Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0168/2016

Predkladané texty :

B8-0168/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0037

Prijaté texty
PDF 251kWORD 63k
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg
Ratifikácia Marakéšskej zmluvy, na základe prijatých petícií, konkrétne petície č. 924/2011
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o ratifikácii Marakéšskej zmluvy na základe prijatých petícií, najmä petície č. 924/2011 (2016/2542(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na petície občanov EÚ s poruchami čítania, a najmä na petíciu č. 924/2011, ktorú predložil Dan Pescod, štátny príslušník Spojeného kráľovstva, v mene Európskej únie nevidiacich (EBU) a Kráľovského národného inštitútu nevidiacich (RNIB), o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačeným produktom,

–  so zreteľom na Marakéšsku zmluvou o uľahčení prístupu k zverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (Marakéšska zmluva),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

–  so zreteľom na článok 216 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 má Európa 2 550 000 nevidiacich a 23 800 000 slabozrakých osôb, t. j. celkovo 26 350 000 zrakovo postihnutých osôb;

B.  keďže len 5 % všetkých zverejnených kníh v rozvinutých krajinách a menej ako 1 % v rozvojových krajinách sa vyrobí v prístupných formátoch;

C.  keďže EÚ a jej členské štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

D.  keďže EÚ a členské štáty podpísali Marakéšsku zmluvu v apríli 2014, čím prijali politický záväzok ratifikovať ju;

E.  keďže výbor dohovoru UNCRPD vyzval Európsku úniu v záverečných poznámkach k prvej správe Európskej únie o vykonávaní dohovoru na prijatie všetkých opatrení potrebných na to, aby bolo možné Marakéšsku zmluvu čo najskôr ratifikovať a vykonávať;

F.  keďže Komisia predložila návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Marakéšskej zmluvy v mene Európskej únie (COM(2014)0638);

1.  pripomína, že články 24 a 30 dohovoru UNCRPD zdôrazňujú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí, pričom zabezpečujú, aby zákony na ochranu práva duševného vlastníctva nevytvárali neprimerané alebo diskriminačné prekážky prístupu osôb so zdravotným postihnutím ku kultúrnym materiálom;

2.  vyjadruje hlboké rozhorčenie nad tým, že sedem členských štátov EÚ vytvorilo menšinový blok, ktorý brzdí proces ratifikácie zmluvy; vyzýva Radu a členské štáty, aby urýchlili proces ratifikácie, pričom by ju nemali podmieňovať revíziou právneho rámca EÚ alebo rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, členským štátom, Európskej komisii a výboru dohovoru UNCRPD.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia