстове
PDF 467kWORD 103k
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Въжени линии ***I
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0187),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0111/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0063/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 81.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/EО
P8_TC1-COD(2014)0107

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/424.)

Правна информация - Политика за поверителност