Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0358(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0001/2016

Predkladané texty :

A8-0001/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0027

Prijaté texty
PDF 247kWORD 61k
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg
Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 ***
P8_TA(2016)0027A8-0001/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08651/2015),

–  so zreteľom na zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (08651/2015 ADD 1 a ADD 2),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0158/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0001/2016),

1.  udeľuje súhlas s prijatím zmien protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia