Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0358(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0001/2016

Ingediende teksten :

A8-0001/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/02/2016 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0027

Aangenomen teksten
PDF 240kWORD 59k
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg
Wijzigingen van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft***
P8_TA(2016)0027A8-0001/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad tot aanvaarding van de wijzigingen van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08651/2015),

–  gezien de wijzigingen van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (08651/2015 ADD 1 en ADD 2),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0158/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0001/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van de wijzigingen van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid