Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2240(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0016/2016

Внесени текстове :

A8-0016/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0031

Приети текстове
PDF 476kWORD 69k
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Искане за снемане на имунитетa на Роберт Ярослав Ивашкевич
P8_TA(2016)0031A8-0016/2016

Решение на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (2015/2240(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич, изпратено на 13 август 2015 г. от Главния прокурор на Република Полша във връзка с иницииране на производство от страна на полския Главен инспектор по пътен транспорт (референтен номер CAN-PST-SCW.7421.1158450.2014.5.A.0475), и обявено в пленарно заседание на 9 септември 2015 г.,

—  като взе предвид факта, че Роберт Ярослав Ивашкевич се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша и членове 7б, параграф 1 и 7в, параграф 1, във връзка с член 10б от Закона от 9 май 1996 г. относно упражняването на мандата на депутат и на сенатор,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0016/2016),

А.  като има предвид, че Главният прокурор на Република Полша изпрати искане от страна на полския Главен инспектор по пътен транспорт за снемане на имунитета на избран в Полша член на Европейския парламент, Роберт Ярослав Ивашкевич, във връзка с нарушение в съответствие с член 92, буква а) от Кодекса за дребните нарушения от 20 май 1971 г. във връзка с член 20, параграф 1 от Закона за движението по пътищата от 20 юни 1997 г.;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават, на територията на своята собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент;

В.  като има предвид, че член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша гласят, че член на Сейма или на Сената не се подвежда под наказателна отговорност без съгласието съответно на Сейма или на Сената;

Г.  като има предвид, че във връзка с това Европейският парламент е компетентен да реши дали имунитетът на Роберт Ярослав Ивашкевич да бъде свален или не;

Д.  като има предвид, че срещу Роберт Ярослав Ивашкевич е повдигнато обвинение за неспазване на ограничението на скоростта в застроен район;

Е.  като има предвид, че предполагаемото нарушение няма пряка или явна връзка с изпълняването от страна на Роберт Ярослав Ивашкевич на задълженията на член на Европейския парламент, нито засяга изразените от него мнения или подадените гласове при изпълнението на задълженията му на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установява наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Роберт Ярослав Ивашкевич.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност