Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2521(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0083/2016

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0024

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 416kWORD 96k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Βόρεια Κορέα
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (2016/2521(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βόρεια Κορέα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 6ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την εικαζόμενη πυρηνική δοκιμή στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 6ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική δοκιμή που είχε ανακοινωθεί από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και 2094 (2013) οι οποίες απαγορεύουν ρητώς τις πυρηνικές δοκιμές από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας 2015: Ανάγκες και προτεραιότητες» του Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, της 27ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, της 7 Φεβρουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, στις οποίες η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τη δοκιμή που η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας χαρακτήρισε ως «επιτυχή δοκιμή βόμβας υδρογόνου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2016, κατά κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας αυτής σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και τα μέσα διακίνησής τους συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας αποχώρησε από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) το 2003, πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές από το 2006 και δήλωσε επίσημα το 2009 ότι είχε αναπτύξει πυρηνικό όπλο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η απειλή της προαγωγής των πυρηνικών της δυνατοτήτων έχει σαφώς αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση του παράνομου πυρηνικού προγράμματος και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί πρόκληση για το διεθνές καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της έντασης στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα, με την οικονομία της να εστιάζεται στον στρατιωτικό τομέα, πόρρω απέχει από την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της να γίνει ένα ισχυρό και ευημερούν έθνος και ότι, αντίθετα, στην προσπάθειά της να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής και μέσα για τη διακίνησή τους, απομονώνει και εξαθλιώνει τον λαό της όλο και περισσότερο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα μιας αποπυρηνικοποιημένης κορεατικής χερσονήσου και θεωρεί ότι η επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών έχει ζωτική σημασία για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας στις στρατιωτικές επενδύσεις μπορεί να θεωρηθεί εγκληματική αμέλεια των βασικών αναγκών των πολιτών της δεδομένου ότι 70 τοις εκατό περίπου του πληθυσμού της χώρας που ανέρχεται σε 24.6 εκατομμύρια βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας και ότι σχεδόν 30 τοις εκατό των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι σοβαρά υποσιτισμένα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν, για πολλά χρόνια, εξαιρετικά προβληματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας δεν έχει συνεργαστεί παρά ελάχιστα με τον ΟΗΕ και έχει απορρίψει όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συνεργάστηκε με τον ειδικό εισηγητή του OHΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και απέρριψε κάθε βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 27ης Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ διπλωματών της Βορείου Κορέας και του Marzuki Darusman, Ειδικού Εισηγητή του Συμβούλιου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην υφήλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ανασταλεί από την τελευταία από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν γύρο πολιτικού διαλόγου τον Ιούνιο του 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή έρευνας του OHΕ διερεύνησε τις συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και δημοσίευσε έκθεση στις 7 Φεβρουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε, στην έκθεσή της, στο συμπέρασμα ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Πιονγιάνγκ είναι «άνευ προηγουμένου στον σύγχρονο κόσμο» και διαπίστωσε «μια σχεδόν πλήρη άρνηση του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και των δικαιωμάτων στην ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης, της ενημέρωσης και του συνεταιρίζεσθαι.»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας έχει επιδεινωθεί από το 2014·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας απαγορεύει οιαδήποτε πολιτική αντιπολίτευση, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία έκφρασης, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ελευθερία μετακίνησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας διαθέτει εκτεταμένο και καλά δομημένο σύστημα ασφαλείας το οποίο παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη ζωή του κάθε πολίτη και σχεδόν δεν επιτρέπει κανενός είδους βασική ελευθερία στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας προβαίνουν συστηματικά σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται απαγωγές αλλοδαπών, και ότι έχουν θέσει υπό κράτηση περισσότερους από 100.000 ανθρώπους σε φυλακές και στρατόπεδα «αναμόρφωσης»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας είναι αντιμέτωπος εδώ και δεκαετίες με την υπανάπτυξη, ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υψηλά επίπεδα μητρικού και παιδικού υποσιτισμού, σε ένα πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης, συχνών φυσικών καταστροφών και αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας παραβιάζει το δικαίωμα του πληθυσμού της στη διατροφή·

1.  καταδικάζει έντονα την τέταρτη πυρηνική δοκιμή της 6ης Ιανουαρίου 2016 ως περιττή και επικίνδυνη πρόκληση, καθώς και ως παραβίαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας· υποστηρίζει τις σημαντικές και ουσιαστικές κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν κατά συνέπεια της πρόσφατης πυρηνικής δοκιμής αφού ληφθεί σχετική απόφαση από τη διεθνή κοινότητα·

2.  ζητεί από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να απόσχει από περαιτέρω προκλητικές ενέργειες και να εγκαταλείψει τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αντιστρεπτό, να παύσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες και να συμμορφωθεί αμέσως προς όλες τις διεθνείς του υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, καθώς και άλλων διεθνών κανόνων για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των όπλων· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να υπογράψει και να επικυρώσει τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών χωρίς καθυστέρηση και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή δήλωση των κοινής δήλωσης των εξαμερών συνομιλιών της 19ης Σεπτεμβρίου 2005·

3.  επιβεβαιώνει ότι επιθυμία του είναι η εξεύρεση διπλωματικής και πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τις εξαμερείς συνομιλίες και ζητεί την επανάληψή τους· παροτρύνει όλους τους συμμετέχοντες στις εξαμερείς συνομιλίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συνεργαστεί εκ νέου εποικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως με τα μέλη των εξαμερών συνομιλιών, προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής ειρήνη και ασφάλεια σε μια απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα κορεατική χερσόνησο, θεωρώντας ότι η εν λόγω συνεργασία αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευημερία και σταθερότερο μέλλον για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

4.  είναι πεπεισμένο ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβει η διεθνής κοινότητα συγκεκριμένη δράση για να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία των δραστών· ζητεί να κληθούν εκείνοι που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να λογοδοτήσουν, να προσαχθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να υποβληθούν σε συγκεκριμένες κυρώσεις·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα υπήρξε επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα θεατής των παραβιάσεων που αναφέρονται στην έκθεση, πολλές από τις οποίες συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

6.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εφαρμόσει αμελλητί τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής·

7.  ζητεί από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή, καθώς και πολιτική και οικονομική πίεση στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης· ζητεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Κορεατική Χερσόνησο· επισημαίνει τη στήριξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προς την απόφαση 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επισημαίνει τη συναίνεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά την αντίδρασή τους στην πρόσφατη πυρηνική δοκιμή της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας·

8.  καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως κράτους μέλους της Σύμβασης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, να μην αρνείται το δικαίωμα της αναζήτησης ασύλου στους πρόσφυγες από τη Βόρειο Κορέα που διασχίζουν τα σύνορα και εισέρχονται στην Κίνα και να μην τους επιστρέφει δια της βίας στη Βόρεια Κορέα, αλλά να προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους· ζητεί από την ΕΕ να ασκήσει διπλωματική πίεση για τον σκοπό αυτό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστούν τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρωτόκολλο του 1967 και να μην επιστρέφουν τους βορειοκορεάτες πρόσφυγες στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν την προσπάθεια για την επίλυση της σοβαρής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

10.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της Δημοκρατίας της Κορέας κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας· ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να παρακολουθεί τις περαιτέρω εξελίξεις στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, ώστε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συνεχίσει να αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο μέσω της ανάπτυξης σχέσεων με κριτικό πνεύμα με την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας·

11.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

12.  καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τη συστηματική καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πολιτικό εργαλείο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ίδιου της του πληθυσμού·

13.  καταδικάζει σθεναρά τη συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα χρήση της θανατικής ποινής στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να κηρύξει μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να θέσει τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις και στις βίαιες εξαφανίσεις, να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και του Τύπου στα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της τη χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο Διαδίκτυο·

14.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να σταματήσει το κρατικό πρόγραμμα καταναγκαστικής εργασίας βάσει του οποίου ξένες χώρες προσλαμβάνουν παράνομα δεκάδες χιλιάδες βορειοκορεάτες εργάτες κυρίως στον τομέα της εξόρυξης, της υλοτομίας, της κλωστοϋφαντουργίας και των κατασκευαστικών έργων, μέσω του οποίου το καθεστώς αποκτά σκληρό νόμισμα, το οποίο βοηθά στη διατήρησή του· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, την ευθύνη για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων την φέρουν και τα κράτη υποδοχής, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των προτύπων εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  καταδικάζει τους σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της γνώμης και της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και τις διακρίσεις που στηρίζονται στο σύστημα Songbun, στο πλαίσιο του οποίου οι άνθρωποι κατατάσσονται με βάση την εκχωρούμενη από το κράτος κοινωνική τάξη και τη γέννηση, και το οποίο λαμβάνει επίσης υπόψη τα πολιτικά φρονήματα και τη θρησκεία·

16.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη σοβαρότητα της επισιτιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα και τον αντίκτυπό της στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και να μεριμνήσει για την ασφαλή παράδοση της βοήθειας στα τμήματα του πληθυσμού για τα οποία προορίζεται· καλεί τις αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες τους, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές·

17.  καλεί τις αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να επιλύσουν επειγόντως το ζήτημα των συστηματικών απαγωγών ατόμων και να διαβιβάσουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων από την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι απήχθησαν από πράκτορες της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, και να επιστρέψουν αμέσως τους εν λόγω απαχθέντες που εξακολουθούν να κρατούνται στις χώρες καταγωγής τους·

18.  ζητεί από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους διεθνείς συνομιλητές της προκειμένου να προωθηθούν απτές βελτιώσεις της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τόπου, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγων, επίσημων επισκέψεων στη χώρα και διαπροσωπικών επαφών·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου