Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/3032(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0068/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0018

Приети текстове
PDF 572kWORD 121k
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург
Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна
P8_TA(2016)0018RC-B8-0068/2016

Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Грузия, Молдова и Украйна, както и неотдавнашната си резолюция от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС)(1),

—  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена в Рига на 21 и 22 май 2015 г.,

—  като взе предвид докладите за напредъка по изпълнението от страна на Грузия и Украйна на плана за действие за либерализиране на визовия режим от 18 декември 2015 г.,

—  като взе предвид препоръките на Европейския икономически и социален комитет относно интегрирането на гражданското общество в процесите на изготвяне на политиките и на реформи,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Грузия, Молдова и Украйна са ратифицирали споразуменията за асоцииране, които включват задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, като по този начин са избрали пътя на по-тясна политическа и икономическа интеграция с Европейския съюз и преминават през процес на амбициозни реформи в множество области, включително демокрацията, доброто управление, принципите на правовата държава и правата на човека;

Б.  като има предвид, че ЕС признава европейските стремежи на тези три държави и подчертава добавената стойност на споразуменията за асоцииране в провежданите от тях процеси на реформи;

В.  като има предвид, че доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека остават в центъра на Европейската политика за съседство (ЕПС) и представляват основен ангажимент по‑специално за трите държави, подписали споразуменията за асоцииране с ЕС;

Г.  като има предвид, че Русия продължава да има участие, пряко или косвено, в конфликти и вътрешни разделения, засягащи и трите асоциирани държави — окупираните територии Абхазия и региона Южна Осетия/Цхинвали в Грузия, въпроса с Приднестровието в Молдова, както и анексирането на Крим от Русия и участието в конфликта в източните части на Украйна;

Д.  като има предвид, че безвизовият режим за пътуване между ЕС и Молдова беше въведен през април 2014 г., и като има предвид, че последните доклади на Комисията от декември 2015 г. сочат, че Грузия и Украйна вече отговарят на изискванията, определени в плановете за действие за либерализиране на визовия режим;

Е.  като има предвид, че ангажиментът на ЕС по отношение на държавите от Източното партньорство беше посрещнат със силна съпротива и агресивни реакции от страна на Руската федерация, като например ответни мерки срещу асоциираните държави; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са приели редица санкции и ограничителни мерки срещу Руската федерация и руски длъжностни лица;

1.  Подчертава значението на споразуменията за асоцииране и на задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, които са техни компоненти; приветства постигнатия до момента напредък и настоява, че прилагането на тези споразумения и задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия и свързаните с тях програми за асоцииране трябва да бъдат първостепенен приоритет за ЕС и за трите партньорски държави; подчертава, че Съветът на Европейския съюз с единодушие подписа споразуменията за асоцииране;

2.  Приветства усилията на Грузия, Молдова и Украйна да осигурят сближаване на националното си законодателство със стандартите на ЕС въз основа на ангажиментите по споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия; посочва, че успехът в това начинание зависи от много фактори, включително наличието на стабилна политическа среда, стратегическо мислене, конкретни планове за реформи и добро използване на международната финансова и техническа подкрепа;

3.  Подкрепя в това отношение ангажираната и многостранна финансова и техническа помощ, която ЕС и други финансови институции предоставят на Украйна и Грузия, но подчертава, че финансовата подкрепа от ЕС за всички негови партньори е обвързана с условието за конкретни стъпки за реформа; подчертава решаващата роля, която Комисията следва да играе при улесняване на прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия и при наблюдение и подпомагане на съответните органи както технически, така и финансово;

4.  Припомня, че предоставените средства трябва да бъдат изразходвани по добър начин и че сами по себе си те не са достатъчни за стабилизирането на икономиката, нито може да се постигне някакъв устойчив успех без трайния ангажимент от страна на партньорите за предлагане и осъществяване на структурни реформи, гарантиране на ръст на вътрешното търсене и постигане на социално сближаване;

5.  Счита, че парламентарният контрол е основно условие за демократичната подкрепа за политиките на ЕС; поради това призовава Комисията да съдейства своевременно за редовното и подробно наблюдение на прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия от страна на Европейския парламент; призовава да се даде нов импулс на Парламентарната асамблея Евронест и нейната дейност да се стимулира, така че тя да може да посреща новите предизвикателства ефективно; призовава за обмен на най-добри практики и за сключване на меморандум за разбирателство по модела на подписания с Върховната рада меморандум, който може да служи за пример за парламентарно сътрудничество;

6.  Подчертава значението на развитието на социалното измерение на партньорството в съответствие с разпоредбите на програмите за асоцииране и съответните конвенции на Международната организация на труда; настоятелно призовава всички страни да спазват поетите от тях ангажименти по отношение на основните трудови стандарти и стандарти в областта на околната среда;

7.  Подчертава твърдата си подкрепа за териториалната цялост на трите държави; призовава Руската федерация да прекрати окупацията на Крим и незабавно да сложи край на всяко пряко или косвено участие в продължаващия конфликт в Украйна, както и в замразените конфликти в Грузия и Молдова; приветства решението на Съвета от 21 декември 2015 г. за продължаване на икономическите санкции срещу Руската федерация след неизпълнението на договореностите от Минск;

8.  Подчертава факта, че асоциираните държави са направили свободен избор да установят по-тесни отношения с ЕС и че този техен избор трябва да се зачита в пълна степен и да не бъде подлаган на натиск от трети страни; в това отношение осъжда действията, предприети от Русия за подкопаване или проваляне на проевропейския курс, избран от трите асоциирани държави, и призовава да се повишат усилията за борба с дезинформацията и за подобряване на стратегическата комуникация на политиките и дейностите на ЕС в областите на Източното съседство заедно с дейностите, предприемани от оперативната група на ЕС East StratCom;

9.  Приветства горещо последните доклади за напредъка по изпълнението от страна на Грузия и Украйна на съответните планове за действие за либерализиране на визовия режим, които бяха публикувани от Комисията на 18 декември 2015 г.; очаква от Съвета и държавите членки да предоставят безвизов режим на пътуване за двете държави без забавяне; поздравява Молдова за доброто прилагане на действащия от април 2014 г. безвизов режим, който представлява добър пример за целия регион;

10.  Подчертава факта, че основните цели на задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия в малък мащаб са постигането на осезаеми и устойчиви подобрения на условията на живот на обикновените граждани чрез осигуряване на стабилност, създаване на възможности за МСП и създаване на работни места; подчертава, че прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия в съчетание с тежкото икономическо положение може да има въздействие върху украинската икономика и украинския пазар на труда със социални последици, които не трябва да се пренебрегват; подчертава, че създаването на двустранни задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия с Украйна, Грузия и Молдова е ключов инструмент за една модерна, прозрачна и предвидима търговия, сближаване на нормативните уредби и постепенна икономическа интеграция на партньорите във вътрешния пазар на ЕС, както и за преки чуждестранни инвестиции, водещи до създаване на работни места и дългосрочен растеж и с крайна цел за създаването на едно по-широко икономическо пространство въз основа на правилата на Световната търговска организация (СТО) и зачитането на суверенния избор;

11.  Подчертава необходимостта енергично да се продължи дейността по програмата за реформи, особено в областта на съдебната система и на принципите на правовата държава, както и борбата с корупцията и организираната престъпност като важна предпоставка за социално-икономическото развитие на трите асоциирани държави;

12.  Отново подчертава важността на интегрирането на гражданското общество в процесите на изготвяне на политиките и на реформи; подчертава ролята, която съответните платформи на гражданското общество, предвидени в споразуменията за асоцииране, могат да играят в този процес, по-специално във връзка с повишаването на обществената осведоменост и наблюдението върху прилагането на споразуменията; посочва, че е важно ползите от прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия да се обяснят на населението на асоциираните държави и да се развенчаят всички митове;

13.  Подчертава значението на включените в споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия разпоредби относно сътрудничеството в областта на енергетиката за сигурността на енергийните доставки и развитието на конкурентоспособни, прозрачни и недискриминационни енергийни пазари в съответствие с правилата и стандартите на ЕС, както и за енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност; подкрепя намерението на ЕС да задълбочи пълната интеграция на енергийния пазар с Молдова, Украйна и Грузия посредством Енергийната общност;

14.  Приветства факта, че въпреки отрицателните икономически тенденции в региона износът от Грузия и Молдова към ЕС е нараснал през първите 12 месеца от прилагането на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия, като вносът на ЕС от Грузия се е повишил с 15%, а общият му дял в износа на Молдова се е увеличил с 62%, и очаква да види същите положителни тенденции в Украйна; призовава Комисията ежегодно да докладва подробно за прилагането на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна, по-специално относно механизма за недопускане на заобикалянето на мерки в случая на Грузия и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки и защитната клауза в случая на Молдова;

15.  Подчертава, че съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз всяка европейска държава може да кандидатства за членство в ЕС, при условие че спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава;

16.  Изразява задоволство от участието на трите държави в програми на ЕС или асоциирането им към програми на ЕС, като например Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, „Мария Склодовска-Кюри“ и „Творческа Европа“; отбелязва, че това сътрудничество, което същевременно е от взаимна полза, предоставя на партньорските държави възможността да се запознаят с методите на работа и политиките на ЕС;

17.  Приветства новия акцент на преразгледаната ЕПС и намерението на ЕС да засили сътрудничеството с партньорите си в областта на предотвратяването на конфликтите, борбата срещу тероризма и срещу радикализацията и реформата в сектора на сигурността; счита, че това сътрудничество трябва да бъде съществено и да бъде насочено към преодоляването на общи заплахи за сигурността и полагането на съвместни усилия за трайно уреждане на конфликтите, включително посредством засилено участие в мисии и дейности за обучение по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и действия за гарантиране на неразпространението на оръжия за масово унищожение и борба с незаконния трафик на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ); отново изразява своята подкрепа за Мисията на ЕС за оказване на съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBAM), Консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM), както и за полаганите усилия с оглед на мирното разрешаване на конфликтите, засягащи трите държави;

Грузия

18.  Приветства напредъка, постигнат от Грузия през последните три години по всички теми в рамките на четирите тематични области на Плана за действие за либерализиране на визовия режим, и поздравява ангажираността, демонстрирана от грузинските органи в тази връзка;

19.  Подчертава, че свободата на медиите, свободата на изразяване и разнообразието на информация са основни ценности на едно демократично общество; изразява загриженост във връзка с неблагоприятното въздействие върху медийния плурализъм на случаи като този на дружеството за радио- и телевизионно разпръскване „Рустави 2“; призовава в тази връзка грузинските органи да гарантират медийния плурализъм, редакционната независимост и прозрачната собственост върху медиите, особено в навечерието на парламентарните избори през 2016 г.; подкрепя идеята, предложена от грузинските органи, да се изпрати експертна мисия, съставена от съветници на високо равнище, сред които бивши съдии от Съда на Европейския съюз и от Европейския съд по правата на човека, които да наблюдават текущото дело във връзка с „Рустави 2“;

20.  В тази връзка подчертава, че съдебните производства следва да бъдат прозрачни, безпристрастни и да не бъдат политически мотивирани; призовава Грузия да продължи и изцяло да извърши реформата на съдебната система, включително чрез укрепване на нейната независимост и деполитизиране на прокуратурата; продължава да бъде загрижен относно липсата на отчетност на прокуратурата и неясните критерии за назначаване на прокурорите и следователите; призовава за продължаване на усилията за пълна независимост, ефективност, безпристрастност и професионализъм на съдебната система, прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и новосъздадената Служба за сигурност, включително парламентарен надзор над дейността на последните два органа; изразява загриженост във връзка с широкото използване на задържането под стража в досъдебно производство, особено на политически фигури и дейци, което следва да бъде извънредна мярка, прилагана единствено при неотложни и ясни обстоятелства;

21.  Припомня изявлението от 22 септември 2015 г. на Венецианската комисия на Съвета на Европа относно неправомерния натиск, упражняван върху съдии от Конституционния съд на Грузия, и призовава правителството на Грузия да предприеме подходящи действия, включително подходящи мерки за защита на членовете на съда и членовете на техните семейства, да проведе пълно разследване на всички прояви на сплашване и да подведе под отговорност извършителите;

22.  Подчертава факта, че наличието на политическа опозиция е от първостепенно значение, за да се постигне балансирана и зряла политическа система, и подчертава, че всеки акт на насилие срещу членове на която и да е политическа партия следва да бъде незабавно и щателно разследван; призовава всички политически сили в Грузия да подобрят политическия климат чрез избягване на конфронтацията и поляризацията и осигуряване на междупартиен диалог в интерес на укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава;

23.  Призовава за пълно прилагане на препоръките, заложени в епохалния доклад „Грузия в преход“, представен от Томас Хамарберг, специален съветник на ЕС по въпросите на конституционната и правната реформа и правата на човека;

24.  Поздравява Грузия за нейната новаторска система за електронно възлагане на обществени поръчки, която значително увеличи прозрачността, ефективността и отчетността, които са ключови фактори в борбата срещу корупцията;

Молдова

25.  Изразява дълбока загриженост по повод на фактическата системна политическа нестабилност, която на практика продължава да съществува след последните парламентарни избори от 30 ноември 2014 г., и счита, че настоящата политическа безизходица в Молдова е достигнала критична точка, в която се поражда риск от дестабилизация на институциите в Молдова и заплаха за икономиката, което оказва особено неблагоприятно въздействие върху притока на преки чуждестранни инвестиции;

26.  Приветства съставянето на ново правителство след дълъг период на застой и неуспешни опити за сформиране на правителство на 4 и 13 януари 2016 г.; настоятелно призовава политическите сили в Молдова да ускорят процеса на реформи, без по-нататъшно забавяне, в полза на всички молдовски граждани, включително с цел спазване на изискванията на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ); насърчава избягването на тежките геополитически последици от допълнителни политически кризи; напомня на молдовските партии за нуждата от увеличаване на политическата стабилност с цел да се гарантира устойчив успех на реформите и се надява, че новото правителство ще бъде в състояние да постигне съществени резултати;

27.  Подчертава, че са необходими допълнителни усилия за борба срещу корупцията, за създаване на независима и деполитизирана съдебна система, за отстраняване на превземането на държавата от частни интереси, както и за стабилизиране на икономиката на Молдова; изразява съжаление във връзка с факта, че поради политическата нестабилност на институциите на Молдова и тяхната неспособност да постигат резултати плащанията за бюджетна подкрепа от ЕС бяха временно преустановени през 2015 г.;

28.  Призовава Комисията и държавите членки да предоставят всички необходими технически експертни познания и финансова подкрепа на бъдещото правителство на Молдова, по примера на Групата на ЕС за подкрепа на Украйна, включително чрез командироването на експерти и длъжностни лица от Брюксел и столиците на държавите членки и интегрирането им в администрацията на Молдова, така че те да могат на място и ежедневно да подпомагат и наблюдават осъществяването на реформите;

29.  Настоятелно призовава органите да проведат пълно и задълбочено разследване на корупционния скандал и кражбата на 1 млрд. евро от банковата система, да изправят отговорните за това пред съда и да гарантират възстановяването на откраднатите средства; счита, че настоящата банкова криза показва сериозната необходимост от системни подобрения в правната рамка с цел засилване на контрола и прозрачността на дейностите в банковия сектор; във връзка с това изисква от Комисията да следи отблизо текущите съдебни разследвания и при необходимост да предоставя на молдовските органи експертния опит и помощта, необходими за изпълнение и завършване на разследванията;

30.  Призовава за всеобхватна реформа на медийния сектор и за пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите; във връзка с това изразява загриженост относно липсата на реална конкуренция и призовава за приемане на строг закон относно конфликтите на интереси;

Украйна

31.  Приветства влизането в сила, считано от 1 януари 2016 г., на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна; осъжда при все това факта, че Руската федерация прекрати едностранно своето споразумение за свободна търговия с Украйна, въведе тежки търговски ограничения върху износа на Украйна за Русия и възпрепятства транзитното преминаване на стоки за трети държави, с което се нарушават споразуменията на Световната търговска организация и други двустранни търговски споразумения; настоятелно призовава ЕС да подкрепя Украйна при настоящите и бъдещите спорове с Русия, започнати в рамките на СТО;

32.  Подчертава безпрецедентната откритост и усилия от страна на Комисията, полагани от повече от година и половина, за да се отговори на всички съмнения от руска страна, свързани с последиците от прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, и да се намерят практически решения; изразява съжаление относно неспособността на руската страна да представи конкретни примери за въздействието върху собствения ѝ пазар и търговия от влизането в сила на това споразумение; отново отбелязва потенциалните ползи, произтичащи за Русия от прилагането на споразумението за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зони за свободна търговия, благодарение на засилването на търговията и икономическите дейности и по-голямата стабилност в съседните ѝ държави; в този контекст призовава за проучване на допълнителни възможности за диалог на високо равнище;

33.  Призовава държавите членки да запазят мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) с пълен състав и пълна оперативност; отбелязва призивите от страна на украинското правителство за разширени международни мироопазващи сили по протежението на украинско-руската граница и в районите на Луганск и Донецк; изразява съгласие, че след като ситуацията позволи това и като част от цялостното изпълнение на Споразумението от Минск, следва на страните в конфликта да бъде предложено разполагане на ръководена от ЕС мисия по линия на ОПСО за подпомагане при задачи като разминиране, съдействие при подготовката на местни избори, както и осигуряване на свободен достъп за хуманитарните организации;

34.  Изразява сериозна загриженост относно изпълнението на споразумението от Минск в първоначално договорения срок, 31 декември 2015 г.; припомня, че руските органи носят особена отговорност в това отношение; отново заявява, че нарушенията на примирието се засилиха от средата на октомври 2015 г. насам, продължава да има ограничения на свободата на движение на наблюдателите от специалната мисия на ОССЕ за наблюдение, възстановяването на контрола от страна на Украйна по цялото протежение на границата с Русия не беше осъществено, не беше постигнато споразумение относно реда и условията за местните избори във временно окупираните територии Луганск и Донецк и не всички затворници и незаконно задържани лица, като Надя Савченко или Олег Сенцов, бяха освободени;

35.  Приветства публикуването на доклада на Нидерландския съвет за безопасност във връзка със свалянето на полет 17 на Малайзийските авиолинии (MH 17), при което загинаха 298 невинни цивилни граждани; подкрепя създаването на международен наказателен съд и призовава Руската федерация да сътрудничи изцяло с международната общност с цел провеждане на цялостно и независимо наказателно разследване и изправяне пред съд на отговорните лица; изразява съжаление по повод на решението на Руската федерация да блокира резолюцията в Съвета за сигурност на ООН за създаване на международен съд за разследване на това престъпление;

36.  Изразява съжаление относно факта, че продължаващата руска агресия доведе до бедствено хуманитарно положение в Донбас и че на украинските и международните хуманитарни организации е отказан достъп до окупираните региони; изразява дълбока загриженост във връзка с трудните хуманитарни условия на повече от 1,5 милиона вътрешно разселени лица; изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в окупирания от Русия Крим, особено във връзка с тежкото положение на кримските татари, и подчертава необходимостта от по-нататъшна финансова помощ от ЕС за Украйна;

37.  Приветства непрекъснатите усилия, полагани от украинските органи, за изпълнение на плана за действие за либерализиране на визовия режим и ги приветства във връзка с положителния окончателен доклад за напредъка по изпълнението на този план; изразява задоволство от приемането на ново законодателство и на политики, които засилиха защитата срещу дискриминацията; очаква украинското ръководство да изпълни поетите от него ангажименти за борба с корупцията през първото тримесечие на 2016 г.;

38.  Подчертава, че най-голямото отделно предизвикателство пред усилията за реформа е повсеместната корупция; приветства решенията, взети до този момент, като например въвеждането на законодателство, учредяването на институции (Национално бюро за борба с корупцията, Национална агенция за предотвратяване на корупцията, специален прокурор за борба с корупцията) и създаването на механизми за борба с корупцията, както и създаването на Националната агенция за отнемане на облагите, придобити чрез корупция; също така приветства неотдавнашното приемане на закона за държавно финансиране на политическите партии, който ще влезе в сила на 1 юли 2016 г., и на закона за обществените поръчки;

39.  Изразява разбирането си, че състоянието на война в източната част на Украйна представлява сериозна пречка за това усилие за реформи; заявява ясно обаче, че успехът и устойчивостта на Украйна по отношение на всеки външен враг зависи строго от здравето на нейната икономика и правна рамка, от нейната процъфтяваща демокрация и нарастващо благоденствие;

40.  Приветства текущия процес на конституционна реформа в областта на децентрализацията и съдебната система; припомня, че Венецианската комисия на Съвета на Европа е издала положителни препоръки относно двата пакета конституционни изменения; подчертава необходимостта от отбелязване на по-голям напредък в тези и в други области, по-специално в областта на икономиката, в която по-доброто регулиране и разбиването на монополите трябва да продължат да имат приоритетно значение, а също така и в областта на фискалните реформи, засилването на прозрачността и създаването на благоприятен инвестиционен климат; изразява загриженост по повод състоянието на украинската икономика и общото финансово положение на страната; отбелязва отчетения незначителен напредък в стабилизирането на икономическите резултати; приветства епохалното споразумение за намаляване на дълга, постигнато от Украйна с кредиторите ѝ през септември 2015 г.; припомня, че международната общност, и по-специално ЕС, международните финансови институции, базирани в Европа, МВФ и индивидуални национални донори обещаха безпрецедентна сума от около 20 милиарда EUR;

41.  Приветства активната подкрепа и солидарност на ЕС в областта на енергетиката, които дадоха възможност Русия да възобнови доставките на газ за Украйна за зимния период 2015—2016 г.; призовава държавите членки да използват напълно транзитния потенциал на Украйна и да укрепват сътрудничеството, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки както за ЕС, така и за Украйна, и да се избегне изграждането на нови газопроводи, заобикалящи Украйна, по-специално разработването на проекта „Северен поток 2“ за доставка на руски газ до Европа, което би могло да е в ущърб както на стратегията на ЕС за разнообразяване на енергийните източници, така и на правото на ЕС; подкрепя намерението на ЕС да засили пълната интеграция на енергийния пазар с Украйна посредством Енергийната общност и да намали енергийната зависимост, без да създава прекомерна тежест за частните домакинства; призовава ЕС и украинското правителство да разработят мерки за смекчаване на социалните трудности;

42.  Оценява високо ефективната и динамична работа на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС—Украйна за наблюдението на политическото и икономическото положение в Украйна и на нейната сигурност, както и на нейната ангажираност и подкрепата за подобряване на цялостните процеси на реформи, ориентирани към ЕС и предприети от украинските органи; припомня Меморандума за разбирателство, подписан от Върховната рада на Украйна и Европейския парламент през 2015 г., относно създаването на обща рамка за парламентарна подкрепа и изграждане на капацитет между двата парламента;

43.  Подчертава необходимостта да се укрепи гражданското общество в Украйна, така че то да може да съветва и подпомага органите в реализирането на обещаните реформи и да действа в качеството на ефективен контрольор и сигнализатор за нередности; приветства ефективното сътрудничество между експертната общност и Върховната рада в процеса на реформи и прилагането на споразумението за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия; приветства факта, че приоритетите на Върховната рада се оформят чрез всеобхватен диалог с гражданското общество;

44.  Отбелязва предстоящия нидерландски консултативен референдум относно споразумението за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна; вярва, че решението на нидерландския народ ще се вземе въз основа на достойнствата на споразумението, като се признават неговите осезаеми въздействия върху ЕС и Нидерландия в частност;

o
o   o

45.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на държавите членки, на правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство и на Руската федерация, на Парламентарната асамблея Евронест, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0272.

Правна информация - Политика за поверителност