Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2863(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0067/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0067/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 20/01/2016 - 7.7
CRE 20/01/2016 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0015

Elfogadott szövegek
PDF 344kWORD 83k
2016. január 20., Szerda - Strasbourg
Kifogás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben: A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Az Európai Parlament 2016. január 20-i állásfoglalása a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2015)06507),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen 11.cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az Egészségügyi Világközgyűlés által 1981-ben elfogadott, az anyatejpótlók forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódexre(2) és az Egészségügyi Világközgyűlés ezt követően elfogadott 16 határozatára, különösen a 2010. május 21-i WHA63.23 határozatra, amely arra sürgeti a tagállamokat, hogy „szüntessék meg a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek nem megfelelő reklámozását, és biztosítsák, hogy a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek esetében ne engedélyezhessenek tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat, kivéve amennyiben azt konkrét rendelkezés írja elő a Codex Alimentariusba foglalt szabványokban vagy a nemzeti jogszabályokban”,

–  tekintettel az Egyesült Királyság kormánya táplálkozással foglalkozó tudományos tanácsadó bizottságának (SACN) 2007. szeptember 24-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a 609/2013/EU rendelet 5. cikkére és különösen az elővigyázatosság abban foglalt elvére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság nem nyújtott be jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekek táplálásáról, amint ezt a 609/2013/EU rendelet előírja, ami a gyermekkori elhízás csökkentésére irányuló nemzeti stratégiák szükséges feltétele;

B.  mivel az I. melléklet 3. részében a felhatalmazáson alapuló rendelet megengedi, hogy a bébiételek energiaértéke 30%-ban cukorból származzon (7,5 g cukor/100 kcal megfelel 100 kcal energiában cukorból származó 30 kcal-nak);

C.  mivel az I. melléklet 3. részének rendelkezései ellentmondanak a Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanácsának(4) – amely azt ajánlja, hogy korlátozzák a szabad cukrok bevitelét a teljes energiabevitel kevesebb mint 10%-ára, valamint egészségügyi szempontból további előnyök elérése érdekében további 5%-os csökkentést javasol – és a tagállamok tudományos bizottságai minden egészségügyi tanácsának, amelyek szerint jelentősen csökkenteni kell a teljes cukorbevitelt; mivel az ilyen élelmiszerek bevezetése – különösen ilyen korán – valószínűleg hozzájárul a gyermekkori elhízás növekvő mértékéhez, és befolyásolhatja a gyermekek ízlésének kialakulását is; mivel különösen csecsemők és kisgyermekek esetében minimálisra kell szorítani a hozzáadott cukor mértékét;

D.  mivel jelenleg a nem megfelelő táplálkozás világszerte a betegségek és az elhalálozás messze legfontosabb kiváltó oka – nagyobb a szerepe, mint a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak és a mozgáshiánynak együtt(5);

E.  mivel a WHO azt ajánlja, hogy hathónapos koruktól kezdve az anyatejet különböző megfelelő, biztonságos és tápanyagban gazdag kiegészítő élelmiszerekkel egészítsék ki, azonban a kiegészítő élelmiszerekhez ne adjanak hozzá sót és cukrokat(6);

F.  mivel minden tagállam támogatta az Egészségügyi Világközgyűlés (WHA) által 1981-ben elfogadott, az anyatejpótlók forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódexet (a nemzetközi kódex) és az azt követő 16 vonatkozó WHA-határozatot;

G.  mivel a 609/2013/EU rendelet elfogadására azelőtt került sor, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek alapvető összetételéről szóló, 2014. augusztus 5-i tudományos véleményét(7) közzétették volna;

H.  mivel az Uniónak kötelessége magas színvonalú közegészségi elvek, szabványok és jogszabályok előmozdítása az EU-n kívüli országokkal és a nemzetközi szervezetekkel folytatott kapcsolataiban a közegészségügy terén, és feladata hatékony egészségvédelmi keretrendszer létrehozása;

I.  mivel a csecsemők és a kisgyermekek különösen kiszolgáltatott népességcsoportot képeznek a hormonháztartást zavaró vegyi anyagok és más szennyező anyagok szempontjából;

J.  mivel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – a WHO rákbetegségekkel foglalkozó ügynöksége – 2015. március 20-án a glifozátot az „emberre valószínűleg rákkeltő hatású” anyagként sorolta be(8);

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

Elhízás

2.  úgy véli, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelet nem tartalmaz elégséges intézkedéseket a csecsemők és a kisgyermekek elhízással szembeni védelmére, és az engedélyezett maximális cukorszintet jelentősen csökkenteni kell, a WHO ajánlásainak megfelelően;

Kialakulóban lévő technológiák

3.  úgy véli, hogy az elővigyázatosság elvének megfelelően az olyan kialakulóban lévő technológiákat, mint például a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a nanotechnológia, amelyek hosszú távú kockázatai nem ismertek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszereken és a bébiételekben be kellene tiltani;

Címkézés

4.  úgy véli, hogy a globális közegészségügyi ajánlások – többek között a 63.23 WHA-határozat –, a WHA csecsemők és kisgyermekek táplálására vonatkozó átfogó stratégiája és a harmadik országokba irányuló uniós export átfogó hatása figyelembevételével a feldolgozott bébiételek címkézésének és forgalmazásának egyértelművé kell tennie, hogy e termékek nem alkalmasak hathónaposnál fiatalabb csecsemők számára, és nem szabad veszélyeztetnie a hat hónapos kizárólagos szoptatásra vonatkozó ajánlást; úgy véli ezért, hogy a címkézést és a forgalmazást a WHA csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekre vonatkozó ajánlásaival összhangban felül kell vizsgálni;

Átláthatóság

5.  úgy véli, hogy az átláthatóság és a közvélemény uniós intézményekben és uniós döntéshozatalban való bizalmának kiépítése érdekében nyilvánosságra kell hozni azon kétoldalú ülések listáját (ezek időpontjainak és résztvevőinek feltüntetésével), amelyeket a Bizottság a felhatalmazáson alapuló rendelet kidolgozási folyamata során az érdekelt felekkel folytatott;

o
o   o

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be új felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely figyelembe veszi az EFSA feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó összetételi követelményekről szóló felülvizsgálatának megállapításait, valamint az optimális csecsemő- és kisgyermek-táplálási ajánlások tekintetében a cukor és a korán bevezetett feldolgozott élelmiszerek hatására vonatkozó tudományos bizonyítékokat;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 181., 2013.6.29., 35. o.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 (Változások az egészség terén Angliában, angol régiók és a nélkülözés területei szerinti elemzésben, 1990–2013: szisztematikus elemzés a WHO Global Burden of Disease (Globális betegségteher) című 2013. évi tanulmányához) Lancet 2015; 386: 2257–74 internetes közzététel: 2015. szeptember 15.http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat