Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0079(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0364/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0364/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 03/02/2016 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0035

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 64k
2016. február 3., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU–Moldova közötti társulási megállapodás: védzáradék és kijátszásellenes mechanizmus ***I
P8_TA(2016)0035A8-0364/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. február 3-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0154),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0092/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0364/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. február 3-án került elfogadásra az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt védzáradék és kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0079

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/400 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat