Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0812(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2016

Внесени текстове :

A8-0008/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0029

Приети текстове
PDF 454kWORD 62k
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора *
P8_TA(2016)0029A8-0008/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора (11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (11596/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0299/2015),

—  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), по-специално член 26а, параграф 2 от него,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0008/2016),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Евроюст.

(1) ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност