Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2313(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0015/2016

Indgivne tekster :

A8-0015/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0030

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 66k
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet
P8_TA(2016)0030A8-0015/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 2. februar 2016 om anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet (2015/2313(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 13. august 2015 om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet, som er fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager i forbindelse med en retssag, der skal indledes af den polske generalinspektør for vejtransport (ref. nr. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 29. oktober 2015,

–  der henviser til, at Robert Jarosław Iwaszkiewicz har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013,(1)

–  der henviser til artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, sammenholdt med artikel 10b i den polske lov af 9. maj 1996 om udøvelse af mandatet som medlem af Sejm eller af Senatet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0015/2016),

A.  der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra den polske generalinspektør for vejtransport om ophævelse af immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet, der er valgt i Polen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, i forbindelse med en overtrædelse af artikel 92a i loven om mindre lovovertrædelser af 20. maj 1971 sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i færdselsloven af 20. juni 1997;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fremgår af artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning, at et medlem af Sejm eller Senatet ikke kan strafforfølges uden samtykke fra henholdsvis Sejm eller Senatet;

D.  der henviser til, at det således påhviler Europa-Parlamentet at beslutte, om Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet skal ophæves eller ikke skal ophæves;

E.  der henviser til, at Robert Jarosław Iwaszkiewicz anklages for at have overtrådt hastighedsgrænsen i et bebygget område;

F.  der henviser til, at den påståede forseelse ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Robert Jarosław Iwaszkiewicz' udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

G.  der henviser til, at Parlamentet i denne sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at anmodningen er blevet fremsat med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til den kompetente myndighed i Republikken Polen og Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik