Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/3032(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0068/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0018

Usvojeni tekstovi
PDF 287kWORD 112k
Četvrtak, 21. siječnja 2016. - Strasbourg
Sporazumi o pridruživanju/područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom
P8_TA(2016)0018RC-B8-0068/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju/područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazume o pridruživanju / područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, Moldove i Ukrajine, s druge strane,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji, Moldovi i Ukrajini te svoju nedavnu Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o pregledu Europske politike susjedstva(1),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva održanog u Rigi 21. i 22. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješća o napretku provedbe akcijskog plana liberalizacije viznog režima u Gruziji i Ukrajini od 18. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir preporuke Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o uključivanju civilnog društva u procese donošenja politika i reformi,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su Gruzija, Moldova i Ukrajina ratificirale sporazume o pridruživanju koji obuhvaćaju područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine i time se odlučile za tješnju političku i gospodarsku integraciju s Europskom unijom i provedbu ambicioznih reformi u brojnim područjima, među kojima su demokracija, dobro upravljanje, vladavina prava i ljudska prava;

B.  budući da EU prepoznaje europske težnje tih triju država i naglašava dodanu vrijednost sporazumâ o pridruživanju u njihovim procesima reforme;

C.  budući da su dobro upravljanje, demokracija, vladavina prava i ljudska prava i dalje u samoj srži Europske politike susjedstva i predstavljaju temeljne obveze, osobito triju država koje su potpisale sporazume o pridruživanju s EU-om;

D.  budući da je Rusija i dalje uključena, izravno ili neizravno, u sukobe i unutarnje razdjele koji se tiču sve tri pridružene zemlje, a riječ je o okupiranim teritorijima Abhazije i Južne Osetije / regije Činvali u Gruziji, pitanju Pridnjestrovlja u Moldovi te ruskom pripojenju Krima i uključenosti u sukobu u istočnim dijelovima Ukrajine;

E.  budući da je putni režim bez viza između EU-a i Moldove uveden u travnju 2014., a posljednja izvješća Komisije iz prosinca 2015. ukazuju na to da Gruzija i Ukrajina sada ispunjavaju uvjete iz akcijskih planova liberalizacije viznih režima;

F.  budući da je suradnja EU-a s državama Istočnog partnerstva naišla na snažan otpor i agresivne reakcije Ruske Federacije u vidu protumjera protiv pridruženih zemalja; budući da su Europska unija i njezine države članice usvojile niz sankcija i restriktivnih mjera protiv Ruske Federacije i ruskih dužnosnika;

1.  ističe važnost sporazumâ o pridruživanju te područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine koja čine njihov sastavni dio; pozdravlja dosadašnji napredak i inzistira na tome da provedba tih sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te povezanih programa pridruživanja mora biti glavni prioritet EU-a i njegova tri partnera; ističe da je Vijeće Europske unije jednoglasno potpisalo sporazume o pridruživanju;

2.  pozdravlja napore Gruzije, Moldove i Ukrajine u približavanju nacionalnog zakonodavstva standardima EU-a na temelju obveza iz sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; ističe da uspjeh u tom pogledu ovisi o mnogim faktorima, između ostalog o stabilnom političkom okruženju, strateškom razmišljanju, konkretnim planovima za reforme i pametnoj upotrebi financijske i tehničke međunarodne potpore;

3.  u tom kontekstu podržava odlučnu i višeslojnu financijsku i tehničku pomoć koju su Europska unija i druge financijske institucije pružile Ukrajini i Gruziji, ali naglašava da EU svim svojim partnerima pruža financijsku podršku pod uvjetom da provode konkretne reforme; naglašava ključnu ulogu koju bi Komisija trebala imati u omogućavanju lakše provedbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te u nadzoru i pružanju tehničke i financijske pomoći relevantnim tijelima;

4.  podsjeća na to da se sredstva stavljena na raspolaganje moraju pametno upotrijebiti i da sama po sebi nisu dovoljna da se stabilizira gospodarstvo niti se bilo kakav održivi uspjeh može postići bez stalnog angažmana partnera u predlaganju i provedbi strukturnih reformi kako bi se zajamčio porast domaće potražnje i postigla socijalna kohezija;

5.  smatra da je parlamentarni nadzor temeljni uvjet za demokratsku potporu politikama EU-a; stoga poziva Komisiju da Europskom parlamentu pravovremeno omogući redovito i detaljno praćenje provedbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; traži da se omogući novi zamah Parlamentarnoj skupštini Euronest i da se ojača njezina aktivnost kako bi se mogla učinkovito suočiti s novim izazovima; poziva na razmjenu najboljih praksi te na sklapanje memoranduma o razumijevanju po uzoru na onaj koji je potpisan s Verhovnom Radom i koji bi mogao poslužiti kao primjer parlamentarne suradnje;

6.  naglašava da je važno razvijati socijalnu dimenziju partnerstva u skladu s odredbama programa o pridruživanju i relevantnih konvencija Međunarodne organizacije rada; potiče sve strane da poštuju svoje obveze o temeljnim standardima rada i zaštite okoliša;

7.  ističe da u potpunosti podržava teritorijalnu cjelovitost svih triju zemalja; poziva Rusku Federaciju da prekine okupaciju Krima i bez odgode okonča svaku vrstu izravne ili neizravne umiješanosti u sukob koji se odvija u Ukrajini, kao i u zamrznute sukobe u Gruziji i Moldaviji; pozdravlja odluku Vijeća od 21. prosinca 2015. o produljenju gospodarskih sankcija protiv Ruske Federacije uslijed neprovođenja Sporazumâ iz Minska;

8.  naglašava činjenicu da su pridružene zemlje svojom voljom odabrale uspostaviti dublji odnos s EU-om i da se njihov odabir treba u potpunosti poštovati i osloboditi pritiska od trećih strana; u tom pogledu osuđuje mjere koje je poduzela Rusija kako bi potkopala ili upropastila proeuropski put koji su odabrale tri države obuhvaćene postupkom pridruživanja i poziva na dodatne napore za suprotstavljanje dezinformaciji i poboljšanje strateške komunikacije politika i aktivnosti EU-a u istočnom susjedstvu, zajedno s aktivnostima koje provodi radna skupina EU-a East StratCom;

9.  snažno podupire najnovija izvješća koja je Komisija objavila 18. prosinca 2015. o napretku u provedbi akcijskih planova za liberalizaciju viznih režima u Gruziji i Ukrajini; očekuje od Vijeća i država članica da bez odgađanja tim dvjema zemljama omoguće putni režim bez viza; čestita Moldovi na dobroj provedbi bezviznog režima uvedenog u travnju 2014., što je dobar primjer za cijelu regiju;

10.  ističe činjenicu da su, na nižim razinama, glavni ciljevi područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine uvođenje konkretnog i održivog poboljšanja životnih uvjeta običnih građana jamčenjem stabilnosti, stvaranjem prilika za mala i srednja poduzeća te otvaranjem radnih mjesta; ističe činjenicu da bi provedba Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini uz istovremeno teško ekonomsko stanje mogla imati utjecaj na ukrajinsko gospodarstvo i tržište rada te da se ne smiju zanemariti socijalne posljedice; ističe da je uspostava bilateralnih područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom ključan instrument za modernu, transparentnu i predvidivu trgovinu, regulatorno usklađivanje i postupnu ekonomsku integraciju tih partnera na unutarnje tržište Europske unije te za izravna strana ulaganja koja će omogućiti otvaranje radnih mjesta i dugoročni rast, a konačan je cilj stvaranje šireg gospodarskog područja koje bi se temeljilo na pravilima Svjetske trgovinske organizacije i poštovanju suverenih odluka;

11.  ističe potrebu odlučnog provođenja programa reformi, ponajprije u području pravosuđa i vladavine prava te borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala kao važan preduvjet za društveni i gospodarski razvoj triju zemalja obuhvaćenih postupkom pridruživanja;

12.  ponovno ističe koliko je važno uključiti civilno društvo u procese donošenja politika i reformi; naglašava ulogu koju odgovarajuće platforme civilnog društva imaju u sporazumima o pridruživanju i ulogu koju mogu imati, osobito u podizanju svijesti građana i nadzoru provedbe sporazuma; ističe da je važno stanovništvu pridruženih zemalja objasniti prednosti provedbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te razbiti sve mitove;

13.  naglašava da su odredbe sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini u kojima je riječ o suradnji u području energije važne za sigurnost opskrbe te za razvoj konkurentnih, transparentnih i nediskriminirajućih energetskih tržišta u skladu s pravilima i normama EU-a, kao i za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost; podržava namjeru EU-a da s pomoću Zajednice za energiju ojača potpunu integraciju energetskih tržišta Moldove, Ukrajine i Gruzije;

14.  pozdravlja činjenicu da je unatoč negativnim gospodarskim trendovima u regiji izvoz iz Gruzije i Moldove prema Europskoj uniji porastao u prvih 12 mjeseci provedbe Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini, s time da je uvoz iz Gruzije u Uniju porastao 15 %, a ukupan udio Unije u izvozu iz Moldove porastao je 62 %, te da se jednaki pozitivni trendovi mogu očekivati i u Ukrajini; poziva Komisiju da sastavlja detaljna godišnja izvješća o provedbi sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom, posebno u pogledu mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera u Gruziji te mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera i zaštitne klauzule za Moldovu;

15.  naglašava da u skladu s člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji sve europske države mogu podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji, pod uvjetom da poštuju načela demokracije, temeljne slobode, ljudska prava i prava manjina te da osiguraju vladavinu prava;

16.  zadovoljan je zbog sudjelovanja tih triju zemalja u programima EU-a ili njihove povezanosti s programima, kao što su Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), Obzor 2020., Erasmus+, Marie Sklodowska Curie i Kreativna Europa; napominje da ta suradnja donosi prednosti svim stranama te da partnerskim zemljama pruža priliku da se upoznaju s načinom rada i politikama Europske unije;

17.  pozdravlja novo usredotočenje revidirane Europske politike susjedstva i namjeru Europske unije da pojača suradnju s našim partnerima na područjima sprečavanja sukoba, borbe protiv terorizma, antiradikalizma i reforme sektora sigurnosti; smatra da ta suradnja treba biti temeljita te usmjerena na pronalaženje rješenja za zajedničke sigurnosne prijetnje i razvijanje zajedničkih načina održivog rješavanja sukoba, između ostalog jačanjem suradnje u misijama i obukama u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike te u aktivnostima čiji je cilj neširenje oružja za masovno uništenje i borba protiv nezakonite trgovine malim i lakim oružjem; ponovno ističe da podupire misiju EU-a u Moldovi i Ukrajini za pomoć na granicama (EUBAM), savjetodavnu misiju EU-a za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) i promatračku misiju EU-a u Gruziji (EUMM) te da podupire napore uložene kako bi se na miran način razriješili sukobi između te tri zemlje;

Gruzija

18.  pozdravlja napredak koji je Gruzija ostvarila u posljednje tri godine u svim područjima pokrivenim četirima tematskim blokovima Akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima te pohvaljuje predanost koju su gruzijske vlasti pokazale u tom pogledu;

19.  ističe da su sloboda medija i izražavanja te pluralizam izvora informacija temeljne vrijednosti demokratskog društva; zabrinut je zbog negativnih učinaka koje slučajevi kao što je onaj televizijske kuće Rustavi 2 imaju na pluralizam medija; u tom smislu poziva gruzijske vlasti da zajamče pluralizam medija, neovisnost uredništva i transparentnost vlasništva nad medijima, pogotovo uoči održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine; podupire ideju gruzijskih vlasti da se pošalje stručnu misiju visokih savjetnika koja se sastoji od umirovljenih sudaca Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava u cilju nadzora aktualnog predmeta povezanog s televizijskim kanalom Rustavi 2;

20.  u tom pogledu ističe da sudski postupci trebaju biti transparentni, nepristrani i neopterećeni političkim motivima; poziva Gruziju da nastavi provoditi i provede u potpunosti reformu pravosuđa, ojača njegovu neovisnost i depolitizira ured javnog tužitelja; i dalje je zabrinut zbog manjka odgovornosti ureda javnog tužitelja i nejasnih kriterija na temelju kojih se imenuju tužitelji i istražitelji; poziva na stalne napore za postizanje potpune neovisnosti, učinkovitosti, nepristranosti i profesionalizma u pravosuđu, uredu javnog tužitelja i ministarstvu unutarnjih poslova te u novoosnovanoj sigurnosnoj službi, uključujući parlamentarni nadzor nad aktivnostima potonje dvije institucije; zabrinut je zbog toga što se, posebno kad je riječ o političkim ličnostima i aktivistima, vrlo često primjenjuje istražni zatvor koji bi trebao biti izvanredna mjera koja se primjenjuje samo u hitnim i nedvosmislenim okolnostima;

21.  podsjeća na izjavu Venecijanske komisije Vijeća Europe od 22. rujna 2015. o neprimjerenom pritisku na suce Ustavnog suda Gruzije i poziva gruzijsku vladu da poduzme odgovarajuće korake, između ostalog prikladne mjere za zaštitu članova suda i njihovih obitelji, potpuno istraživanje svih radnji zastrašivanja i privođenje počiniteljâ pravdi;

22.  naglašava činjenicu da je postojanje političke opozicije iznimno važno za uravnotežen i zreo politički sustav i ističe da bi se svaki čin nasilja protiv članova bilo koje političke stranke trebao brzo i temeljito istražiti; poziva sve političke snage u Gruziji da poboljšaju političku klimu u zemlji tako što će izbjegavati sukobe i polarizaciju te omogućiti međustranački dijalog u cilju jačanja demokracije i vladavine prava;

23.  poziva na to da se u potpunosti provedu preporuke iz ključnog izvješća naslovljenog „Gruzija u tranzicijiˮ koje je podnio Thomas Hammarberg, posebni savjetnik EU-a za ustavnu i pravnu reformu i ljudska prava;

24.  čestita Gruziji na njezinom inovativnom sustavu za e-nabavu, kojim su znatno povećane transparentnost, učinkovitost i odgovornost, ključni faktori u borbi protiv korupcije;

Moldova

25.  ozbiljno je zabrinut zbog sustavne de facto političke nestabilnosti koja uporno traje od posljednjih parlamentarnih izbora održanih 30. studenog 2014. i smatra da je trenutni politički zastoj u Moldovi dostigao kritičnu točku te bi mogao destabilizirati institucije u toj zemlji i ugroziti gospodarstvo, što ima velik učinak na priljev izravnih stranih ulaganja;

26.  pozdravlja formiranje nove vlade nakon dugog razdoblja zastoja i bezuspješnih pokušaja formiranja vlade 4. i 13. siječnja 2016.; potiče političke snage u Moldovi da ubrzaju bez dodatnog odgađanja, proces reformi na dobrobit svih stanovnika Moldove, a čime će se postupiti i u skladu sa zahtjevima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF); potiče izbjegavanje teških geopolitičkih posljedica daljnje političke krize i podsjeća stranke u Moldovi na potrebu za većom političkom stabilnošću kako bi se zajamčio održiv uspjeh reformi i nada se da će nova vlada biti sposobna ostvariti značajne rezultate;

27.  naglašava da je potrebno uložiti dodatan napor u borbu protiv korupcije, stvaranje neovisnog i depolitiziranog pravosuđa, zaustavljanje zarobljavanja države te stabiliziranje moldovskog gospodarstva; žali zbog činjenice da je financijska pomoć iz proračuna EU-a obustavljena tijekom 2015. zbog političke nestabilnosti moldovskih institucija i njihove nemogućnosti da postižu rezultate;

28.  poziva Komisiju i države članice da budućoj vladi Moldove pružaju sva potrebna tehnička znanja i financijsku podršku po uzoru na skupinu EU-a za podršku Ukrajini, uključujući upućivanjem stručnjaka i službenika iz Bruxellesa i glavnih gradova država članica u administrativne službe Moldove kako bi im na licu mjesta i svakodnevno mogli pomoći u provedbi reformi i nadzoru nad njihovom provedbom;

29.  apelira na vlasti da potpuno i podrobno istraže korupcijski skandal i krađu 1 milijarde EUR iz bankovnog sustava te da odgovorne privedu pravdi i zajamče povrat ukradenih sredstava; smatra da trenutačna bankovna kriza pokazuje koliko su uistinu potrebna sustavna poboljšanja pravnog okvira kako bi se pojačale kontrola i transparentnost aktivnosti u bankovnom sektoru; u tom pogledu traži od Komisije da pobliže prati tekuće sudske istrage i da moldovskim vlastima, po potrebi, stavi na raspolaganje stručno znanje i pomoć koji su potrebni da bi se istraga mogla provesti i dovršiti;

30.  poziva na sveobuhvatnu reformu medijskog sektora i potpunu transparentnost vlasništva nad medijima; u tom kontekstu izražava zabrinutost zbog nedostatka istinskog tržišnog natjecanja i poziva na donošenje strogog zakona o sukobu interesa;

Ukrajina

31.  pozdravlja činjenicu da je 1. siječnja 2016. stupio na snagu Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj trgovini između EU-a i Ukrajine; međutim, osuđuje jednostranu odluku Ruske Federacije da obustavi svoj Sporazum o slobodnoj trgovini s Ukrajinom, uvede ozbiljna trgovinska ograničenja na izvoz iz Ukrajine u Rusiju i oteža provoz robe u treće zemlje, čime se krše sporazumi Svjetske trgovinske organizacije i drugi bilateralni trgovinski sporazumi; poziva EU da podrži Ukrajinu u njezinim aktualnim i budućim sporovima s Rusijom pred Svjetskom trgovinskom organizacijom;

32.  naglašava da je Komisija tijekom godinu i pol dana pokazala nezabilježenu otvorenost i poduzela napore kako bi uklonila sve sumnje koje je Rusija izrazila u pogledu posljedica provedbe Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini i pronašla praktična rješenja; žali zbog nemogućnosti Rusije da pruži konkretne primjere o tome kako će stupanje na snagu Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini utjecati na njezino tržište i trgovinu; ponavlja da Rusija ima potencijalne koristi od provedbe Sporazuma o pridruživanju / Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini zbog pojačane trgovinske i gospodarske aktivnosti te stabilnijeg susjedstva; u tom pogledu poziva na istraživanje daljnjih mogućnosti za dijalog na visokoj razini;

33.  poziva države članice da zadrže potreban broj ljudi na misiji Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i da ta misija ostane potpuno operativna; prima na znanje pozive ukrajinske vlade za jačom prisutnošću međunarodnih mirovnih snaga na granici između Ukrajine i Rusije i u regijama Luganska i Donjecka; slaže se da bi, kad situacija za to bude povoljna te kao dio potpune provedbe Sporazuma iz Minska, stranama u sukobu trebalo ponuditi pomoć misije u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike pod vodstvom EU-a kako bi pomogla s raznim zadaćama kao što su razminiranje, pripremanje lokalnih izbora i osiguravanje slobodnog pristupa za organizacije koje pružaju humanitarnu pomoć;

34.  izražava duboku zabrinutost u pogledu provedbe Sporazuma iz Minska do prethodno dogovorenog roka od 31. prosinca 2015.; podsjeća da su ruske vlasti u tom pogledu posebno odgovorne; ponavlja da su kršenja prekida vatre sve češća od sredine listopada 2015., da posebna promatračka misija OESS-a i dalje nailazi na ograničenja u pogledu slobode kretanja, da Ukrajina nije uspjela uspostaviti kontrolu nad cijelom dužinom svoje granice s Rusijom, da nije postignut dogovor o načinima održavanja lokalnih izbora na privremeno okupiranim teritorijima Luganska i Donjecka te da nisu svi zatvorenici i nezakonito pritvorene osobe kao što su Nadia Savčenko i Oleg Sencov pušteni na slobodu;

35.  pozdravlja objavu izvješća Nizozemskog odbora za sigurnost o rušenju zrakoplova Malaysia Airlinesa na letu MH17, u kojem je život izgubilo 298 civila; podržava uspostavljanje međunarodnog kaznenog tribunala i poziva Rusku Federaciju da u potpunosti surađuje s međunarodnom zajednicom kako bi se provela sveobuhvatna i nepristrana kaznena istraga i odgovorne osobe privelo pravdi; žali zbog odluke Ruske Federacije da uloži veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o uspostavljanju međunarodnog suda za istragu tog zločina;

36.  žali zbog toga što je aktualna ruska agresija prouzročila iznimno teško humanitarno stanje u Donbasu te što ukrajinskim i međunarodnim humanitarnim organizacijama nije dopušten pristup okupiranim regijama; izražava duboku zabrinutost zbog teških humanitarnih uvjeta u kojima se nalazi više od 1,5 milijuna interno raseljenih osoba; duboko je zabrinut zbog kršenja ljudskih prava na području Krima koji su okupirali Rusi, a posebno zbog iznimno teške situacije krimskih Tatara, te ističe da je potrebna daljnja financijska pomoć EU-a Ukrajini;

37.  pozdravlja trajne napore ukrajinskih vlasti u pogledu ispunjenja akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima te im čestita na pozitivnom završnom izvješću o provedbi tog plana; zadovoljan je zbog donošenja novih zakona i politika kojima je ojačana zaštita od diskriminacije; očekuje od ukrajinskog vodstva da u prvom tromjesečju 2016. ispuni svoje obveze u pogledu borbe protiv korupcije;

38.  ističe da je borba protiv sustavne korupcije najveći izazov reformi; pozdravlja dosadašnje odluke, kao što je utemeljenje zakonodavstva, institucija (Nacionalni ured za borbu protiv korupcije, Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije i poseban tužitelj za suzbijanje korupcije) i mehanizama za borbu protiv korupcije, kao i Nacionalne agencije za vraćanje imovinske koristi ostvarene korupcijom; usto pozdravlja nedavno usvajanje zakona o državnom financiranju političkih stranaka koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2016. te zakon o javnoj nabavi;

39.  shvaća da se ratnim stanjem na istoku Ukrajine ozbiljno narušava te napore za provođenje reformi; međutim, ističe da uspjeh i otpornost Ukrajine u odnosu na svakog vanjskog neprijatelja ovisi isključivo o dobrom stanju njezina gospodarstva i zakonodavnog okvira, naprednoj demokraciji i rastućem prosperitetu;

40.  pozdravlja aktualni proces ustavne reforme u području decentralizacije i pravosuđa; podsjeća da je Venecijanska komisija izdala pozitivne preporuke o obama paketima izmjena Ustava; ističe da je potrebno ostvariti dodatan napredak u tom području i u drugim područjima, posebno u gospodarstvu u kojem bolja regulativa i demonopolizacija moraju i dalje biti prioriteti, kao i fiskalne reforme, jačanje transparentnosti i stvaranje povoljnog okruženja za ulaganja; izražava zabrinutost zbog stanja ukrajinskog gospodarstva i cjelokupne financijske situacije u državi; prima na znanje blagi napredak u području stabilizacije gospodarskih rezultata; pozdravlja ključni dogovor o smanjenju duga koji je Ukrajina postigla sa svojim vjerovnicima u rujnu 2015.; podsjeća da su se međunarodna zajednica, posebno EU, međunarodne financijske institucije sa sjedištem u Europi, MMF i pojedine države donatorice obvezale na pomoć u nezapamćenom iznosu od 20 milijardi EUR;

41.  pozdravlja aktivnu podršku i solidarnost EU-a u području energetike koji su omogućili ponovnu uspostavu isporuke ruskog plina u Ukrajinu za zimu 2015. – 2016., poziva države članice da u potpunosti iskoriste tranzitni potencijal Ukrajine, da osnaže suradnju kako bi i EU-u i Ukrajini osigurale sigurnu opskrbu energijom te da spriječe gradnju novih cjevovoda koji bi zaobišli Ukrajinu, posebno razvoj projekta Sjeverni tok 2 za dostavu ruskog plina Europi koji bi mogao negativno utjecati na strategiju EU-a za diverzifikaciju izvora energije i na zakonodavstvo EU-a; podržava namjeru EU-a da s pomoću Zajednice za energiju ojača potpunu integraciju energetskog tržišta Ukrajine te da smanji energetsku ovisnost, a da pritom ne preoptereti privatna kućanstva; poziva EU i ukrajinsku vladu da osmisle mjere kojima bi se ublažili socijalni problemi;

42.  cijeni učinkovit i dinamičan rad Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Ukrajine u nadzoru nad političkom, sigurnosnom i gospodarskom situacijom u Ukrajini te njegovu predanost i podršku poboljšanju svih procesa reforme koje su vlasti Ukrajine pokrenule, a koje su usmjerene prema EU-u; podsjeća da su ukrajinska Verhovna Rada i Europski parlament 2015. potpisali Memorandum o razumijevanju o utemeljenju zajedničkog okvira za parlamentarnu podršku i jačanje kapaciteta među tim dvama parlamentima;

43.  naglašava da je potrebno ojačati civilno društvo Ukrajine kako bi ono moglo savjetovati i podržavati vlasti u ostvarivanju obećanih reformi te djelovati kao učinkovit nadzornik i zviždač; pozdravlja djelotvornu suradnju između stručne zajednice i Verhovne Rade u procesu reforme i u provedbi Sporazuma o pridruživanju / Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; pozdravlja činjenicu da Verhovna Rada oblikuje svoje prioritete na temelju sveobuhvatnih dijaloga s civilnim društvom;

44.  Prima na znanje predstojeći savjetodavni referendum u Nizozemskoj o Sporazumu o pridruživanju / Sporazumu o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini između EU-a i Ukrajine; vjeruje da će nizozemski narod odluku donijeti na temelju prednosti sporazuma, imajući na umu njegove konkretne učinke na EU, a posebno na Nizozemsku;

o
o   o

45.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, državama članicama, vladama i parlamentima zemalja Istočnog partnerstva i Ruske Federacije, Parlamentarnoj skupštini Euronest te parlamentarnim skupštinama Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0272.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti