Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0812(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0008/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0008/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/02/2016 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 231kWORD 59k
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg
Eurojustin ja Montenegron välistä yhteistyötä koskeva sopimus *
P8_TA(2016)0029A8-0008/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. helmikuuta 2016 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (11596/2015 – C8‑0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11596/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0299/2015),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(1) ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0008/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö