Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2521(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0083/2016

Разисквания :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Приети текстове :

P8_TA(2016)0024

Приети текстове
PDF 473kWORD 92k
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург
Северна Корея
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2016 г. относно Северна Корея (2016/2521(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Северна Корея,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, от 6 януари 2016 г. относно твърденията за проведен ядрен опит в КНДР,

—  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 6 януари 2016 г. относно ядрения опит, обявен от Корейската народнодемократична република,

—  като взе предвид резолюции 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) и 2094(2013) на Съвета за сигурност на ООН , които изрично забраняват извършването на ядрени опити от Корейската народнодемократична република,

—  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 17 декември 2015 г. относно положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република,

—  като взе предвид доклада на ООН, озаглавен „Корейската народнодемократична република 2015 г.: потребности и приоритети“ от април 2015 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 27 март 2015 г. относно положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република,

—  като взе предвид доклада на анкетната комисия за положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република от 7 февруари 2014 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, по всички от които Корейската народнодемократична република е страна,

—  като взе предвид Конвенцията от 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4, от своя правилник,

А.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз и Съветът за сигурност на ООН осъдиха проведения според твърденията на КНДР на 6 януари 2016 г. „успешен опит с водородна бомба“, който представлява явно нарушение на международните задължения на страната съгласно резолюциите на Съвета за сигурност на ООН;

Б.  като има предвид, че разпространението на ядрени, химически и биологични оръжия и на средствата за тяхното използване представлява заплаха за международния мир и сигурност; като има предвид, че КНДР се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2003 г., извършва ядрени опити от 2006 г. насам и официално заяви през 2009 г., че е разработила ядрено оръжие, което означава, че заплахата от нарастване на ядрените способности на страната явно се е увеличила; като има предвид, че изпълнението на незаконни програми за разработване на ядрени и балистични ракети представлява предизвикателство срещу международния режим за неразпространение на ядреното оръжие и поражда риск от засилване на напрежението в региона;

В.  като има предвид, че със своята военно ориентирана икономика страната е далеч от постигането на заявената от нея цел да се превърне в силна и просперираща нация, а вместо това, в резултат на своя стремеж към разработване на оръжия за масово унищожение и на средства за тяхното използване, тласка народа си към все по-дълбока в изолация и бедност;

Г.  като има предвид, че ЕС твърдо подкрепя идеята за Корейски полуостров без ядрени оръжия и счита, че възобновяването на шестстранните преговори е от съществено значение за мира, сигурността и стабилността в региона;

Д.  като има предвид, че акцентът, който КНДР поставя върху военните инвестиции може да се разглежда като престъпна небрежност по отношение на основните потребности на нейните граждани предвид на факта, че около 70 процента от нейното население от 24.6 милиона са засегнати от продоволствена несигурност и че почти 30 процента от децата под петгодишна възраст страдат от остро недохранване;

Е.  като има предвид, че положението с правата на човека в КНДР е изключително проблематично от много години насам; като има предвид, че режимът в КНДР не оказва почти никакво сътрудничество на ООН и е отхвърлил всички резолюции на Съвета на ООН по правата на човека и на Общото събрание относно правата на човека в Северна Корея; като има предвид, че той не е оказал сътрудничество на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в страната и е отхвърлил всякакво съдействие от страна на върховния комисар на ООН по правата на човека в рамките на специалните процедури;

Ж.  като има предвид, че след резолюцията на Съвета по правата на човека от 27 март 2015 г. беше проведена среща между дипломати от Северна Корея и Марзуки Дарусман, специален докладчик относно правата на човека в Северна Корея на Съвета по правата на човека;

З.  като има предвид, че Европейският съюз е защитник и радетел за правата на човека и демокрацията по света; като има предвид, че диалогът между ЕС и КНДР в областта на правата на човека е преустановен от КНДР от 2013 г. насам; като има предвид, че ЕС и КНДР проведоха кръг на политически диалог през юни 2015 г.;

И.  като има предвид, че анкетната комисия на ООН разследва „систематичните, масови и тежки нарушения на правата на човека“ в Северна Корея и публикува доклад на 7 февруари 2014 г.; като има предвид, че анкетната комисия заключава в своя доклад, че нарушенията на правата на човека от страна на Пхенян са „без аналог в съвременния свят“ и установява „почти пълен отказ на правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, както и на правото на свобода на убежденията, на свобода на изразяване, на информация и на сдружаване“; като има предвид, че анкетната комисия установи, че в много случаи нарушенията на права на човека, представляват престъпления срещу човечеството; като има предвид, че от 2014 г. положението с правата на човека в КНДР се е влошило;

Й.  като има предвид, че правителството на КНДР не разрешава никаква политическа опозиция, свободни и честни избори, свободни медии, свобода на религията, свобода на сдружаване, воденето на колективни преговори или свободното движение;

К.  като има предвид, че КНДР има широкообхватна и добре структурирана система за сигурност, която следи отблизо живота на почти всеки гражданин и не позволява каквато и да било основна свобода в страната;

Л.  като има предвид систематично извършваните от държавните органи на КНДР извънсъдебни екзекуции, произволните арести и изчезванията, включително под формата на отвличания на чужди граждани, и че над 100 000 души са държани в затвори и „поправителни“ лагери;

М.  като има предвид, че десетилетия наред народът на КНДР страда от недостатъчно развитие, лошо здравеопазване и високи нива на майчиното и детското недохранване в условия на политическа и икономическа изолация, повтарящи се природни бедствия и увеличения на международните цени на храните и горивата; като има предвид, че КНДР е нарушава правото на храна на своя народ;

1.  Решително осъжда четвъртия ядрен опит от 6 януари 2016 г. като ненужна и опасна провокация, както и нарушение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и сериозна заплаха за мира и стабилността на Корейския полуостров и в Североизточна Азия; подкрепя приемането от международната общност на подходящи и ефективни санкции след последния ядрен опит;

2.  Настоятелно призовава КНДР да се въздържа от по-нататъшни провокативни действия, като изцяло се откаже по подлежащ на проверка и необратим начин от своите програми за разработване на ядрени и балистични ракети, да прекрати всички свързани дейности и незабавно да започне да спазва всички свои международни задължения, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и на Съвета на управляващите на МААЕ, както и други международни норми за разоръжаване и неразпространение; призовава КНДР незабавно да подпише и ратифицира Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и да се придържа към своите ангажименти съгласно съвместното изявление от 19 септември 2005 г. в рамките на шестстранните преговори;

3.  Потвърждава своето желание за намиране на дипломатическо и политическо решение на въпроса за ядрената програма на КНДР; потвърждава подкрепата си за шестстранните преговори и призовава за тяхното възобновяване; настоятелно призовава всички участници в шестстранните преговори да активизират усилията си; призовава КНДР да възобнови конструктивното сътрудничество с международната общност, особено със страните по шестстранните преговори, с цел постигане на траен мир и сигурност и на Корейски полуостров без ядрени оръжия и като най-добро средство за осигуряване на по-голямо благоденствие и стабилност за КНДР в бъдеще;

4.  Изразява убеденост, че е дошло време международната общност да предприеме конкретни действия, за да се сложи край на безнаказаността на виновниците; настоява тези, които са в най-голяма степен отговорни за престъпленията срещу човечеството, извършени в КНДР, да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред Международния наказателен съд и да им бъдат наложени целенасочени санкции;

5.  Подчертава факта, че нарушенията, описани в доклада на анкетната комисия, много от които представляват престъпления срещу човечеството, вече продължават твърде дълго пред очите на международната общност;

6.  Настоятелно призовава правителството на КНДР незабавно да изпълни препоръките на анкетната комисия;

7.  Призовава правителството на Китайската народна република да упражни своето пораснало влияние и да приложи политическите и икономическите си лостове върху КНДР за предотвратяване по-нататъшно ескалиране на положението; призовава Китайската народна република да предприеме всички необходими стъпки, в сътрудничество с международната общност, с цел възстановяване на мира и стабилността на Корейския полуостров; отбелязва подкрепата на Китайската народна република за Резолюция 2094(2013) на Съвета за сигурност на ООН; отбелязва консенсуса сред членовете на Съвета за сигурност на ООН по отношение на последния ядрен опит, проведен от КНДР;

8.  Настоятелно призовава правителството на Китайската народна република, в съответствие със задълженията си на държава — страна по Конвенцията за бежанците на ООН, да не отказва на севернокорейските бежанци, които прекосяват границата с Китай, правото да търсят убежище и да не ги връща принудително в Северна Корея, а да защитава техните основни човешки права; призовава ЕС да упражни дипломатически натиск с тази цел; отново отправя своя призив към всички страни, които приемат бежанци от КНДР, да спазват Женевската конвенция от 1951 г. и Протокола от 1967 г., като не връщат обратно севернокорейски бежанци в КНДР;

9.  Приветства резолюцията на Общото събрание на ООН от 17 декември 2015 г. относно положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република, която беше подкрепена от всички държави членки на ЕС; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да действат за решаването на тежкото положение с правата на човека в КНДР;

10.  Призовава заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини да използва експертния капацитет на Република Корея при формулирането на стратегията на ЕС по отношение на КНДР; призовава заместник-председателя/върховен представител да следи по-нататъшното развитие на събитията в КНДР и да докладва на Парламента, така че въпросът за правата на човека в КНДР да остане на преден план в политическия дневен ред на ЕС; счита, че ЕС може да изиграе конструктивна роля чрез своята критична ангажираност с правителството на КНДР;

11.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението с правата на човека в КНДР; призовава правителството на КНДР да изпълни своите задължения в рамките на инструментите в областта на правата на човека, по които е страна, да гарантира достъпа до страната на хуманитарните организации, независимите наблюдатели на правата на човека и специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в КНДР и да оказва необходимото сътрудничество;

12.  Призовава правителството на КНДР да прекрати незабавно използването на систематично потискане на правата на човека като политически инструмент за контрол и наблюдение на собственото си население;

13.  Категорично осъжда систематичното и широко използване на смъртното наказание в КНДР; призовава правителството на КНДР да обяви мораториум върху всички екзекуции с оглед на премахването на смъртното наказание в близко бъдеще; призовава КНДР да сложи край на извънсъдебните екзекуции и принудителните изчезвания, да освободи политическите затворници и да предостави на своите граждани свободата да пътуват, както в рамките на страната, така и извън нея; призовава КНДР да предостави свобода на изразяване на мнение и свобода на печата за националните и международните средства за масово осведомяване, както и да предостави на гражданите си нецензуриран достъп до интернет;

14.  Настоятелно призовава правителството на КНДР да прекрати своята програма за спонсориран от държавата принудителен труд, по силата на която чужди страни наемат десетки хиляди граждани на Северна Корея при незаконни условия, главно в областта на минното дело, дърводобива, текстила и строителството, което осигурява твърда валута за поддържането на режима; посочва, че в този случай отговорността за защитата на трудовите права е на приемащите държави, които следва да осигурят защитата на трудовите норми и стандартите в областта на правата на човека;

15.  Осъжда строгите ограничения върху свободата на мисълта, съвестта, религията или убежденията и свободата на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване, както и дискриминацията, основана на системата Сонгун, която дели хората според определена от държавата социална класа и според произхода им, както и според политическите им възгледи и принадлежност;

16.  Изразява особената си загриженост във връзка със сериозните проблеми с прехраната, пред които е изправена страната, и тяхното въздействие върху икономическите, социалните и културните права на населението; призовава Комисията да поддържа съществуващите програми за хуманитарна помощ и канали за комуникация с КНДР, както и да осигури безопасната доставка на тази помощ до целевите групи от населението; призовава органите на КНДР да осигурят достъп до храна и хуманитарна помощ за всички граждани в съответствие с техните нужди, съгласно хуманитарните принципи;

17.  Настоятелно призовава органите на КНДР да предприемат спешни мерки за решаване на въпроса със системното отвличане на лица, да предадат цялата информация относно граждани на трети страни, включително Япония и Република Корея, за които има подозрения, че са били отвлечени от севернокорейски държавни агенти през последните десетилетия, и незабавно да върнат отвлечените лица, които все още са задържани, в техните държави;

18.  Призовава КНДР да продължи да работи конструктивно с международни партньори с цел постигане на конкретни подобрения на положението с правата на човека на място, включително чрез диалог, официални посещения в страната и повече контакти между хората;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителството и парламента на Корейската народнодемократична република, на правителството и парламента на Република Корея, на правителството и парламента на Китайската народна република, на правителството и парламента на САЩ, на правителството и парламента на Руската федерация, на правителството и парламента на Япония, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в КНДР и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност