Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0810(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0007/2016

Predkladané texty :

A8-0007/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0028

Prijaté texty
PDF 249kWORD 61k
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg
Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou *
P8_TA(2016)0028A8-0007/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou zo strany Eurojustu (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11592/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou, a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0300/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26a ods. 2,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0007/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Eurojustu.

(1) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia