Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2520(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0082/2016

Forhandlinger :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 14.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0023

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 78k
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg
Etiopien
P8_TA(2016)0023RC-B8-0082/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2016 om situationen i Etiopien (2016/2520(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Etiopien og navnlig til sine seneste drøftelser om dette emne på plenarmødet den 20. maj 2015,

–  der henviser til erklæringen af 23. december 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om de nylige sammenstød i Etiopien,

–  der henviser til den fælles erklæring af 20. oktober 2015 fra Federica Mogherini, næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), og Tedros Adhanom, udenrigsminister for Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien,

–  der henviser til pressemeddelelsen om mødet den 13. januar 2016 mellem NF/HR, Federica Mogherini, og udenrigsministeren for Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien, Tedros Adhanom,

–  der henviser til erklæringen af 27. maj 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om valget i Etiopien,

–  der henviser til erklæringen af 10. juli 2015 fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til menings- og ytringsfrihed, David Kaye, om løsladelse af etiopiske journalister,

–  der henviser til Etiopiens seneste universelle regelmæssige gennemgang for Menneskerettighedsrådet,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til Den Føderative Demokratiske Republik Etiopiens forfatning, som blev vedtaget den 8. december 1994, særlig bestemmelserne i kapitel III om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som blev ratificeret af Etiopien i 1994,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at det seneste parlamentsvalg blev afholdt den 24. maj 2015, hvor Det Etiopiske Folks Revolutionære Demokratiske Front (EPRDF) beholdt regeringsmagten og vandt alle pladser i det nationale parlament, hvilket til dels skyldtes det manglende rum til kritiske eller afvigende røster under valgprocessen; der henviser til, at forbundsvalget i maj foregik i en generel atmosfære af intimidering og bekymring over Det Nationale Valgnævns manglende uafhængighed; der henviser til, at EPRDF har været ved magten i 24 år, siden militærstyret blev væltet i 1991;

B.  der henviser til, at Etiopiens største region, Oromia, som er hjemsted for Etiopiens største etniske gruppe, i løbet af de seneste to måneder har været ramt af en bølge af massedemonstrationer imod udvidelsen af kommunegrænsen for hovedstaden, Addis Abeba, som har bragt landbrugere i fare for at blive fordrevet fra deres jord;

C.  der henviser til, at sikkerhedsstyrker ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer har reageret på de generelt fredelige demonstrationer ved at dræbe mindst 140 demonstranter og kvæste mange flere, under det der kan være den største krise, der har ramt Etiopien siden voldsudgydelserne i forbindelse med valget i 2005; der henviser til, at regeringen i modsætning hertil kun har indrømmet, at snesevis af mennesker er blevet dræbt, udover 12 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne;

D.  der henviser til, at regeringen den 14. januar 2016 besluttede at annullere den omstridte storstilede byudviklingsplan; der henviser til, at planen, hvis den blev gennemført, ville udvide bygrænsen til at omfatte 20 gange det nuværende areal; der henviser til, at udvidelsen af Addis Abeba allerede har fordrevet millioner af Oromo-landbrugere, så de er blevet fanget i fattigdom;

E.  der henviser til, at Etiopien er et meget uensartet land hvad angår religiøse anskuelser og kulturer; der henviser til, at nogle af de største etniske befolkningsgrupper, navnlig oromoer og somalier (i Ogaden), er blevet marginaliseret til fordel for amharaer og tigrayer og er ringe repræsenteret i det politiske liv;

F.  der henviser til, at de etiopiske myndigheder vilkårligt anholdte en række fredelige demonstranter, journalister og ledende medlemmer af oppositionspartierne i forbindelse med et brutalt anslag mod demonstrationerne i Oromia-regionen; der henviser til, at de anholdte risikerer tortur og andre former for mishandling;

G.  der henviser til, at regeringen har udråbt de overvejende fredelige demonstranter til at være "terrorister", anvendt bekendtgørelsen om terrorbekæmpelse (lov nr. 652/2009) og indsat militærstyrker over for dem;

H.  der henviser til, at myndighederne den 23. december 2015 anholdte Bekele Gerba, næstformanden for Oromoernes Føderative Kongres (OFC), som er Oromias største lovligt registrerede politiske parti; der henviser til, at Gerba blev sat i fængsel og angiveligt indlagt på hospitalet kort tid derefter; der henviser til, at ingen ved, hvor han befinder sig nu;

I.  der henviser til, at andre højtstående ledere i OFC er blevet vilkårligt anholdt i de seneste uger eller siges reelt at sidde i husarrest;

J.  der henviser til, at det ikke er første gang, at etiopiske sikkerhedsstyrker har været impliceret i alvorlige menneskerettighedskrænkelser som reaktion på fredelige demonstrationer, og til, at det er en kendt sag, at den etiopiske regering systematisk undertrykker ytrings- og forsamlingsfriheden og forbyder enkeltpersoner at give udtryk for uenighed i eller modstand mod regeringens politikker og derved begrænser det civile og politiske råderum, bl.a. ved at gennemføre politisk motiverede retsforfølgelser under den meget strenge terrorbekæmpelseslov, kraftigt at reducere de uafhængige medier, afvikle nævneværdig civilsamfundsaktivisme og slå hårdt ned på politiske oppositionspartier;

K.  der henviser til, at ledende aktivister som Getachew Shiferaw (chefredaktør for Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (onlineaktivist) og Fikadu Mirkana (Oromia Radio og TV) i december 2015 blev vilkårligt anholdt, skønt de etiopiske myndigheder endnu ikke har rejst sigtelse mod dem;

L.  der henviser til, at den etiopiske regering lægger vidt udbredte begrænsninger på det uafhængige civilsamfund og på uafhængige medier; der henviser til, at Etiopien ifølge den fængselsoptælling, der i 2014 blev foretaget af Komitéen for Beskyttelse af Journalister (CPJ), var det fjerdeværste land hvad angår fængsling af journalister, med mindst 17 journalister bag tremmer, 57 mediefagfolk, der var flygtet fra landet inden for de seneste fem år, og en række uafhængige publikationer, der var blevet nedlagt som følge af officielt pres; der henviser til, at Etiopien også var på fjerdepladsen på CPJ's liste fra 2015 over de 10 mest censurerede lande;

M.  der henviser til, at adskillige samvittighedsfanger, som er blevet fængslet i de seneste år udelukkende på grundlag af deres lovlige udøvelse af deres ytrings- og meningsfrihed, heriblandt journalister og medlemmer af de politiske oppositionspartier, stadig tilbageholdes; der henviser til, at nogle af dem er blevet dømt ved uretfærdige rettergange, mens andre stadig tilbageholdes uden tiltale, herunder Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris og Tesfalidet Kidane;

N.  der henviser til, at Andargachew Tsege, en britisk-etiopisk statsborger og leder af et oppositionsparti, der lever i eksil, blev anholdt i juni 2014; der henviser til, at Tsege var blevet dømt til døden flere år tidligere in absentia og har siddet på dødsgangen, praktisk talt i isolation, siden sin anholdelse;

O.  der henviser til, at Etiopiens lov om bekendtgørelsen om velgørenhedsorganisationer og foreninger kræver, at organisationer, der er engageret i fortalervirksomhed, skal rejse 90 % af midlerne til deres aktiviteter fra lokale kilder, hvilket har medført, at civilsamfundsorganisationer (CSO'er) gennemfører færre aktiviteter, og at mange CSO'er er forsvundet; der henviser til, at Etiopien har afvist de henstillinger om at ændre bekendtgørelsen om velgørenhedsorganisationer og foreninger og bekendtgørelsen om terrorbekæmpelse, som blev fremsat af en række lande i forbindelse med gennemgangen af landets menneskerettighedsforhold under Menneskerettighedsrådets universelle regelmæssige gennemgang i maj 2014;

P.  der henviser til, at den etiopiske regering de facto har indført en udbredt blokade af Ogaden-regionen i Etiopien, som er rig på olie- og gasreserver; der henviser til, at internationale medier og humanitære gruppers forsøg på at arbejde i og rapportere fra regionen betragtes som kriminelle handlinger, der er strafbare i medfør af bekendtgørelsen om terrorbekæmpelse; der henviser til, at der er rapporter om krigsforbrydelser og alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået af hæren og regeringens paramilitære styrker mod befolkningen i Ogaden;

Q.  der henviser til, at Etiopien, Afrikas næstmest folkerige land, angiveligt er en af de hurtigst voksende økonomier i Afrika med en gennemsnitlig vækstrate på 10 % i de seneste ti år; der henviser til, at det ikke desto mindre stadig er et af de fattigste, med en per capita BNI på 632 USD; der henviser til, at det lå på 173.-pladsen ud af 187 lande i FN's indeks for menneskelig udvikling for 2014;

R.  der henviser til, at Etiopien spiller en central rolle i regionen og nyder godt af politisk støtte fra vestlige donorer og hovedparten af dets naboer i regionen, primært på grund af landets rolle som vært for Den Afrikanske Union (AU) og dets bidrag til FN's fredsbevarende indsats, sikkerheds- og bistandspartnerskaber med vestlige lande;

S.  der henviser til, at samtidig med at den økonomiske vækst fortsætter med stormskridt (sammen med betydelige udenlandske investeringer, bl.a. i landbrugs-, bygge- og fremstillingssektorerne, storstilede udviklingsprojekter som opførelse af vandkraftsdæmninger og plantager, og udbredt leasing af jord, ofte til udenlandske virksomheder), er mange mennesker, herunder landbrugere og kvægnomader, blevet fordrevet fra deres hjem;

T.  der henviser til, at artikel 40, stk. 5, i Etiopiens forfatning sikrer de etiopiske kvægnomader retten til gratis jord til græsning og opdyrkning samt retten til ikke at blive fordrevet fra deres egne landområder;

U.  der henviser til, at Etiopien har undertegnet Cotonouaftalen, hvis artikel 96 fastsætter, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder er et væsentligt element i AVS-EU-samarbejdet;

V.  der henviser til, at Etiopien oplever den værste tørke i årtier, som har ført til fødevareusikkerhed, alvorlig afmagring og usædvanlige kvægdødsfald; der henviser til, at næsten 560 000 mennesker er internt fordrevet på grund af oversvømmelser, voldelige sammenstød over knappe ressourcer og tørke; der henviser til, at den etiopiske regering anslår, at 10,1 mio. mennesker, heraf halvdelen børn, har behov for hastende fødevarehjælp på grund af tørken;

W.  der henviser til, at Etiopien oplever en konstant tilstrømning af migranter og er værtsland for omkring 700 000 flygtninge, primært fra Sydsudan, Eritrea og Somalia; der henviser til, at EU og Etiopien den 11. november 2015 undertegnede en fælles dagsorden for migration og mobilitet (CAMM) for at styrke samarbejdet og dialogen mellem de to parter på migrationsområdet;

1.  fordømmer på det kraftigste sikkerhedsstyrkernes anvendelse af overdreven magt i Oromia og i alle etiopiske regioner i den senere tid samt det øgede antal tilfælde af menneskerettighedskrænkelser; udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier og opfordrer indtrængende til øjeblikkelig løsladelse af alle, der er sat i fængsel for at have gjort brug af deres ret til at deltage i fredelige forsamlinger og deres ytringsfrihed;

2.  minder den etiopiske regering om dens forpligtelser til at sikre de grundlæggende rettigheder, herunder adgang til klage og domstolsprøvelse og retten til en retfærdig rettergang, som fastsat i det afrikanske charter og andre internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, herunder Cotonouaftalen, særlig artikel 8 og 96;

3.  kræver en troværdig, gennemsigtig og uafhængig undersøgelse af drabene på demonstranter og af andre påståede menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med protestbevægelsen og opfordrer regeringen til på retfærdig vis at retsforfølge de ansvarlige ved de kompetente domstole;

4.  opfordrer Etiopiens regering til at respektere verdenserklæringen om menneskerettighederne og det afrikanske charter, herunder retten til at deltage i fredelige forsamlinger, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; opfordrer indtrængende regeringen til omgående at indbyde FN's særlige rapportør om retten til fredelig forsamling og foreningsfrihed og andre menneskerettighedseksperter fra FN til at aflægge besøg i Etiopien for at rapportere om situationen;

5.  bifalder regeringens beslutning om helt at sætte en stopper for den særlige zonehelhedsplan for Addis Abeba og Oromia; opfordrer til en øjeblikkelig, inkluderende og åben politisk dialog, som omfatter regeringen, oppositionspartierne, repræsentanter for civilsamfundet og lokalbefolkningen, for at forhindre yderligere vold eller radikalisering af befolkningen;

6.  understreger, at frie og uafhængige medier er afgørende for at garantere en oplyst, aktiv og engageret befolkning, og opfordrer de etiopiske myndigheder til at holde op med at undertrykke den frie informationsstrøm, bl.a. ved at jamme medieudsendelser og chikanere medierne, at sikre det lokale civilsamfunds og de lokale mediers rettigheder samt at lette adgangen overalt i Etiopien for uafhængige journalister og menneskerettighedsobservatører; anerkender den nylige løsladelse af "Zone 9"-bloggerne og af seks journalister;

7.  anmoder om, at de etiopiske myndigheder holder op med at bruge terrorbekæmpelseslovgivningen (bekendtgørelsen om terrorbekæmpelse nr. 652/2009) til at undertrykke politiske modstandere, menneskerettighedsforkæmpere, andre civilsamfundsaktører og uafhængige journalister; opfordrer endvidere den etiopiske regering til at revidere sin terrorbekæmpelseslov med henblik på at bringe den i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning og internationale menneskerettighedsprincipper;

8.  fordømmer de overdrevne begrænsninger, der lægges på menneskerettighedsarbejde gennem bekendtgørelsen om velgørenhedsorganisationer og foreninger, som nægter menneskerettighedsorganisationer adgang til absolut nødvendig finansiering, udstyrer Agenturet for Velgørenhedsorganisationer og Foreninger med overdreven magt til at gribe ind over for menneskerettighedsorganisationer og bringer ofre for menneskerettighedskrænkelser yderligere i fare ved at være i strid med principperne om fortrolighed;

9.  opfordrer de etiopiske myndigheder til at forhindre enhver form for etnisk eller religiøs diskrimination samt til at tilskynde og træffe foranstaltninger til støtte for en fredelig og konstruktiv dialog mellem alle befolkningsgrupper;

10.  bifalder Etiopiens menneskerettighedshandlingsplan fra 2013 og opfordrer til, at den gennemføres hurtigt og fuldt ud;

11.  opfordrer indtrængende myndighederne til navnlig at gennemføre henstillingen fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse og til omgående at løslade den britiske statsborger og politiske aktivist, Andargachew Tsege;

12.  anfører, at respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet er afgørende for EU's politikker til fremme af udvikling i Etiopien og på hele Afrikas Horn; henleder AU's opmærksomhed på den politiske, økonomiske og sociale situation i dets værtsland, Etiopien;

13.  opfordrer EU til som den største enkeltdonor effektivt at overvåge programmer og politikker for at sikre, at EU's udviklingsbistand ikke bidrager til menneskerettighedskrænkelser i Etiopien, især gennem programmer med relation til flytning af landbrugere og kvægnomader, samt til at udvikle strategier til at minimere enhver negativ virkning af flytning inden for EU-finansierede udviklingsprojekter; understreger, at EU bør udmåle sin finansielle støtte efter landets resultater på menneskerettighedsområdet, og i hvilken grad den etiopiske regering fremmer reformer i retning af demokratisering;

14.  opfordrer regeringen til at inddrage lokalsamfundene i en dialog om gennemførelsen af ethvert storstilet udviklingsprojekt; giver udtryk for bekymring over regeringens program for tvungen genbosættelse;

15.  giver udtryk for dyb bekymring over de aktuelle altødelæggende klimatiske forhold i Etiopien, som har forværret den humanitære situation i landet; opfordrer EU til sammen med dets internationale partnere at forøge sin støtte til den etiopiske regering og befolkning; glæder sig over det bidrag, som EU for nylig har annonceret, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at disse ekstra midler ydes hurtigst muligt;

16.  minder om, at Etiopien er et vigtigt destinations-, transit- og oprindelsesland for migranter og asylsøgere, og at det er vært for den største flygtningepopulation i Afrika; noterer sig derfor indførelsen af en fælles dagsorden for migration og mobilitet mellem EU og Etiopien, som tager fat på spørgsmål vedrørende flygtninge, grænsekontrol og bekæmpelse af menneskehandel; opfordrer endvidere Kommissionen til nøje at overvåge alle projekter, som for nylig er igangsat inden for rammerne af EU's trustfond for Afrika;

17.  er dybt bekymret over den økonomiske og sociale situation for landets befolkning – navnlig kvinder, mindretal, flygtninge og fordrevne, hvis antal bliver ved med at stige – i betragtning af krisen og ustabiliteten i regionen; gentager sin støtte til alle humanitære organisationer, der arbejder på stedet og i naboværtslandene; støtter opfordringerne fra det internationale samfund og humanitære organisationer om at optrappe bistanden til flygtninge og fordrevne;

18.  understreger, at der er behov for store offentlige investeringsplaner, navnlig på uddannelses- og sundhedsområdet, hvis målene for bæredygtig udvikling skal nås; anmoder de etiopiske myndigheder om virkelig at engagere sig i at nå disse mål;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Etiopiens regering og parlament, Kommissionen, Rådet, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, AVS-EU-Ministerrådet, Den Afrikanske Unions institutioner, FN's generalsekretær og Det Panafrikanske Parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik