Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0358(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0001/2016

Teksty złożone :

A8-0001/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0027

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 61k
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych ***
P8_TA(2016)0027A8-0001/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08651/2015),

–  uwzględniając zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (08651/2015 ADD 1 i ADD 2),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0158/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, jak również art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0001/2016),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie zmian do protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności