Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0107(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2015

Predkladané texty :

A8-0063/2015

Rozpravy :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 20/01/2016 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0014

Prijaté texty
PDF 327kWORD 77k
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
Lanovkové zariadenia ***I
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0187),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0111/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0063/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 81.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES
P8_TC1-COD(2014)0107

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/424.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia