Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2267(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0014/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0014/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 02/02/2016 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0032

Elfogadott szövegek
PDF 259kWORD 76k
2016. február 2., Kedd - Strasbourg
Florian Philippot mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P8_TA(2016)0032A8-0014/2016

Az Európai Parlament 2016. február 2-i határozata a Florian Philippot mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2267(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Francia Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által 2015. szeptember 2-án a nanterre-i Legfelsőbb Bíróságon folyamatban levő (JIJI215000010. számú) rágalmazási ügyben indított eljárással összefüggésben eljuttatott és 2015. szeptember 16-án a plenáris ülésen bejelentett, a Florian Philippot mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésével összhangban meghallgatta Florian Philippot-ot,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0014/2016);

A.  mivel a francia bíróság egy Európai Unión kívüli állam által kezdeményezett büntetőeljárással összefüggésben kérte Florian Philippot mentelmi jogának felfüggesztését;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke szerint feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

C.  mivel továbbá az említett jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament tagjai saját államuk területén az adott állam parlamentjének tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

D.  mivel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikke kimondja, hogy feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt a Parlament egyetlen tagja sem perelhető,ellene nem folytatható vizsgálat, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe, nem indítható vele szemben bírósági eljárásˮ, továbbá „nem lehet a Parlamenti tagját letartóztatni súlyos bűntett vagy [bármely] más jelentős bűncselekmény miatt, és nem lehet őrizetbe venni, illetve vele szemben más, szabadságelvonó kényszerintézkedés nem alkalmazható” a Parlament adott kamarájának engedélye nélkül;

E.  mivel Florian Philippot-t egy Európai Unión kívüli állam, nevezetesen Katar kormánya azzal vádolja, hogy egy 2015. január 9-i rádióközvetítés és egy 2015. január 19-i televízió-közvetítés során megrágalmazta az említett államot azt sugallva, hogy Katar finanszírozza a terrorizmust;

F.  mivel mind az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke, mind a francia alkotmány 26. cikke tiltja, hogy a Parlament egy tagja ellen feladatai ellátása során kifejtett véleménye miatt polgári peres eljárást vagy büntetőeljárást indítsanak;

G.  mivel „a francia rendszer azon rendelkezései, amelyek a nép képviselőit feladataik ellátása során védik 1789-ig eredeztethetők vissza, és a nép akarata tiszteletben tartásának valamint annak a szükségességéből származnak, hogy egy demokratikus állam választott képviselői szabadon, a jogi fellépéstől való félelem, illetve a végrehajtó vagy igazságszolgáltatási hatalmi ág beavatkozása nélkül gyakorolják mandátumukat”(2);

H.  mivel az Európai Parlamenti tagja esetében a felelősségre vonás alóli teljes mentesség nemcsak a képviselőnek a Parlament hivatalos ülésein kifejtett véleményére vonatkozik, hanem a máshol, például a médiában kifejtett véleményére is, amennyiben kapcsolat áll fenn „a kifejtett vélemény és […] a parlamenti feladatok között”(3);

I.  mivel amikor az Európai Parlamenti tagjai az Európai Unió és az Európai Unión kívüli államok külpolitikájáról a nyilvánosság előtt véleményt nyilvánítanak, az hivatalos feladataik közé tartozik;

J.  mivel ez az eset áll fenn, Florian Philippot európai parlamenti képviselő mentelmi joga felfüggesztésének feltételei nem teljesülnek;

K.  mivel mégha az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkéről úgy is vélték, hogy nem alkalmazandó ebben az esetben − ami valójában nem lenne igaz − a francia hatóságok kérelmét az említett jegyzőkönyv 9. cikkének a francia alkotmány 26. cikke második albekezdésével együtt értelmezve kérelemként kellene kezelni, azaz annak engedélyezésére irányuló kérelemként, hogy Florian Philippot-t „súlyos bűntett vagy [bármely] más jelentős bűncselekmény miatt” letartóztassák vagy „őrizetbe” vegyék, illetve „vele szemben más, szabadságelvonó kényszerintézkedést” alkalmazzanak;

L.  mivel általánosságban véve a parlamenti mentelmi jog intézményének célja, hogy lehetővé tegye a jogalkotónak, hogy alkotmányos feladatait illetéktelen külső befolyástól – különösen a végrehajtó hatalom részéről – mentesen tudja végezni(4); mivel nyilvánvaló, hogy ez az elv érvényesül akkor is, amikor egy Európai Unión kívüli állam rágalmazás miatt büntetőeljárást indít egy képviselő ellen;

M.  mivel tehát nem szükséges a fumus persecutionis kérdését megvizsgálni, avagy hogy a büntetőeljárást a képviselővel szembeni politikai kár okozása céljából terjesztették volna elő;

1.  úgy határoz, hogy nem függeszti fel Florian Philippot mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Francia Köztársaság illetékes hatóságának és Florian Philippot-nak.

(1) A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello,,C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.).
(2) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2002. december 17-i ítélete, Egyesült Királyság, (47) bekezdés.
(3) A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543;, (33) bekezdés.
(4) Parlamenti mentesség. Európai összefüggésben vett összehasonlító tanulmány az Egyesült Királyság, Franciaország és Hollandia parlamenti képviselőket megillető mentességi rendszeréről, Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, No. 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, July 2013.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat