Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2267(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0014/2016

Predložena besedila :

A8-0014/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0032

Sprejeta besedila
PDF 244kWORD 72k
Torek, 2. februar 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu
P8_TA(2016)0032A8-0014/2016

Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2016 o zahtevi za odvzem imunitete Florianu Philippotu (2015/2267(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Florianu Philippotu, ki jo je dne 2. septembra 2015 posredovalo Ministrstvo za pravosodje Francoske republike v zvezi s postopkom zaradi obrekovanja, v teku pred višjim sodiščem v Nanterru (ref. št. JIJI215000010), in ki je bila na plenarnem zasedanju razglašena 16. septembra 2015,

–  po zagovoru Floriana Philippota v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 26 ustave Francoske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0014/2016),

A.  ker so francoski pravosodni organi podali zahtevo za odvzem imunitete Florianu Philippotu v zvezi s kazenskim postopkom, ki ga je začela država izven Evropske unije;

B.  ker se v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

C.  ker imajo poleg tega v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

D.  ker v skladu s členom 26 ustave Francoske republike poslanca ni mogoče preganjati, ga iskati, aretirati, pridržati oziroma se mu ne sme soditi zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti, ter ker se poslanca v kazenski zadevi ne sme aretirati ali mu drugače odvzeti ali omejiti prostost brez dovoljenja parlamenta;

E.  ker je vlada države, ki ni članica Evropske unije, in sicer Katarja, Floriana Philippota obtožila, da je v radijski oddaji 9. januarja 2015 in televizijski oddaji 19. januarja 2015 to državo obrekoval z namigovanji, da financira terorizem;

F.  ker so v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije in členom 26 ustave Francoske republike prepovedani civilni ali kazenski postopki proti poslancu zaradi mnenj, ki jih izrazi pri opravljanju svojih dolžnosti;

G.  ker določbe francoskega sistema, ki ščitijo predstavnike ljudstva pri opravljanju njihovih dolžnosti, veljajo od leta 1789 in izhajajo iz spoštovanja izražene volje ljudi ter potrebe, da izvoljeni predstavniki v demokratični državi svoje dolžnosti opravljajo svobodno, brez strahu pred sodnimi postopki ali vmešavanjem izvršilne ali sodne oblasti(2);

H.  ker se za poslanca evropskega parlamenta ta imuniteta ne nanaša zgolj na mnenja, ki jih izrazi na uradnih sejah Parlamenta, temveč tudi tista, ki jih izrazi drugje, na primer v medijih, če obstaja povezava med izraženim mnenjem in poslansko funkcijo(3);

I.  ker spada izražanje mnenj o zunanji politiki Evropske unije in tretjih držav med dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

J.  ker torej ni mogoče utemeljiti zahteve za odvzem imunitete Florianu Philippotu;

K.  ker bi bilo treba v primeru, da člen 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije za to zadevo ne velja – quod non – zahtevo francoskih organov preučiti kot zahtevo v smislu člena 9 Protokola št. 7, skupaj s členom 26(2) ustave Francoske republike, in torej kot zahtevo za dovoljenje, da se Floriana Philippota v kazenski zadevi aretira „zaradi hudega kaznivega dejanja ali drugega hujšega prekrška“ ali da „se mu na drug način odvzame ali omeji prostost“;

L.  ker je na splošno funkcija poslanske imunitete zakonodajni oblasti omogočiti, da izpolnjuje svoje ustavne naloge brez neutemeljenih zunanjih vmešavanj, zlasti izvršilne oblasti(4); ker se to načelo očitno lahko uporabi tudi v kazenskem postopku zaradi obrekovanja, ki ga proti poslancu začne tretja država;

M.  ker torej ni potrebno preučiti vprašanja fumus persecutionis oziroma tega, ali je bil kazenski postopek sprožen z namenom, da se oškoduje poslančevo politično delovanje;

1.  se odloči, da ne odvzame imunitete Florianu Philippotu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Francoske republike in Florianu Philippotu.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 17. decembra 2002, A. proti Združenemu kraljestvu, odstavek 47.
(3) Sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, odstavek 33.
(4) Parliamentary Immunity. A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context, Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, No. 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, julij 2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov