Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0085/2016

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0022

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 403kWORD 69k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Εσθονοί και Βρετανοί ναυτικοί
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους Εσθονούς και Βρετανούς ναυτικούς που έχουν τεθεί υπό κράτηση στην Ινδία (2016/2522(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), και ιδίως τα άρθρα 9, 10 και 14 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Οκτωβρίου 2013, το 35μελές πλήρωμα (περιλαμβανομένων 14 Εσθονών και 6 Βρετανών, καθώς και Ινδών και Ουκρανών) του με έδρα τις ΗΠΑ και σημαία της Σιέρα Λεόνε ιδιόκτητου πλοίου MV Seaman Guard Ohio συνελήφθη στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού με την κατηγορία της παράνομης κατοχής όπλων σε ινδικά ύδατα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρωμα βρισκόταν προφανώς σε αποστολή για την καταπολέμηση της πειρατείας, δεν άσκησε καμία επιθετική ενέργεια κατά Ινδών πολιτών και αρνήθηκε σταθερά ότι διέπραξε κάποιο λάθος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες ακυρώθηκαν αμέσως μετά αλλά οι ινδικές αρχές άσκησαν έφεση και το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τη διεξαγωγή της δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρωμα δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει την Ινδία ή να εργαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξήχθησαν υψηλού επιπέδου εκτεταμένες και τακτικές επαφές μεταξύ των ινδικών αρχών και των βρετανικών και εσθονικών ομολόγων τους, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις επαφές αυτές ζητήθηκε η έγκαιρη επιστροφή των δεκατεσσάρων Εσθονών και των έξι Βρετανών μεταξύ των μελών του πληρώματος, εφιστώντας την προσοχή στη δυσχερή οικονομική κατάσταση και την ψυχική οδύνη των οικογενειών τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιανουαρίου 2016 σε καθένα από τους 35 ναυτικούς και φρουρούς επιβλήθηκε η μέγιστη ποινή 5ετούς φυλάκισης με καταναγκαστικά έργα και πρόστιμο 3 000 INR (40 EUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται σήμερα στη φυλακή Palayamokotti, στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν προσφυγή κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εντός του καθορισμένου χρόνου των 90 ημερών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τροπή των γεγονότων προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία σε διάφορα επίπεδα·

1.  σέβεται την κυριαρχία της Ινδίας σε ολόκληρη την επικράτεια και τη δικαιοδοσία της και αναγνωρίζει την ακεραιότητα του ινδικού νομικού συστήματος·

2.  συμμερίζεται τη βάσιμη ανησυχία και ευαισθησία της Ινδίας, που οφείλεται στην πρόσφατη εμπειρία της, σε σχέση με την τρομοκρατία·

3.  γνωρίζει ότι το προσωπικό που συμμετείχε στην αποστολή, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκούσε καθήκοντα καταπολέμησης της πειρατείας και ότι οι επί του σκάφους ομάδες προστασίας έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο κατά της πειρατείας και αξίζουν την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας·

4.  καλεί τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η υπόθεση του πληρώματος του MV Seaman Guard Ohio αντιμετωπίζεται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων των εναγομένων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε διάφορους χάρτες, συνθήκες και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει προσυπογράψει η Ινδία·

5.  προτρέπει τις ινδικές αρχές να ενεργήσουν ευνοϊκά στην παρούσα υπόθεση, να διευθετήσουν τις νομικές διαδικασίες όσο το δυνατόν ταχύτερα και να ελευθερώσουν όλο το προσωπικό μέχρι όσο εκκρεμούν οι δικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους και τις οικογένειές τους·

6.  συνιστά στην Ινδία να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπογράψει το έγγραφο του Montreux της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, το οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των ιδιωτικών επιχειρήσεων στρατιωτικών καθηκόντων και ασφάλειας (PMSC)·

7.  υπογραμμίζει τις μακροχρόνιες εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Ινδίας· προτρέπει την Ινδία και τις ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσουν ότι το συμβάν αυτό δεν έχει αρνητική επίπτωση στις ευρύτερες σχέσεις· υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης στενής οικονομικής, πολιτικής και στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ινδίας και των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και της ΕΕ·

8.  καλεί την ΕΕ και την Ινδία να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και της καταπολέμησης της πειρατείας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης διεθνούς δόγματος και τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει ο ρόλος της Ινδίας στην περιοχή· πιστεύει, επιπλέον, ακράδαντα ότι αυτό θα συμβάλει στην πρόληψη παρόμοιων περιπτώσεων διαφωνίας στο μέλλον·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ινδίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου