Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0006(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0359/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0359/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 02/02/2016 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0025

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 64k
2016. február 2., Kedd - Strasbourg
A személyek határátlépésére irányadó szabályok (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) ***I
P8_TA(2016)0025A8-0359/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. február 2-i jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexéről (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0008),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének b) és e) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0008/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0359/2015),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját,az alábbiak szerint;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. február 2-án került elfogadásra a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
P8_TC1-COD(2015)0006

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/399 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat