Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2520(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0082/2016

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 102k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Αιθιοπία
P8_TA(2016)0023RC-B8-0082/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (2016/2520(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία και ιδίως την πιο πρόσφατη συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 23ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες ταραχές στην Αιθιοπία·

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Federica Mogherini, και του Υπουργού Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, Tedros Adhanom, της 20ής Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση Τύπου της 13ης Ιανουαρίου 2016 της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Federica Mogherini και του Υπουργού Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, Tedros Adhanom,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 27ης Μαΐου 2015 της εκπροσώπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τις εκλογές στην Αιθιοπία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Ιουλίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, David Kaye, σχετικά με την απελευθέρωση αιθιόπων δημοσιογράφων·

–  έχοντας υπόψη την τελευταία Καθολική Περιοδική Εξέταση για την Αιθιοπία ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994, και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Ωμής, Απάνθρωπης, Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την οποία επικύρωσε η Αιθιοπία το 1994,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πρόσφατες γενικές εκλογές, που διεξήχθησαν στις 24 Μαΐου 2015, το Επαναστατικό Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο της Αιθιοπίας (EPRDF) παρέμεινε το κυβερνών κόμμα και κέρδισε όλες τις έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο, εν μέρει εξαιτίας της έλλειψης επικριτών και διαφωνούντων κατά την εκλογική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομοσπονδιακές εκλογές του Μαΐου πραγματοποιήθηκαν σε μια γενική ατμόσφαιρα εκφοβισμού και προβληματισμών για την έλλειψη ανεξαρτησίας της Εθνικής Εφορευτικής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EPRDF βρίσκεται στην εξουσία για εικοστή τέταρτη χρονιά, μετά την ανατροπή της στρατιωτικής κυβέρνησης το 1991·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αιθιοπίας, η Oρόμια, τόπος της μεγαλύτερης εθνοτικής ομάδας της Αιθιοπίας, έχει πληγεί από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων κατά της επέκτασης του δημοτικών ορίων της πρωτεύουσας, Αντίς Αμπέμπα, που έχει δημιουργήσει κινδύνους έξωσης των αγροτών από τη γη τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στις γενικά ειρηνικές διαμαρτυρίες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 140 διαδηλωτές και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, κατά τη διάρκεια της, ενδεχομένως, μεγαλύτερης κρίσης που έχει γνωρίσει η Αιθιοπία, μετά τις βιαιότητες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, η κυβέρνηση παραδέχτηκε μόνο τον θάνατο μερικών δεκάδων πολιτών, καθώς και 12 μελών των δυνάμεων ασφαλείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιανουαρίου 2016, η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει το επίμαχο μεγάλης κλίμακας σχέδιο αστικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, θα επεκτείνει κατά 20 φορές τα σημερινά όρια της πόλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της Αντίς Αμπέμπα έχει ήδη εκτοπίσει εκατομμύρια αγροτών Oρόμο και τους έχει παγιδεύσει σε συνθήκες φτώχειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία είναι μια χώρα με μεγάλες διαφορές από την άποψη των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των πολιτιστικών παραδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες εθνοτικές κοινότητες, ιδιαίτερα οι Oρόμο και οι Σομάλι (Oγκαντεν), έχουν περιθωριοποιηθεί υπέρ των Aμχάρα και Τιγκρε, συμμετέχοντας ελάχιστα στην πολιτική εκπροσώπηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Αιθιοπίας έχουν αυθαίρετα συλλάβει πολλούς ειρηνικούς διαδηλωτές, δημοσιογράφους και ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων στην περιοχή Oρόμια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλληφθέντες κινδυνεύουν να υποστούν βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση χαρακτήρισε τους, κατά κύριο λόγο, ειρηνικούς διαδηλωτές, ως «τρομοκράτες», εφαρμόζοντας τον Αντιτρομοκρατικό Νόμο (Α.Ν. 652/2009), και αναπτύσσοντας στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2015, οι αρχές συνέλαβαν τον Bekele Gerba, αναπληρωτή πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου των Ορόμο (OFC), του μεγαλύτερου νόμιμου πολιτικού κόμματος της Oρόμια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Gerba οδηγήθηκε στη φυλακή και λίγο αργότερα φέρεται να μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τύχη του είναι, επί του παρόντος, άγνωστη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα ηγετικά στελέχη του OFC έχουν συλληφθεί αυθαίρετα τις τελευταίες εβδομάδες ή λέγεται ότι είναι υπό κατ' οίκον περιορισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυνάμεις ασφαλείας της Αιθιοπίας έχουν εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ειρηνικών διαδηλώσεων, και ότι είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας συστηματικά καταπιέζει την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, και απαγορεύει στους πολίτες να εκφράσουν διαφωνία ή αντίθεσή με τις κυβερνητικές πολιτικές, περιορίζοντας έτσι τον ατομικό και πολιτικό χώρο, μεταξύ άλλων, προβαίνοντας σε διώξεις με πολιτικά κίνητρα, βάσει του δρακόντειου αντιτρομοκρατικού νόμου, αποδεκατίζοντας τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, διαλύοντας τις προσπάθειες ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, και πατάσσοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 2015, σημαντικοί ακτιβιστές όπως ο Getachew Shiferaw (αρχισυντάκτης του Negere Ethiopia), ο Yonathan Teressa (διαδικτυακός ακτιβιστής) και ο Fikadu Mirkana (ραδιόφωνο και τηλεόραση της Oρόμια), συνελήφθησαν αυθαίρετα, μολονότι ακόμη δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τις αιθιοπικές αρχές.

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας επιβάλει διάφορους περιορισμούς στην ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα απογραφής των δημοσιογράφων που βρίσκονταν σε φυλακές το 2014, της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) (CPJs), η Αιθιοπία ήταν η τέταρτη χειρότερη χώρα όσον αφορά τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο, με τουλάχιστον 17 δημοσιογράφους πίσω από τα κάγκελα, 57 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης να έχουν εγκαταλείψει την Αιθιοπία κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, και πολλές ανεξάρτητες εκδόσεις να έχουν κλείσει λόγω κυβερνητικών πιέσεων · λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία κατέλαβε επίσης την τέταρτη θέση στην λίστα της CPJs του 2015 CPJ με τις 10 χώρες με τη μεγαλύτερη λογοκρισία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κρατούμενοι συνείδησης, που φυλακίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας, αποκλειστικά και μόνο, της νόμιμης άσκησης της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και μελών των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, παραμένουν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι από αυτούς έχουν καταδικαστεί σε άδικες δίκες, μερικών άλλων οι δίκες συνεχίζονται, και κάποιοι κρατούνται ακόμη χωρίς απαγγελία κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris, και Tesfalidet Kidane·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Andargachew Tsege, βρετανός και αιθίοπας πολίτης, και ηγέτης ενός κόμματος της αντιπολίτευσης που ζει στην εξορία, συνελήφθη τον Ιούνιο 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Tsege είχε καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο πριν από αρκετά χρόνια, και βρίσκεται από τότε στην πτέρυγα των μελλοθανάτων σχεδόν σε πλήρη απομόνωση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Αιθιοπίας για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και συλλόγους απαιτεί από τις οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων να καλύπτουν το 90% της χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές τους από τοπικές πηγές, πράγμα που έχει οδηγήσει στη μείωση της δράσης των οργανώσεων αυτών και την διάλυση πολλών από αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία απέρριψε τις συστάσεις για τροποποίηση του δικαίου για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και συλλόγους και τον αντιτρομοκρατικό νόμο, που πολλές χώρες εξέφρασαν, κατά την εξέταση του ιστορικού της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Μάιο 2014·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας έχει επιβάλει de facto ένα ευρύτατο αποκλεισμό της περιοχής Ogaden, που είναι πλούσια σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα μέλη ανθρωπιστικών ομάδων να δραστηριοποιηθούν και να παρουσιάσουν ειδήσεις από την περιοχή θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα, που τιμωρούνται σύμφωνα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον στρατό και παραστρατιωτικές δυνάμεις της κυβέρνησης εναντίον του πληθυσμού Ogaden·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, φέρεται να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Αφρική, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 10% κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλα αυτά, παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες, με κατά κεφαλήν ΑΕΕ ύψους 632 USD · λαμβάνοντας υπόψη ότι κατατάσσεται 173η από 187 χώρες στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης για το 2014·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην περιοχή και απολαμβάνει πολιτική υποστήριξη από δυτικούς χορηγούς και τους περισσότερους από τους γείτονές της, κυρίως λόγω του ρόλου της ως οικοδεσπότη της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), και της συμβολής της στη δράσεις διατήρησης της ειρήνης των ΗΕ, της ασφάλειας και των εταιρικών σχέσεων με χώρες της Δύσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα με τη συνεχιζόμενη με γοργούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη, (με σημαντικές ξένες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της γεωργίας, των κατασκευών και της μεταποίησης, σε αναπτυξιακά έργα μεγάλης κλίμακας, όπως υδροηλεκτρικά φράγματα και φυτείες, και τη διαδεδομένη μίσθωση γης, συνήθως σε ξένες εταιρείες), πολλοί άνθρωποι, αγρότες και κτηνοτρόφοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 40/5 του συντάγματος της Αιθιοπίας εγγυάται στους κτηνοτρόφους της χώρας το δικαίωμα σε ελεύθερες εκτάσεις για βοσκή και καλλιέργεια, καθώς και το δικαίωμα να μην εκτοπιστούν από τη γη τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, το άρθρο 96 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα την μεγέθυνση της επισιτιστικής ανασφάλειας, με σοβαρή απίσχνανση και πρωτοφανείς αριθμούς θανάτων ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 560 000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, λόγω των πλημμυρών, των βίαιων συγκρούσεων εξαιτίας των πόρων που σπανίζουν, και της ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας εκτιμά ότι 10,1 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, έχουν ανάγκη έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας λόγω της ξηρασίας

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μόνιμη εισροή μεταναστών και είναι μια χώρα υποδοχής κατά προσέγγιση 700 000 προσφύγων, κυρίως από το Νότιο Σουδάν και την Ερυθραία και τη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Νοεμβρίου 2015, ένα κοινό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και την κινητικότητα (CAMM) υπογράφηκε από την ΕΕ και την Αιθιοπία για την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των δύο μερών στον τομέα της μετανάστευσης·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη χρήση υπέρμετρης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας στη Oρόμια και σε όλες τις περιοχές της Αιθιοπίας, και τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και απευθύνει έκκληση για την άμεση απελευθέρωση όλων εκείνων, που κρατούνται λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων τους στην ειρηνική συνάθροιση και την ελευθερία της έκφρασης·

2.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας τις υποχρεώσεις τους για διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, όπως προβλέπεται από τον Αφρικανικό Χάρτη, και άλλα διεθνή και περιφερειακά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 96·

3.  ζητεί να διεξαχθεί μια αξιόπιστη, διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα για τις δολοφονίες των διαδηλωτών και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με το κίνημα διαμαρτυρίας, και καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην ποινική δίωξη των υπευθύνων ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να σεβαστεί την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Αφρικανικό Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ειρηνικής συνάθροισης, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την κυβέρνηση να καλέσει άμεσα τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και άλλους εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ να επισκεφθούν την Αιθιοπία και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει πλήρως το γενικό σχέδιο για τη δημιουργία ειδικών ζωνών στην Αντίς Αμπέμπα και Ορόμια· ζητεί τη διεξαγωγή ενός άμεσου και χωρίς αποκλεισμούς διαφανούς πολιτικού διαλόγου, με την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και του τοπικού πληθυσμού, για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω βίας ή ριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού·

6.  τονίζει ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απαραίτητα για έναν ενημερωμένο, ενεργό και δραστήριο πληθυσμό, και καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να σταματήσουν την καταστολή της ελεύθερης ροής των πληροφοριών, την παρεμπόδιση των εκπομπών και την παρενόχληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να διασφαλίσουν τα δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε όλη την Αιθιοπία ανεξάρτητων δημοσιογράφων και παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει με ευχαρίστηση την πρόσφατη απελευθέρωση των bloggers «Ζώνη 9» και έξι δημοσιογράφων·

7.  ζητεί από τις αρχές της Αιθιοπίας να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την αντιτρομοκρατική νομοθεσία (Αντιτρομοκρατικό νόμο 652/2009) για την καταστολή των πολιτικών αντιπάλων, των αντιφρονούντων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων δημοσιογράφων· καλεί επίσης την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να αναθεωρήσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο της, ώστε να τον ευθυγραμμίσει με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές·

8.  καταδικάζει τους υπερβολικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τον νόμο για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, εξαιτίας του οποίου οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση σε βασική χρηματοδότηση, και ο οποίος δίνει στην Υπηρεσία για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και συλλόγους υπερβολικές εξουσίες παρέμβασης στο έργο των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θέτει σε κίνδυνο τα θύματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαλκιδεύοντας τις αρχές της εμπιστευτικότητας·

9.  καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να αποφεύγουν οποιαδήποτε εθνοτική ή θρησκευτική διάκριση και να προωθήσουν και να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των κοινοτήτων·

10.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Αιθιοπίας το 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του·

11.  προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αυθαίρετη κράτηση, και να απελευθερώσουν άμεσα τον Βρετανό υπήκοο και πολιτικό ακτιβιστή Andargachew Tsege·

12.  δηλώνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για τις πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης στην Αιθιοπία και σε όλο το Κέρας της Αφρικής· εφιστά την προσοχή της Αφρικανικής Ένωσης στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην χώρα που την φιλοξενεί, την Αιθιοπία·

13.  ζητεί από την ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος δωρητής, την αποτελεσματική παρακολούθηση των προγραμμάτων και πολιτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή συνδρομή της ΕΕ δεν συμβάλλει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων που συνδέονται με τη μετατόπιση των γεωργών και κτηνοτρόφων, και την ανάπτυξη στρατηγικών για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των μετακινήσεων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να μετρά την οικονομική της υποστήριξη, σύμφωνα με τις επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας, και τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση της Αιθιοπίας προωθεί μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού·

14.  καλεί την κυβέρνηση να συμπεριλάβει τις τοπικές κοινότητες σε ένα διάλογο σχετικά με την εφαρμογή οποιωνδήποτε αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας· εκφράζει τις ανησυχίες του για το πρόγραμμα της κυβέρνησης που προωθεί την καταναγκαστική επανεγκατάσταση·

15.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ισχύουσες σήμερα καταστροφικές κλιματικές συνθήκες στην Αιθιοπία, οι οποίες έχουν επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα· ζητεί από την ΕΕ, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, να αναβαθμίσουν την υποστήριξή της προς την κυβέρνηση της Αιθιοπίας και τον λαό της· χαιρετίζει τη συμβολή που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα χορηγηθεί επειγόντως·

16.  υπενθυμίζει ότι η Αιθιοπία είναι μια σημαντική χώρα προορισμού, διέλευσης και προέλευσης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, και ότι φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στην Αφρική· σημειώνει, ως εκ τούτου, την υιοθέτηση ενός κοινού θεματολογίου για την Μετανάστευση και την Κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και της Αιθιοπίας που αντιμετωπίζει τα θέματα των προσφύγων, του ελέγχου των συνόρων και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά όλα τα έργα που άρχισαν πρόσφατα στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική·

17.  δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού της χώρας – ιδίως των γυναικών, καθώς και των μειονοτήτων, των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων, των οποίων οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται – εν όψει της κρίσης και της αστάθειας της περιοχής· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου και σε γειτονικές χώρες υποδοχής· προσυπογράφει στις εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να εντείνουν τη συνδρομή προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους·

18.  τονίζει ότι απαιτούνται μεγάλα δημόσια επενδυτικά έργα, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να αναλάβουν μια ουσιαστική δέσμευση για την επίτευξη αυτών των στόχων·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου