Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0359/2015

Predkladané texty :

A8-0359/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0025

Prijaté texty
PDF 331kWORD 81k
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg
Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ***I
P8_TA(2016)0025A8-0359/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0008),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. b) a e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0008/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0359/2015),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. februára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie)
P8_TC1-COD(2015)0006

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/399.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia