Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2542(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0168/2016

Indgivne tekster :

B8-0168/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/02/2016 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0037

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 61k
Onsdag den 3. februar 2016 - Strasbourg
Ratificering af Marrakeshtraktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende 924/2011
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om ratificering af Marrakeshtraktaten, på baggrund af modtagne andragender, særlig andragende nr. 924/2011 (2016/2542(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til andragender fra læsehandicappede EU-borgere og særlig til andragende nr. 924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for EBU (Den Europæiske Blindeorganisation) og RNIB (det kongelige nationale blindeinstitut), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter,

–  der henviser til Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (i det følgende benævnt "Marrakeshtraktaten"),

–  der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 216, stk. 2,

A.  der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen i 2010 anslog, at der i Europa findes 2 550 000 blinde og 23 800 000 svagsynede, således at der i alt er 26 350 000 synshæmmede personer;

B.  der henviser til, at kun 5 % af alle offentliggjorte bøger i de udviklede lande og mindre end 1 % i udviklingslandene nogensinde bliver produceret i tilgængelige formater;

C.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne er parter i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

D.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne undertegnede Marrakeshtraktaten i april 2014 og derfor har givet et politisk tilsagn om at ratificere denne traktat;

E.  der henviser til, at FN's komité for rettigheder for personer med handicap har opfordret Den Europæiske Union til at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at ratificere og gennemføre Marrakeshtraktaten snarest muligt i sine afsluttende bemærkninger om Den Europæiske Unions indledende rapport om gennemførelsen af konventionen;

F.  der henviser til, at Kommissionen har forelagt et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten (COM(2014)0638);

1.  minder om, at det i artikel 24 og artikel 30 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap understreges, at personer med handicap har ret til uddannelse uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder, og at det skal sikres, at lovgivning til beskyttelse af immaterialrettigheder ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for, at personer med handicap kan få adgang til kulturstof;

2.  noterer sig med dyb forargelse, at syv EU-medlemsstater har dannet en mindretalsblok, som stiller sig i vejen for ratificering af traktaten; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fremskynde ratificeringsprocessen uden at gøre ratificering betinget af en revision af EU's retlige rammer eller en afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og FN's komité for rettigheder for personer med handicap.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik