Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0079(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0364/2015

Předložené texty :

A8-0364/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2016 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0035

Přijaté texty
PDF 401kWORD 63k
Středa, 3. února 2016 - Štrasburk Konečné znění
Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházení***I
P8_TA(2016)0035A8-0364/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0154),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0092/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2015 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0364/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) .../2016, kterým se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
P8_TC1-COD(2015)0079

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/400.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí