Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0085/2016

Разисквания :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 14.1

Приети текстове :

P8_TA(2016)0022

Приети текстове
PDF 468kWORD 68k
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург
Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално моряци от Естония и Обединеното кралство
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2016 г. относно естонски и британски моряци, задържани в Индия (2016/2522(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално членове 9, 10 и 14 от него,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 12 октомври 2013 г. 35-членният екипаж (включващ 14 естонци и 6 британци, както и индийци и украинци) на MV Seaman Guard Ohio — базиран в САЩ частен кораб, плаващ под флага на Сиера Леоне, беше задържан в щата Тамил Наду, Индия, и членовете на екипажа бяха обвинени в незаконно притежаване на оръжие в индийски териториални води;

Б.  като има предвид, че екипажът очевидно е изпълнявал мисия за борба с пиратството, не е извършил агресивни действия спрямо индийски граждани и последователно отрича извършването на каквото и да е закононарушение;

В.  като има предвид, че скоро след това обвиненията бяха оттеглени, но индийските органи обжалваха и Върховният съд постанови продължаване на съдебния процес; като има предвид, че през този период мъжете не са могли да напускат Индия или да работят;

Г.  като има предвид, че бяха проведени обширни и редовни срещи на най-високо равнище между индийските органи и техните британски и естонски колеги, включително срещи на министерско равнище и на равнище министър-председател; като има предвид, че срещите включваха отправяне на искане за ранно връщане на 14 естонци и на 6 британци от екипажа, като вниманието беше насочено към финансовите затруднения на техните семейства и душевното страдание;

Д.  като има предвид, че на 12 януари 2016 г. всеки от 35 моряци и охранители получи максималната присъда от пет години „лишаване от свобода при строги условия“ и глоба 3000 INR (40 EUR); като има предвид, че понастоящем мъжете се намират в затвора „Палайамкотаи“, Тамил Наду; като има предвид, че те обмислят възможността за обжалване на присъдите в предвиденият 90-дневен срок;

Е.  като има предвид, че това развитие на събитията предизвика изненада и безпокойство сред много кръгове;

1.  Зачита суверенитета на Индия над нейната територия и юрисдикция, и признава интегритета на индийската правна система;

2.  Споделя обоснованата и базираща се на скорошни събития загриженост и чувствителност на Индия по отношение на тероризма;

3.  Осъзнава, че данните сочат, че засегнатите служители са изпълнявали задължения, свързани с борбата срещу пиратството, и че екипите за защита на борда се оказаха единствената най-ефективна мярка за борба с пиратството и заслужават подкрепата на международната общност, включително Индия;

4.  Призовава индийските органи да гарантират, че случаят на екипажа на MV Seaman Guard Ohio се разглежда на основата на пълното зачитане на правата на човека и на законовите права на обвиняемите, в съответствие със задълженията, залегнали в редица харти за правата на човека, договори и конвенции, които Индия е подписала;

5.  Настоятелно призовава индийските органи да действат със съчувствие в този случай, да приключат съдебното производство във възможно най-кратък срок и да освободят всички засегнати служители до приключване на съдебното производство, за да се сведат до минимум неблагоприятните последици върху засегнатите и техните семейства;

6.  Препоръчва Индия да обмисли подписването на Документа от Монтрьо от 18 септември 2008 г., с който, наред с другото, се урежда прилагането на международното право по отношение на дейностите на частни военни и охранителни дружества;

7.  Подчертава отличните дългогодишни отношения между ЕС и неговите държави членки и Индия; настоятелно призовава Индия и заинтересованите европейски държави да гарантират, че инцидентът няма да повлияе отрицателно върху тези отношения като цяло; подчертава значението на тесните икономически, политически и стратегически отношения между Индия и държавите – членки на ЕС, както и с ЕС;

8.  Призовава ЕС и Индия да засилят сътрудничеството си в областта на морската сигурност и борбата с пиратството, включително чрез разработването на международна доктрина и стандартни оперативни процедури, за да се използва пълноценно потенциалът, който носи ролята на Индия в региона; освен това изразява твърдо убеждение, че това ще допринесе да се предотврати възникването на подобни спорни въпроси в бъдеще;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Индия.

Правна информация - Политика за поверителност