Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2521(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0083/2016

Rozpravy :

PV 21/01/2016 - 12.3
CRE 21/01/2016 - 12.3

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 14.3
CRE 21/01/2016 - 14.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0024

Prijaté texty
PDF 184kWORD 85k
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg
Severná Kórea
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o Severnej Kórei (2016/2521(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Severnej Kórei,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. januára 2016 o údajnej jadrovej skúške v KĽDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN zo 6. januára 2016 o jadrovej skúške, ktorej uskutočnenie oznámila Kórejská ľudovodemokratická republika,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013), v ktorých sa Kórejskej ľudovodemokratickej republike výslovne zakazuje uskutočňovanie jadrových skúšok,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 17. decembra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

–  so zreteľom na správu OSN s názvom Kórejská ľudovodemokratická republika 2015: potreby a priority“ z apríla 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 27. marca 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

–  so zreteľom na správu vyšetrovacej komisie o ľudských právach v Kórejskej ľudovodemokratickej republike zo 7. februára 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorých je Kórejská ľudovodemokratická republika zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rada Európskej únie a Bezpečnostná rada OSN odsúdili udalosť, ktorú KĽDR vyhlásila za „úspešnú skúšku vodíkovej bomby“ a ktorú uskutočnila 6. januára 2016, čo je jasným porušením jej medzinárodných záväzkov podľa rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN;

B.  keďže šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní a prostriedkov umožňujúcich ich použitie predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť; keďže v roku 2003 KĽDR odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), od roku 2006 uskutočňuje jadrové skúšky a v roku 2009 oficiálne vyhlásila, že vyrobila jadrovú zbraň, čo znamená, že hrozba jej ďalšieho pokroku v oblasti jadrových kapacít sa jasne zvýšila; keďže vykonávanie zakázaných jadrových programov a programov balistických rakiet ohrozuje medzinárodný režim nešírenia jadrových zbraní a predstavuje riziko zhoršenia napätej situácie v regióne;

C.  keďže krajina s hospodárstvom zameraným na zbrojenie má ďaleko od dosiahnutia stanoveného cieľa stať sa silným a prosperujúcim štátom a svojim úsilím o získanie zbraní hromadného ničenia a prostriedkov ich šírenia naopak ešte viac prehĺbila izoláciu a chudobu svojho ľudu;

D.  keďže EÚ rozhodne podporuje víziu Kórejského polostrova bez jadrových zbraní a považuje obnovenie šesťstranných rokovaní za nevyhnutné na dosiahnutie mieru, bezpečnosti a stability v regióne;

E.  keďže zameranie KĽDR na vojenské investície možno považovať za trestný čin páchaný z nedbanlivosti týkajúcej sa základných potrieb občanov, a to vzhľadom na skutočnosť, že približne 70 % z 24,6 milióna Severokórejčanov trpí nedostatkom potravín a takmer 30 % detí mladších ako päť rokov je vážne podvyživených;

F.  keďže situácia KĽDR v oblasti ľudských práv je už mnoho rokov mimoriadne problematická; keďže režim KĽDR takmer nespolupracoval s OSN a odmietol všetky rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN týkajúce sa dodržiavania ľudských práv v Severnej Kórei; keďže nespolupracoval s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v krajine a odmietol všetku pomoc vysokého komisára OSN pre ľudské práva v rámci osobitných postupov;

G.  keďže v nadväznosti na rezolúciu Rady pre ľudské práva sa 27. marca 2015 uskutočnilo stretnutie medzi severokórejskými diplomatmi a Marzukim Darusmanom, osobitným spravodajcom pre situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei

H.  keďže Európska únia chráni a presadzuje ľudské práva a demokraciu vo svete; keďže dialóg v oblasti ľudských práv medzi EÚ a KĽDR je od roku 2013 prerušený zo strany KĽDR; keďže posledné kolo politického dialógu medzi EÚ a KĽDR sa uskutočnilo v júni 2015;

I.  keďže vyšetrovacia komisia OSN vyšetrovala „systematické, rozsiahle a vážne porušovanie ľudských práv“ v Severnej Kórei a 7. februára 2014 o ňom vydala správu; keďže vyšetrovacia komisia vo svojej správe konštatovala, že porušovanie ľudských práv Pchjongjangom „nemá v súčasnom svete obdobu“ a zistila „takmer úplné popretie práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, ako aj práva na slobodu názoru, prejavu, informácií a združovania sa“; keďže vyšetrovacia komisia zistila, že v mnohých prípadoch je porušovanie ľudských práv zločinom proti ľudskosti; keďže od roku 2014 sa situácia v oblasti ľudských práv v KĽDR ešte zhoršila;

J.  keďže vláda KĽDR nepovoľuje organizovanú politickú opozíciu, slobodné a spravodlivé voľby, slobodu médií, náboženskú slobodu, slobodu združovania, kolektívne vyjednávanie ani voľný pohyb osôb;

K.  keďže KĽDR má rozsiahly a dobre štruktúrovaný bezpečnostný systém, ktorý pozorne sleduje život takmer každého občana a znemožňuje akékoľvek základné slobody v krajine;

L.  keďže štátne orgány KĽDR sa systematicky dopúšťajú protizákonných vrážd, svojvoľného zatýkania a prípadov zmiznutia vrátanie zmiznutí formou únosov cudzích štátnych príslušníkov, pričom internujú viac ako 100 000 ľudí vo väzení a prevýchovných táboroch;

M.  keďže obyvatelia KĽDR po desaťročia žijú v zaostalosti, boria sa so zlou zdravotníckou starostlivosťou a vysokou úrovňou podvýživy matiek a detí, v kontexte politickej a hospodárskej izolácie, opakujúcich sa prírodných katastrof a medzinárodného zvyšovania cien potravín a palív; keďže KLDR porušuje právo svojho národa na výživu;

1.  dôrazne odsudzuje štvrtý jadrový test zo 6. januára 2016 ako zbytočnú a nebezpečnú provokáciu, porušenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vážnu hrozbu pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v severovýchodnej Ázii; podporuje zmysluplné a účinné sankcie v nadväznosti na nedávnu jadrovú skúšku, o ktorých rozhodne medzinárodné spoločenstvo;

2.  naliehavo žiada KĽDR, aby sa zdržala ďalších provokatívnych akcií a vzdala sa svojho programu jadrových a balistických rakiet, a to úplným, preukázateľným a nezvratným spôsobom, aby zastavila všetky súvisiace činnosti a bezodkladne splnila všetky medzinárodné záväzky vrátane rezolúcií Bezpečnostnej rady a uznesení Rady guvernérov MAAE, ako aj iných medzinárodných noriem v oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní; vyzýva KĽDR, aby podpísala a ratifikovala Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok a aby bezodkladne plnila svoje záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia šesťstranných rozhovorov z 19. septembra 2005;

3.  potvrdzuje svoju vôľu diplomaticky a politicky riešiť jadrový problém KĽDR; opätovne zdôrazňuje svoju podporu šesťstranným rozhovorom a požaduje, aby sa obnovili; naliehavo vyzýva všetkých účastníkov šesťstranných rozhovorov, aby zintenzívnili svoje úsilie; vyzýva KĽDR, aby sa znovu konštruktívne zapojila do rokovaní s medzinárodným spoločenstvom, a najmä s účastníkmi šesťstranných rozhovorov, s cieľom dosiahnuť trvalý mier a bezpečnosť na Kórejskom polostrove bez jadrových zbraní, čo zároveň predstavuje najlepší spôsob zabezpečenia väčšej prosperity a stabilnej budúcnosti KĽDR;

4.  je presvedčený, že nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo konkrétne kroky na ukončenie beztrestnosti páchateľov; žiada, aby tí, ktorí sú najviac zodpovední za zločiny proti ľudskosti spáchané v KĽDR, boli braní na zodpovednosť, postavení pred Medzinárodný trestný súd a podrobení cieleným sankciám;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že porušovania popísané v správe vyšetrovacej komisie, z ktorých mnohé sú zločinmi proti ľudskosti, trvajú pred zrakom medzinárodného spoločenstva už príliš dlho;

6.  nalieha na vládu KĽDR, aby bezodkladne vykonala odporúčania vyšetrovacej komisie;

7.  vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky, aby využila svoj zvýšený vplyv a politické a hospodárske páky na KĽDR s cieľom zabezpečiť, aby sa situácia ďalej nevyhrocovala; vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom obnoviť mier a stabilitu na Kórejskom polostrove; berie na vedomie podporu Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 (2013); berie na vedomie zhodu medzi členmi Bezpečnostnej rady OSN v reakciách na nedávnu jadrovú skúšku KĽDR;

8.  naliehavo vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky, aby v súlade so svojimi záväzkami ako zmluvnej strany Dohovoru OSN o utečencoch neodopierala utečencom zo Severnej Kórey, ktorí prekročili hranice s Čínou, ich právo požiadať o azyl, ani ich násilne nevracala do Severnej Kórey, ale aby chránila ich základné ľudské práva; vyzýva EÚ, aby na tento účel vyvíjala diplomatický tlak; opakuje svoju výzvu všetkým krajinám, ktoré prijímajú utečencov z KĽDR, aby dodržiavali Ženevský dohovor z roku 1951 a protokol z roku 1967 a nevracali žiadnych severokórejských utečencov späť do KĽDR;

9.  víta rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 17. decembra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, ktorú podporili všetky členské štáty EÚ; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa naďalej zaoberali závažnou situáciou v oblasti ľudských práv v KĽDR;

10.  vyzýva PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby využila odborné kapacity Kórejskej republiky pri formulovaní stratégie EÚ voči KĽDR; vyzýva PK/VP, aby sledovala ďalší vývoj v KĽDR a podávala správy Európskemu parlamentu, aby otázka ľudských práv v KĽDR zostala prioritou politickej agendy EÚ; je presvedčený, že EÚ môže zohrať konštruktívnu úlohu prostredníctvom svojej kritickej angažovanosti s vládou KĽDR;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby si splnila svoje povinnosti v rámci nástrojov ľudských práv, na ktorých sa podieľa, a aby zabezpečila vstup do krajiny humanitárnym organizáciám, nezávislým pozorovateľom dodržiavania ľudských práv a osobitnému spravodajcovi OSN pre oblasť ľudských práv v KĽDR a spolupracovala s nimi;

12.  vyzýva vládu KĽDR, aby okamžite prestala používať systematické potláčanie ľudských práv ako politický nástroj na kontrolu a sledovanie vlastného obyvateľstva;

13.  dôrazne odsudzuje systematické využívanie trestu smrti vo veľkom rozsahu v KĽDR; vyzýva vládu KĽDR, aby vyhlásila moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť trest smrti v blízkej budúcnosti; vyzýva KĽDR, aby skoncovala s mimosúdnymi popravami a násilnými zmiznutiami, prepustila politických väzňov a umožnila svojim občanom voľne cestovať v rámci krajiny, ako aj mimo nej; vyzýva KĽDR, aby umožňovala slobodu prejavu a slobodu tlače pre domáce aj zahraničné médiá, ako aj necenzurovaný prístup občanov k internetu;

14.  naliehavo žiada vládu KĽDR, aby ukončila svoj program sponzorovanej nútenej práce, v rámci ktorého cudzie krajiny za nezákonných podmienok prenajali desaťtisíce severokórejských pracovníkov na prácu hlavne v baníctve, ťažbe dreva, na textilných a stavebných projektoch a ktorý priniesol tvrdú menu na pomoc udržať režim; pripomína, že v tomto prípade sú hostiteľské štáty zodpovedné za ochranu pracovných práv a tieto štáty by mali zabezpečiť ochranu pracovných noriem a noriem v oblasti ľudských práv;

15.  odsudzuje tvrdé obmedzenia slobody myslenia, svedomia, náboženstva alebo viery, názorov a prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania, diskrimináciu založenú na systéme songbun, ktorý označuje ľudí na základe štátom určenej spoločenskej triedy a narodenia a obsahuje aj posúdenie politických názorov a vierovyznania;

16.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad vážnosťou potravinovej situácie v krajine a jej vplyvu na ekonomické, sociálne a kultúrne práva obyvateľstva; vyzýva Komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s KĽDR a aby zaistila ich bezpečné dodanie cieleným skupinám obyvateľstva; vyzýva orgány KĽDR, aby zabezpečili všetkým občanom prístup k potravinovej a humanitárnej pomoci podľa potrieb, a to v súlade s humanitárnymi zásadami;

17.  vyzýva orgány KĽDR, aby urýchlene vyriešili problém systematických únosov osôb a odovzdali všetky informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín vrátane Japonska a Kórejskej republiky, v prípade ktorých panuje podozrenie, že ich v posledných desaťročiach uniesli severokórejskí štátni agenti, a aby vrátili tieto unesené osoby, ktoré sú stále zadržiavané, do ich domovských krajín;

18.  vyzýva KĽDR, aby pokračovala v konštruktívnych vzťahoch s medzinárodnými partnermi s cieľom podporiť konkrétne zlepšenia v oblasti ľudských práv v teréne, a to aj prostredníctvom dialógov, oficiálnych návštev v krajine a medziľudských kontaktov;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre ľudské práva, vláde a parlamentu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vláde a parlamentu Kórejskej republiky, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Spojených štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Japonska, osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia