Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0124(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0172/2015

Texte depuse :

A8-0172/2015

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Voturi :

PV 02/02/2016 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0033

Texte adoptate
PDF 326kWORD 73k
Marţi, 2 februarie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I
P8_TA(2016)0033A8-0172/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 februarie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0221),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0144/2014),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 septembrie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 noiembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0172/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 458, 19.12.2014, p. 43.
(2)JO C 415, 20.11.2014, p. 37.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 februarie 2016 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate
P8_TC1-COD(2014)0124

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2016/344.)

Notă juridică - Politica de confidențialitate