Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0094(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0372/2015

Ingivna texter :

A8-0372/2015

Debatter :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0017

Antagna texter
PDF 237kWORD 289k
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo ***
P8_TA(2016)0017A8-0372/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 januari 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10725/2/2015),

–  med beaktande av utkastet till stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10728/1/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a led i, 218.7 och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0328/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0372/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kosovo.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy