Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2522(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0085/2016

Rozpravy :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Hlasování :

PV 21/01/2016 - 14.1

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0022

Přijaté texty
PDF 324kWORD 70k
Čtvrtek, 21. ledna 2016 - Štrasburk
Občané EU zadržovaní v Indii, zejména estonští a britští námořníci
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2016 o estonských a britských námořnících zadržovaných v Indii (2016/2522(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a zejména na články 9, 10 a 14 tohoto paktu,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 12. října 2013 byla ve státě Tamilnádu (Indie) zadržena třicetipětičlenná posádka (sestávající ze 14 Estonců a 6 Britů, jakož i Indů a Ukrajinců) soukromého plavidla MV Seaman Guard Ohio registrovaného v USA a plujícího pod vlajkou Sierry Leone a byla obviněna z nelegálního držení zbraní v indických vodách;

B.  vzhledem k tomu, že posádka byla zjevně na protipirátské misi, neprováděla žádné agresivní činy namířené proti indickým občanům a důsledně popírá jakoukoli protiprávní činnost;

C.  vzhledem k tomu, že obvinění byla brzy poté zrušena, avšak indické orgány se odvolaly a nejvyšší soud nařídil, aby soudní řízení pokračovalo; vzhledem k tomu, že tito muži nesměli během tohoto období opustit Indii ani pracovat;

D.  vzhledem k tomu, že dochází k rozsáhlým a pravidelným jednáním na nejvyšších úrovních mezi indickými orgány a jejich britskými a estonskými protějšky, a to i na úrovni ministrů a předsedů vlád; vzhledem k tomu, že součástí jednání byl požadavek na urychlený návrat 14 Estonců a šesti Britů z řad posádky s poukazem na vážné finanční problémy jejich rodin a duševní strádání;

E.  vzhledem k tomu, že dne 12. ledna 2016 byl každému z 35 námořníků a strážců sdělen trest „přísného odnětí svobody“ v maximální sazbě pěti let a udělena pokuta ve výši 3000 INR (40 EUR); vzhledem k tomu, že se tito muži v současnosti nacházejí ve vězení v Palayamkottai v Tamilnádu; vzhledem k tomu, že zvažují odvolání proti vyneseným rozsudkům v předepsaných devadesáti dnech;

F.  vzhledem k tomu, že tento vývoj událostí vyvolal v mnoha kruzích překvapení a rozhořčení;

1.  respektuje svrchovanost Indie nad jejím územím a jurisdikcí a uznává integritu indického právního systému;

2.  sdílí opodstatněné obavy a citlivost této země, pokud jde o terorismus, s ohledem na její nedávné zkušenosti;

3.  připomíná, že dotčení pracovníci údajně plnili své povinnosti v boji proti pirátům a že bezpečnostní týmy na palubě se ukázaly být jediným a nejúčinnějším protipirátským opatřením a zasluhují podporu mezinárodního společenství včetně Indie;

4.  vyzývá indické orgány, aby zajistily, že při řešení případu posádky plavidla MV Seaman Guard Ohio budou plně dodržována lidská a zákonná práva obžalovaných v souladu se závazky zakotvenými v jednotlivých chartách, dohodách a úmluvách o lidských právech, jež Indie podepsala;

5.  naléhavě žádá indické orgány, aby v tomto případě jednaly citlivě, zajistily co nejrychlejší postup soudního řízení a všechny dotčené pracovníky propustily do doby, než budou soudní procesy ukončeny, aby se tak minimalizovaly negativní dopady na zúčastněné a jejich rodiny;

6.  doporučuje, aby Indie zvážila podpis dokumentu z Montreux ze dne 18. září 2008, který mimo jiné definuje způsob, jakým se mezinárodní právo vztahuje na činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních společností;

7.  zdůrazňuje dlouhodobě vynikající vztahy mezi EU i jejími členskými státy a Indií; naléhavě vyzývá Indii a dotčené evropské země, aby zajistily, že tento incident nebude mít negativní dopad na širší vztahy; zdůrazňuje význam úzkého hospodářského, politického a strategického vztahu mezi Indií a členskými státy EU i Evropskou unií;

8.  vyzývá EU a Indii, aby posílily spolupráci v otázkách námořní bezpečnosti a boje proti pirátům, a to i prostřednictvím rozvoje mezinárodní doktríny a standardních operačních postupů, aby bylo možné plně využít potenciál, který úloha Indie v této oblasti nabízí; je navíc rozhodně přesvědčen, že to přispěje k předcházení podobným sporným případům v budoucnu;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a parlamentu Indie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí