Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2520(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0082/2016

Arutelud :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 14.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0023

Vastuvõetud tekstid
PDF 179kWORD 77k
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg
Etioopia
P8_TA(2016)0023RC-B8-0082/2016

Euroopa Parlamendi 21. jaanuari 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Etioopias (2016/2520(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Etioopias ja 20. mail 2015 toimunud viimast selleteemalist täiskogu arutelu,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 23. detsembri 2015. aasta avaldust Etioopias toimunud hiljutiste kokkupõrgete kohta,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning Etioopia Demokraatliku Liitvabariigi välisministri Tedros Adhanomi 20. oktoobri 2015. aasta ühisavaldust,

–  võttes arvesse pressiteadet liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning Etioopia Demokraatliku Liitvabariigi välisministri Tedros Adhanomi 13. jaanuari 2016. aasta kohtumise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 27. mai 2015. aasta avaldust Etioopia valimiste kohta,

–  võttes arvesse arvamus- ja sõnavabaduse kaitse ja edendamisega tegeleva ÜRO eriraportööri David Kaye 10. juuli 2015. aasta avaldust Etioopia ajakirjanike vabastamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu viimast Etioopia inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse Etioopia Demokraatliku Liitvabariigi 8. detsembril 1994. aastal vastu võetud põhiseadust ning eriti selle III peatüki sätteid põhiõiguste ja -vabaduste, inimõiguste ja demokraatlike õiguste kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, mille Etioopia ratifitseeris 1994. aastal,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Etioopia viimased üldvalimised toimusid 24. mail 2015 ning nende tulemusena jäi võimule Etioopia Rahva Revolutsiooniline Demokraatlik Rinne (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, EPRDF), kes sai osaliselt seetõttu, et valimisprotsessis ei jäetud kriitilistele seisukohtadele ja teisitimõtlejatele ruumi, endale kõik parlamendikohad; arvestades, et mais toimunud föderaalvalimised toimusid üleüldises hirmu õhkkonnas ning muret tegi riikliku valimiskomisjoni iseseisvuse puudumine; arvestades, et EPRDF on püsinud võimul 24 aastat, alates sõjaväelise valitsuse kukutamisest 1991. aastal;

B.  arvestades, et viimase kahe kuu jooksul on Etioopia kõige suuremas piirkonnas Oromias, kus elavad peamiselt Etioopia kõige suurema etnilise rahvarühma esindajad oromod, toimunud mitu massimeeleavaldust pealinna Addis Abeba territooriumi suurendamise vastu, mis ähvardab talupidajad maast ilma jätta;

C.  arvestades, et rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide andmetel on julgeolekujõud reageerinud valdavalt rahumeelsetele meeleavaldustele vähemalt 140 meeleavaldaja tapmisega ning veel paljud on saanud vigastada, mistõttu võib tegemist olla Etioopia tõsiseima kriisiga pärast 2005. aasta valimistega kaasnenud vägivalda; arvestades et sellele vastukaaluks väidab valitsus, et hukkunute arv jääb kümnetesse ning lisaks on surma saanud 12 julgeolekujõudude liiget;

D.  arvestades, et 14. jaanuaril 2016 otsustas valitsus tühistada poleemikat tekitanud suure linnaarenduskava; arvestades, et kui see kava teoks tehtaks, kasvaks linna territoorium kahekümnekordseks; arvestades, et Addis Abeba laienemise tõttu on miljonid oromo rahvarühma kuuluvad põlluharijad juba maast ilma jäänud ja vaesunud;

E.  arvestades, et Etioopia on riigis esindatud usuliste vaadete ja kultuuride poolest äärmiselt mitmekesine; arvestades, et mõned suuremad etnilised kogukonnad (eriti oromod ja Ogadeni piirkonna somaalid) on amharade ja Tigray piirkonna tigrinjade kõrval tagaplaanile jäetud ning poliitikas vähe esindatud;

F.  arvestades, et Etioopia ametivõimud vahistasid Oromia piirkonna meeleavaldusi jõhkralt maha surudes meelevaldselt arvukalt rahumeelseid meeleavaldajaid, ajakirjanikke ja opositsioonierakondade juhte; arvestades, et kinnipeetuid ähvardab piinamine ja muu väärkohtlemine;

G.  arvestades, et valitsus kuulutas valdavalt rahumeelsed meeleavaldajad terroristideks ning kasutas ära terrorismivastase võitluse seadust (seadus nr 652/2009) ja saatis nende vastu sõjalised jõud;

H.  arvestades, et 23. detsembril 2015 lasid ametivõimud vahistada Oromia suurima seaduslikult registreeritud erakonna Oromo Föderaalkongressi (Oromo Federalist Congress, OFC) aseesimehe Bekele Gerba; arvestades, et Gerba viidi vanglasse, kuid pisut hiljem väidetavalt juba haiglasse; arvestades, et tema praegune asukoht on teadmata;

I.  arvestades, et viimastel nädalatel on meelevaldselt vahistatud või sisuliselt koduaresti pandud teisigi OFC kõrgemaid juhte;

J.  arvestades, et tegemist ei ole esimese korraga, kus Etioopia julgeolekujõud on rahumeelsete meeleavaldajate vastu tõsiseid inimõiguste rikkumisi toime pannud, ning arvestades, et tegelikult on Etioopia valitsus tuntud selle poolest, et piirab süstemaatiliselt sõna- ja ühinemisvabadust, keelab üksikisikutel valitsuse poliitikast erinevaid või opositsioonilisi vaateid avaldada ja piirab seeläbi kodanike ja poliitikute tegevusruumi, kasutades muu hulgas üliranget terrorismivastase võitluse seadust vastaste poliitilistel motiividel kohtu alla andmiseks, samuti püüab ta välja juurida sõltumatut meediat, takistab kodanikuühiskonna aktivistide tegevust ning ründab opositsioonierakondi;

K.  arvestades, et 2015. aasta detsembris vahistati meelevaldselt mitmeid silmapaistvaid aktiviste, nende seas Getachew Shiferaw (ajalehe Negere Ethiopia peatoimetaja), Yonathan Teressa (veebiaktivist) ja Fikadu Mirkana (Oromia raadio- ja telefiguur), kuid Etioopia võimud ei ole neile siiani ühtegi süüdistust esitanud;

L.  arvestades, et Etioopia valitsus surub sõltumatule kodanikuühiskonnale ja meediale peale karme piiranguid; arvestades, et ajakirjanike kaitse komitee andmetel oli Etioopia 2014. aasta vangide loenduse põhjal vangistatud ajakirjanike poolest maailmas neljandal kohal – seal oli trellide taha saadetud vähemalt 17 ajakirjanikku ning lisaks on viimase viie aasta jooksul Etioopiast põgenenud 57 kutselist meediatöötajat ja võimude surve tõttu on tegevuse lõpetanud mitu sõltumatut väljaannet; arvestades, et Etioopia oli 2015. aastal ajakirjanike kaitse komitee koostatud maailma kümne kõige enam tsensuuri kasutava riigi nimekirjas samuti neljandal kohal;

M.  arvestades, et arvukad meelsusvangid (sh ajakirjanikud ja opositsioonierakondade liikmed), kes on möödunud aastatel vangistatud üksnes seetõttu, et nad kasutasid oma õiguspärast sõna- ja arvamusvabadust, viibivad endiselt vangistuses; arvestades, et mõned neist mõisteti süüdi ebaõiglastel kohtuprotsessidel, teiste kohtumenetlus veel kestab ning kolmandatele ei ole siiani süüdistust esitatud (sh Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris ja Tesfalidet Kidane);

N.  arvestades, et 2014. aasta juunis vahistati ka Ühendkuningriigi ja Etioopia kodanik, eksiilis elav opositsioonierakonna juht Andargachew Tsege; arvestades, et Tsege mõisteti juba mitu aastat varem tagaselja surma ning vahistamisest saadik ootab ta praktiliselt isolatsioonis surmanuhtluse täideviimist;

O.  arvestades, et Etioopia heategevusorganisatsioone ja ühinguid käsitleva seaduse kohaselt peavad kõik toetustegevusega tegelevad organisatsioonid rahastama oma tegevust 90 % ulatuses kohalikest allikatest, mistõttu on kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevus takistatud ja paljud neist on tegevuse lõpetanud; arvestades, et Etioopia eiras Inimõiguste Nõukogus 2014. aasta mais toimunud inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus Etioopia inimõiguste olukorraga tutvunud mitme riigi soovitust muuta heategevusorganisatsioone ja ühinguid käsitlevat seadust ning terrorismivastase võitluse seadust;

P.  arvestades, et Etioopia valitsus on kehtestanud ulatusliku de facto blokaadi Etioopia nafta- ja gaasivarude poolest rikka Ogadeni piirkonna vastu; arvestades, et rahvusvaheliste meediaväljaannete ja humanitaarabiorganisatsioonide püüet selles piirkonnas töötada ja selle kohta teateid edastada käsitatakse kriminaalkuriteona, mis on karistatav terrorismivastase võitluse seaduse alusel; arvestades, et on teateid relvajõudude ja valitsuse paramilitaarsete üksuste poolt Ogadeni piirkonna elanike vastu toime pandud sõjakuritegudest ja tõsistest inimõiguste rikkumistest;

Q.  arvestades, et Etioopia – rahvaarvult Aafrika suuruselt teine riik – on teadaolevalt üks kõige kiiremini areneva majandusega Aafrika riike, mille majandus on viimase kümne aasta jooksul kasvanud keskmiselt 10% aastas; arvestades, et sellele vaatamata on see ka üks vaesemaid riike, mille kogurahvatulu ühe inimese kohta on 632 USA dollarit; arvestades, et 2014. aastal oli Etioopia inimarengu indeksi järjestuses 187 riigi seas 173. kohal;

R.  arvestades, et Etioopia on piirkonnas äärmiselt oluline jõud, keda lääneriikide rahastajad ja suurem osa piirkonnas asuvaid naaberriike poliitiliselt toetavad – peamiselt seetõttu, et Etioopias asub Aafrika Liidu peakorter ning riik osaleb ÜRO rahuvalvetöös ja koos lääneriikidega ka julgeoleku- ja humanitaarabipartnerlustes;

S.  arvestades, et jätkuvalt kiire majanduskasvu, arvestatavate välisinvesteeringute (muu hulgas põllumajandusse, ehitus- ja tootmissektorisse, suuremahulistesse arendusprojektidesse, näiteks hüdroelektri tootmiseks mõeldud tammiprojekti ja istanduste rajamisse tehtavate investeeringute) ning maa suuremahulise väljarentimise tõttu (sageli välisettevõtetele) on paljud inimesed, sh põllupidajad ja karjakasvatajad, olnud sunnitud oma kodudest lahkuma;

T.  arvestades, et Etioopia põhiseaduse artikli 40 lõikega 5 tagatakse Etioopia karjakasvatajatele õigus kasutada maad vabalt karjatamiseks või põlluharimiseks ning sama artikli kohaselt ei tohi neid oma maalt ära ajada;

U.  arvestades, et Etioopia on kirjutanud alla Cotonou lepingule, mille artiklis 96 on sätestatud, et inimõiguste ja põhivabaduste austamine on AKV riikide ja ELi koostöö oluline osa;

V.  arvestades, et Etioopias valitseb mitme aastakümne kõige tõsisem põud, mis põhjustab üha suuremat toiduga kindlustamatust, tõsist alatoitumust ja kariloomade ebaharilikke surmajuhtumeid; arvestades, et üleujutuste, nappide ressursside pärast toimuvate vägivaldsete kokkupõrgete ja põua tõttu on riigisiseselt ümber asunud ligikaudu 560 000 inimest; arvestades, et Etioopia valitsuse hinnangul vajab põua tõttu erakorralist toiduabi 10,1 miljonit inimest, kellest pooled on lapsed;

W.  arvestades, et Etioopia peab toime tulema pideva sisserändajate vooluga ning riigis on ligikaudu 700 000 pagulast, kes on pärit peamiselt Lõuna-Sudaanist, Eritreast ja Somaaliast; arvestades, et 11. novembril 2015 allkirjastasid EL ja Etioopia rände ja liikuvuse ühise kava, et poolte koostööd ja dialoogi rände valdkonnas tõhustada;

1.  mõistab karmilt hukka ülemäärase jõu kasutamise julgeolekujõudude poolt nii Oromia piirkonnas kui ka mujal Etioopias ning inimõiguste üha sagedasemad rikkumised; avaldab ohvrite perekondadele kaastunnet ning nõuab tungivalt kõigi rahumeelse kogunemise õiguse ja sõnavabaduse kasutamise eest vangistatud isikute viivitamatut vabastamist;

2.  tuletab Etioopia valitsusele meelde tema kohustust tagada riigis põhivabadused, sh juurdepääs õigusemõistmisele ja õigus õiglasele kohtupidamisele, nagu on sätestatud Aafrika hartas ning teistes rahvusvahelistes ja piirkondlikes inimõigustealastes õigusaktides, sh Cotonou lepingus ja täpsemalt selle artiklites 8 ja 96;

3.  nõuab meeleavaldajate tapmise ja protestiliikumisega seotud muude inimõiguste väidetavate rikkumiste usaldusväärset, läbipaistvat ja sõltumatut uurimist ning palub, et valitsus viiks läbi süüdlaste õiglase kohtumenetluse pädevates kohtuasutustes;

4.  palub Etioopia valitsusel järgida inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Aafrika hartat ning tagada riigis rahumeelse kogunemise õigus ning sõna- ja ühinemisvabadus; nõuab tungivalt, et valitsus kutsuks viivitamatult Etioopiasse visiidile rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri ja teised ÜRO inimõiguste eksperdid, et olukorra kohta aru anda;

5.  peab kiiduväärseks valitsuse otsust peatada täielikult Addis Abeba ja Oromia eripiirkonna üldplaneering; nõuab viivitamatult kaasava ja läbipaistva poliitilise dialoogi alustamist, milles osaleksid valitsus, opositsioonierakonnad, kodanikuühiskonna esindajad ja kohalikud elanikud, et vältida uut vägivalda ja elanikkonna radikaliseerumist;

6.  rõhutab, et vaba ja sõltumatu meedia on äärmiselt tähtis, et tagada elanikkonna teadlikkus, aktiivsus ja kaasatus, ning kutsub Etioopia ametivõime üles lõpetama teabe vaba leviku tõkestamine ning muu hulgas meediaülekannete segamine ja meedia ahistamine, tagama kohaliku kodanikuühiskonna ja meedia õigused ning lihtsustama sõltumatute ajakirjanike ja inimõiguste vaatlejate juurdepääsu kõigis Etioopia piirkondades; võtab teadmiseks blogijate võrgustikku Zone 9 kuuluvate blogijate ja kuue ajakirjaniku hiljutise vabastamise;

7.  nõuab, et Etioopia ametivõimud lõpetaksid terrorismivastaste õigusaktide (terrorismivastase võitluse seadus nr 652/2009) kasutamise poliitiliste oponentide, teisitimõtlejate, inimõiguste kaitsjate, teiste kodanikuühiskonna osaliste ja sõltumatute ajakirjanike represseerimiseks; palub Etioopia valitsusel terrorismivastase võitluse seadus läbi vaadata ning kooskõlastada see rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja põhimõtetega;

8.  mõistab hukka heategevusorganisatsioone ja ühinguid käsitleva seadusega inimõigustealasele tegevusele kehtestatud liigsed piirangud, mis võtavad inimõigusorganisatsioonidelt juurdepääsu nende jaoks olulisele rahastamisele, annavad heategevusorganisatsioonide ja ühingute ametile liiga suure õiguse sekkuda inimõigusorganisatsioonide tegevusse ja kahjustavad konfidentsiaalsuspõhimõtete rikkumise tõttu veelgi inimõiguste rikkumiste ohvreid;

9.  kutsub Etioopia ametivõime üles vältima igasugust etnilist või usulist diskrimineerimist ning ergutama ja soodustama aktiivsete meetmete abil kõikide kogukondade vahelist rahumeelset ja konstruktiivset dialoogi;

10.  peab kiiduväärseks 2013. aastal vastu võetud Etioopia inimõiguste tegevuskava ning nõuab selle kiiret ja täielikku rakendamist;

11.  nõuab tungivalt, et ametivõimud rakendaksid eelkõige ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldsete kinnipidamiste töörühma soovitust vabastada viivitamatult Ühendkuningriigi kodanik ja poliitaktivist Andargachew Tsege;

12.  on veendunud, et inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamine on hädavajalik eeltingimus selleks, et EL aitaks oma poliitika abil Etioopia ja kogu Aafrika Sarve arengut edendada; juhib Aafrika Liidu tähelepanu selle peakorteri asukohariigi Etioopia poliitilisele, majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale;

13.  nõuab, et EL kui Etioopia kõige suurem abiandja jälgiks hoolikalt kõiki programme ja poliitikavaldkondi ning tagaks, et ELi arenguabi ei kasutata Etioopias inimõiguste rikkumiste toimepanekule kaasaaitamiseks, eelkõige põlluharijate ja karjakasvatajate sunniviisilise ümberasustamise programmide kaudu, ning nõuab, et ELi rahastatud arenguprojektides rakendataks strateegiaid, mille abil minimeerida ümberasustamise negatiivset mõju; rõhutab, et EL peaks eraldama rahalist abi vastavalt riigi inimõiguste olukorrale ja kooskõlas sellega, mil määral teeb Etioopia valitsus edusamme demokraatlike reformidega;

14.  kutsub valitsust üles kaasama kohalikke kogukondi kõikide suuremahuliste arendusprojektide üle peetavatesse aruteludesse; peab valitsuse sunniviisilist ümberasustamiskava murettekitavaks;

15.  peab äärmiselt murettekitavaks praegu Etioopias valitsevaid ränki ilmastikuolusid, mis on humanitaarolukorda riigis veelgi halvendanud; nõuab, et EL ja selle rahvusvahelised partnerid suurendaksid Etioopia valitsusele ja rahvale antavat toetust; peab kiiduväärseks ELi hiljuti lubatud abi ning palub komisjonil tagada, et see lisaraha eraldataks Etioopiale kiiremas korras;

16.  tuletab meelde, et Etioopia on migrantide ja varjupaigataotlejate oluline siht-, transiidi- ja päritoluriik ning Etioopias on Aafrika riikidest kõige rohkem pagulasi; tõstab seetõttu esile ELi ja Etioopia vahel sõlmitud rände ja liikuvuse ühise kava, milles käsitletakse pagulaste, piirikontrolli ja inimkaubanduse vastase võitluse küsimusi; palub komisjonil hoolikalt jälgida kõiki hiljuti ELi Aafrika usaldusfondi raames algatatud projekte;

17.  on kriisi ja piirkonna ebastabiilsuse tõttu äärmiselt mures riigi elanikkonna ning eelkõige naiste, vähemuste, pagulaste ja üha arvukamate sisepõgenike majandusliku ja sotsiaalse olukorra pärast; kinnitab oma toetust kõikidele kohapeal ja pagulasi vastu võtvates naaberriikides tegutsevatele humanitaarabiorganisatsioonidele; toetab rahvusvahelise üldsuse ja humanitaarabiorganisatsioonide üleskutseid anda pagulastele ja sisepõgenikele rohkem abi;

18.  rõhutab, et säästva arengu eesmärkide saavutamiseks on vaja suuri avalikke investeerimiskavasid, eelkõige hariduse ja tervishoiu valdkonnas; kutsub Etioopia ametivõime üles tegema nende eesmärkide saavutamiseks tulemuslikke jõupingutusi;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Etioopia valitsusele ja parlamendile, komisjonile, nõukogule, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, AKV-ELi ministrite nõukogule, Aafrika Liidu institutsioonidele, ÜRO peasekretärile ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika