Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0094(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0372/2015

Внесени текстове :

A8-0372/2015

Разисквания :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0017

Приети текстове
PDF 452kWORD 62k
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово ***
P8_TA(2016)0017A8-0372/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (10725/2/2015 – C8‑0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10725/2/2015),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (10728/1/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка i), и параграфи 7 и 8 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0328/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0372/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Косово.

Правна информация - Политика за поверителност