Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0006(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0359/2015

Indgivne tekster :

A8-0359/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0025

Vedtagne tekster
PDF 243kWORD 62k
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg
En EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) ***I
P8_TA(2016)0025A8-0359/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. februar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (kodifikation) (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0008),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b) og e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0008/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0359/2015),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om en EU- kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (kodifikation)
P8_TC1-COD(2015)0006

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/399.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik