Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2522(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0085/2016

Rozpravy :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 14.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0022

Prijaté texty
PDF 254kWORD 66k
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg
Občania EÚ zadržiavaní v Indii, najmä námorníci Estónska a Spojeného kráľovstva
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o námorníkoch Estónska a Spojeného kráľovstva zadržiavaných v Indii (2016/2522(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), a najmä na jeho články 9, 10 a 14,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 12. októbra 2013 bola 35-členná posádka (vrátane 14 Estóncov a 6 Britov, ako aj Indov a Ukrajincov) námorného plavidla Seaman Guard Ohio registrovaného v USA, ktoré sa plavilo pod vlajkou Sierra Leone a bolo v súkromnom vlastníctve, zatknutá v štáte Tamil Nadu (India) a obvinená z nelegálnej držby zbraní v indických vodách;

B.  keďže posádka bola zjavne na protipirátskej misii, nevykonávala žiadne činy agresie voči indickým občanom a dôsledne popierala protiprávne konanie;

C.  keďže obvinenia boli čoskoro nato zrušené, ale indické orgány sa odvolali a najvyšší súd nariadil v súdnom konaní pokračovať; keďže dotknutí muži nemohli počas tohto obdobia odísť z Indie ani pracovať;

D.  keďže medzi indickými orgánmi a ich britskými a estónskymi náprotivkami došlo k intenzívnym a pravidelným kontaktom na najvyšších úrovniach, a to aj na ministerskej úrovni a na úrovni predsedov vlád; keďže to zahŕňalo žiadosť o skorý návrat 14 Estóncov a šiestich Britov z posádky, pričom sa upozorňovalo na finančné ťažkosti a duševné utrpenie ich rodinných príslušníkov;

E.  keďže 12. januára 2016 bol každému z 35 námorníkov a príslušníkov hliadky vymeraný maximálny trest piatich rokov nepodmienečného odňatia slobody a pokuta 3 000 INR (40 EUR); keďže títo muži sa v súčasnosti nachádzajú vo väzení v Palayamkottai v štáte Tamil Nadu; keďže zvažujú odvolať sa proti rozsudkom v stanovenej lehote 90 dní;

F.  keďže takýto vývoj udalostí vyvolal prekvapenie a zdesenie mnohých;

1.  rešpektuje zvrchovanosť Indie nad jej územím a jej jurisdikciou a uznáva integritu indického právneho systému;

2.  súhlasí s opodstatnenými obavami a citlivosťou Indie v súvislosti s terorizmom, a to na základe nedávnych skúseností;

3.  je si vedomý, že dotknutí členovia posádky boli údajne zapojení do úloh boja proti pirátstvu a že ochranné tímy na palube sa ukázali byť tým najúčinnejším protipirátskym opatrením a zasluhujú si podporu medzinárodného spoločenstva vrátane Indie;

4.  vyzýva indické orgány, aby zabezpečili, že prípad posádky námorného plavidla Seaman Guard Ohio sa bude posudzovať na základe plného dodržiavania ľudských a zákonných práv obvinených osôb v súlade so záväzkami zakotvenými v rôznych chartách, dohodách a dohovoroch o ľudských právach, ku ktorým sa India zaviazala;

5.  naliehavo vyzýva indické orgány, aby v tomto prípade konali s pochopením, čo najrýchlejšie uzavreli súdne konania a prepustili všetkých dotknutých členov posádky, kým tieto súdne procesy nebudú ukončené, s cieľom minimalizovať nepriaznivé účinky na účastníkov procesov a ich rodiny;

6.  odporúča, aby India zvážila podpísanie Dokumentu z Montreux z 18. septembra 2008, ktorý okrem iného vymedzuje spôsob, akým sa medzinárodné právo vzťahuje na činnosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností;

7.  vyzdvihuje dlhodobé vynikajúce vzťahy medzi EÚ a jej členskými štátmi a Indiou; naliehavo vyzýva Indiu a dotknuté európske krajiny, aby zabezpečili, že tento incident nebude mať negatívny vplyv na širšie vzťahy; zdôrazňuje význam úzkeho hospodárskeho, politického a strategického vzťahu medzi Indiou a členskými štátmi EÚ, ako aj samotnou EÚ;

8.  vyzýva EÚ a Indiu, aby zintenzívnili spoluprácu v záležitostiach námornej bezpečnosti a boja proti pirátstvu, a to aj prostredníctvom rozvoja medzinárodnej doktríny a štandardných operačných postupov, aby bolo možné plne využiť potenciál, ktorý predstavuje úloha Indie v regióne; navyše je pevne presvedčený, že to prispeje k predchádzaniu výskytu podobných kontroverzných prípadov v budúcnosti;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a parlamentu Indie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia