Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2267(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2016

Внесени текстове :

A8-0014/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0032

Приети текстове
PDF 479kWORD 75k
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо
P8_TA(2016)0032A8-0014/2016

Решение на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Флориан Филипо, предадено на 2 септември 2015 г. от министъра на правосъдието на Френската република във връзка с наказателно производство по обвинение в клевета, висящо пред съд в Нантер (Реф. № JIJI215000010), и обявено в пленарно заседание на 16 септември 2015 г.,

—  като изслуша Флориан Филипо съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 26 от конституцията на Френската република,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0014/2016),

A.  като има предвид, че френските съдебни органи поискаха снемането на имунитета на Флориан Филипо във връзка с наказателно производство, образувано по инициатива на трета държава;

Б.  като има предвид, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, гласи, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.  като има също така предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че член 26 на Конституцията на Френската република предвижда, че „членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани, издирвани, арестувани, задържани или съдени във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им“, както и че „в наказателноправната област членовете на Парламента не могат да бъдат подлагани на задържане или друга мярка, отнемаща или ограничаваща свободата им“ без разрешение на Парламента;

Д.  като има предвид, че Флориан Филипо е обвинен по жалба на трета държава, по-точно Катар, в която се твърди, че той е оклеветил въпросната държава в рамките на радиопредаване, излъчено на 9 януари 2015 г. и на телевизионно предаване, излъчено на 19 януари 2015 г., като е инсинуирал, че посочената държава финансира тероризма;

Е.  като има предвид, че както член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, така и член 26 от френската Конституция не допускат образуването на гражданско или наказателно производство срещу членове на Парламента във връзка с мнения, изразени при изпълнение на задълженията му;

Ж.  като има предвид, че „разпоредбите на френската уредба, които защитават представителите на народа в изпълнение на задълженията им, датират от 1789 г., като водят началото си от зачитането на израза на волята на народа и необходимостта избраните представители в една демократична държава да упражняват мандата си свободно, без страх от съдебни действия или намеса както от страна на изпълнителната, така и на съдебната власт“(2);

З.  като има предвид, че неотговорността по отношение на члена на ЕП обхваща не само мненията, изразени от члена на ЕП на официални заседания на Парламента, но и мнения, изразени на други места, например пред медиите, когато е налице „връзка между изразеното мнение и […] парламентарните задължения“(3);

И.  като има предвид, че публичното изразяване на мнения относно външната политика на Европейския съюз и на трети държави е част от задълженията на члена на ЕП;

Й.  като има предвид, че следователно изискванията за снемането на имунитета на Флориан Филипо не са изпълнени;

К.  като има предвид, че в случай, че бъде счетено, а случаят не е такъв, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз не е приложим към настоящия случай, искането на френските органи следва да бъде разгледано като искане по смисъла на член 9 на Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, във връзка с член 26, алинея 2 от Конституцията на Френската република, следователно като искане за разрешение Флориан Филипо да бъде подложен „в наказателноправната област на задържане или друга мярка, отнемаща или ограничаваща свободата“ му;

Л.  като има предвид, че по принцип, парламентарният имунитет цели да осигури възможност на законодателната власт да изпълнява конституционните си задължения без външна намеса, най-вече от страна на изпълнителната власт(4); като има предвид, че е очевидно, че посоченият принцип намира своето приложение и в случай на наказателно производство за клевета, образувано срещу депутат по инициатива на трета държава;

М.  като има предвид, че оттук следва, че не се налага разглеждането на въпроса за fumus persecutionis, или дали намерението, с което е образувано наказателното производство не цели да навреди на политическата дейност на депутата;

1.  Решава да не снеме имунитета на Флориан Филипо;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия, на компетентния орган на Френската република и на Флориан Филипо.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Решение на Съда на правата на човека от 17 декември 2002 г. А./Обединено кралство, точка 47.
(3) Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, точка 33.
(4) Парламентарен имунитет. Цялостно проучване на системите на парламентарен имунитет в Обединеното кралство, Франция и Нидерландия в европейски контекст, Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, № 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Маастрихт, юли 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност