Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2526(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0150/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0150/2016

Rasprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0042

Usvojeni tekstovi
PDF 255kWORD 78k
Srijeda, 3. veljače 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Nova strategija za jednakost spolova i prava žena nakon 2015.
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. veljače 2016. o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (2016/2526(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Pekinšku deklaraciju i Platformu za djelovanje koje su usvojene 15. rujna 1995. na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama i zaključne dokumente koji su iz njih proizašli, a koji su usvojeni na posebnim sjednicama Ujedinjenih naroda: Peking +5 (2000.), Peking +10 (2005.), Peking +15 (2010.) i Peking +20 (2015.),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 21. veljače 1996. naslovljenu „Uvođenje jednakih mogućnosti za žene i muškarce u sve aktivnosti i politike Zajednice” (COM(1996)0067) u kojoj se ona obvezuje na „promicanje jednakosti žena i muškaraca u svim svojim aktivnostima i politikama na svim razinama”, čime je zapravo utvrdila načelo rodne osviještenosti,

–  uzimajući u obzir Europski pakt za jednakost spolova (2011. ‒ 2020.) koji je u ožujku 2011. usvojilo Vijeće Europske unije,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o istraživanju od 21. rujna 2010. naslovljeno „Ocjena dobrih i loših strana Strategije za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015”,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. ožujka 2010. naslovljenu „Veća predanost jednakosti žena i muškaraca: Ženska povelja” (COM(2010)0078),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 21. rujna 2010. naslovljenu „Strategija za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015.” (COM(2010)0491),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2015. o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.(1),

–  uzimajući u obzir analizu javnog savjetovanja o „Jednakosti između muškaraca i žena u EU-u” objavljenu u listopadu 2015.,

–  uzimajući u obzir novi „Plan: novi početak suočavanja s problemima uspostave ravnoteže između poslovnog i privatnog života u zaposlenim obiteljimaˮ, paket zakonodavnih i nezakonodavnih prijedloga koji je Komisija objavila u kolovozu 2015.,

–  uzimajući u obzir ishod sjednice Savjetodavnog odbora Europske komisije za jednake mogućnosti žena i muškaraca održane 26. studenog 2015.,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 3. prosinca 2015. naslovljen „Strateška suradnja za jednakost spolova 2016. – 2019.” (SWD(2015)0278),

–  uzimajući u obzir zaključke donesene na sjednici Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) od 7. prosinca 2015., a osobito stavak 35.,

–  uzimajući u obzir izjavu trija predsjedatelja EU-a (Nizozemska, Slovačka i Malta) od 7. prosinca 2015. o jednakosti spolova,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jednakost spolova jedna od temeljnih vrijednosti EU-a, kao što je ustanovljeno Ugovorima i Poveljom o temeljnim pravima, i da se EU obvezao integrirati je u sve svoje aktivnosti, te budući da je jednakost spolova kao strateški cilj ključna za postizanje ukupnih ciljeva strategije Europa 2020. u području rasta, zapošljavanja i socijalne uključenosti;

B.  budući da je pravo na jednako postupanje temeljno pravo prepoznato u Ugovorima Europske unije i duboko ukorijenjeno u europsko društvo i budući da je nužno za njegov daljnji razvoj te se treba primjenjivati u zakonodavstvu, praksi, sudskoj praksi i u svakodnevnom životu;

C.  budući da je EU u prošlosti poduzeo neke važne korake u cilju jačanja prava žena i jednakosti spolova, ali je tijekom zadnjih desetak godina na razini EU-a došlo do usporavanja političkog djelovanja i reformi u području jednakosti spolova; budući da prošla strategija Komisije za jednakost žena i muškaraca za razdoblje 2010. – 2015. nije bila dovoljno sveobuhvatna da bi se njome pridonijelo jednakosti spolova na europskoj i međunarodnoj razini te budući da ciljevi planirani u okviru te strategije nisu bili učinkovito ostvareni; budući da se novom strategijom za razdoblje nakon 2015. treba dati novi poticaj i dovesti do konkretnih mjera usmjerenih na jačanje prava žena i promicanje jednakosti spolova;

D.  budući da se u ocjeni Strategije za razdoblje 2010. – 2015. i u stajalištima dionika, sadržanim u izvješću Komisije o istraživanju naslovljenom „Ocjena dobrih i loših strana Strategije za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015”, naglašava da je potrebno dodatno ojačati strateški pristup usvojen 2010.;

E.  budući da je Parlament u svojoj rezoluciji od 9. lipnja 2015. jasno pozvao na donošenje nove, zasebne strategije za jednakost spolova i prava žena za razdoblje nakon 2015.; budući da su rezultati javnog savjetovanja pokazali da se 90 % ispitanika zalaže za novu strategiju;

F.  budući da Vijeće EPSCO u svojim zaključcima od 7. prosinca 2015. (stavak 35.) poziva Komisiju da „usvoji novu strategiju, u obliku komunikacije, za jednakost spolova nakon 2015.”; budući da se u svojoj izjavi od 7. prosinca 2015. trio predsjedatelja EU-a obvezao da će Vijeću EPSCO dostaviti nacrt zaključaka Vijeća o strategiji EU-a za jednakost spolova nakon 2015.;

1.  podsjeća da u skladu s člankom 2. UEU-a i Poveljom o temeljnim pravima Komisija ima obvezu djelovati u cilju promicanja jednakosti spolova;

2.  podsjeća da je Komisija u prošlosti snažno podržala jasnu, transparentnu, legitimnu i javnu Komunikaciju o strategiji za jednakost žena i muškaraca, koju su podržale sve institucije EU-a, na najvišoj političkoj razini;

3.  izražava žaljenje zbog činjenice da strategija EU-a za jednakost spolova nakon 2015. u programu rada Komisije za 2016. objavljenom u studenom 2015. nije konkretno spomenuta; žali zbog činjenice da je Komisija 3. prosinca 2015. objavila samo radni dokument službi naslovljen „Strateška suradnja za jednakost spolova 2016. – 2019.” te tako predstavila interni dokument na nižoj razini pri čemu je i ograničila trajanje povezanog djelovanja;

4.  pozdravlja činjenicu da je Komisija u kolovozu 2015. objavila svoj „Plan: novi početak suočavanja s problemima uspostave ravnoteže između poslovnog i privatnog života u zaposlenim obiteljimaˮ, paket zakonodavnih i nezakonodavnih prijedloga; .;

5.  poziva države članice da preuzmu potpunu odgovornost za poboljšanje provedbe načela jednakog postupanja i jednakih mogućnosti za muškarce i žene na nacionalnoj razini;

6.  žali zbog toga što Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) 7. prosinca 2015. nije usuglasilo službeni stav u pogledu nekoliko pitanja kojima se zagovara jednakost spolova, uključujući Direktivu o ženama u upravnim odborima koju Parlament dugo očekuje;

7.  pozdravlja pristup koji je Komisija usvojila u spomenutom radnom dokumentu službi o strateškoj suradnji za jednakost spolova, ali izražava žaljenje zbog manjka konkretnih referentnih vrijednosti i zasebnog proračuna, bez kojih se napredak u pogledu ciljeva i pokazatelja ne može izmjeriti niti ostvariti;

8.  poziva Komisiju da ponovno razmotri svoju odluku i usvoji komunikaciju o novoj strategiji za jednakost spolova i prava žena za razdoblje 2016 – 2020. u kojoj će se pozabaviti pitanjima jednakosti spolova tekoja će biti u skladu s međunarodnim programom, poglavito zaključnim dokumentom s posebne sjednice UN-a Peking +20 iz 2015. i novim okvirom za „Jednakosti spolova i jačanje položaja žena: promijeniti život djevojaka i žena uz pomoć vanjskih odnosa EU-a 2016. – 2020.”;

9.  poziva Komisiju da surađuje s Parlamentom i Vijećem te poziva na održavanje sastanka na vrhu na razini EU-a o jednakosti spolova i pravima žena kako bi se ustanovilo u kojoj je mjeri postignut napredak te na preuzimanje obnovljenih obveza u okviru predstojeće sjednice Vijeća EPSCO u ožujku 2016.;

10.  podsjeća da provedba propisa i političkih instrumenata EU-a mora biti u skladu s načelima supsidijarnosti i „dodane vrijednosti”, da ujednačena pravila nisu uvijek nužna za praktično i konkurentno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te da Komisija mora uzeti u obzir administrativna opterećenja proizašla iz njezinih zakonodavnih prijedloga i različite kulturne kontekste i postupke u različitim državama članicama;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0218.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti