Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2557(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0174/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0044

Usvojeni tekstovi
PDF 257kWORD 80k
Četvrtak, 4. veljače 2016. - Strasbourg
Bahrein: slučaj Muhameda Ramadana
P8_TA(2016)0044RC-B8-0174/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2016. o Bahreinu: slučaj Muhameda Ramadana (2016/2557(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bahreinu, osobito onu od 9. srpnja 2015. o Bahreinu, a posebno o slučaju Nabila Radžaba,(1)

–  uzimajući u obzir Bahreinsko neovisno istražno povjerenstvo osnovano kraljevskom uredbom radi istrage i izvještavanja o događajima u Bahreinu u veljači 2011. i njihovim posljedicama, a koje je svoj izvještaj objavilo u studenom 2011. godine,

–  uzimajući u obzir da je 27. siječnja 2016. predsjednik Nacionalnog instituta za ljudska prava dr. Abdulaziz Abul ministru vanjskih poslova generalu pukovniku šeiku Rašidu bin Abdulahu al-Kalifi podnio drugo godišnje izvješće za 2014. godinu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu 33 države o Bahreinu objavljenu 14. rujna 2015. na 30. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o Bahreinu posebnog izvjestitelja UN-a za položaj branitelja ljudskih prava, posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja te posebne izvjestiteljice UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja od 16. srpnja 2015. godine,

–  uzimajući u obzir izvještaj Bahreinskog neovisnog istražnog povjerenstva iz studenog 2011. godine,

–  uzimajući u obzir poziv na trenutačno puštanje na slobodu dr. Abduldžalila al-Singacea, zatvorenika zbog svojih uvjerenja, koji štrajka glađu,

–  uzimajući u obzir odluku ministarskog vijeća Arapske lige, koje se sastalo u Kairu 1. rujna 2013., o osnivanju panarapskog suda za ljudska prava u Manami, glavnom gradu Bahreina,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske unije i Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva iz 1988. godine,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni kako su izmijenjene 12. travnja 2013.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine, Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja te Arapsku povelju o ljudskim pravima, kao i činjenicu da je Bahrein potpisnik svih tih dokumenata,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju br. 68/178 Opće skupštine UN-a i Rezoluciju br. 25/7 Vijeća UN-a za ljudska prava o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Bahrein ključni partner Europske unije u Perzijskom zaljevu, između ostalog i u područjima političkih i ekonomskih odnosa, energetike i sigurnosti; budući da je dodatno produbljivanje partnerstva u našem zajedničkom interesu kako bi se bolje odgovorilo na buduće izazove;

B.  budući da bahreinske vlasti od početka ustanka 2011. godine sve više primjenjuju represivne mjere protiv mirnih prosvjednika na osnovi optužbi za terorizam, a da te mjere uključuju i smrtnu kaznu; budući da su 2015. godine bahreinski sudovi izrekli sedam novih smrtnih kazni;

C.  budući da su bahreinske vlasti 18. veljače 2014. uhitile Muhameda Ramadana, 32-godišnjeg zaposlenika aerodromske službe sigurnosti, zbog navoda da je zajedno s ranije uhićenim Husainom Alijem Musom sudjelovao u bombaškom napadu u Al Dairu 14. veljače 2014. u kojem je jedan pripadnik službe sigurnosti ubijen, a više ih je ranjeno;

D.  budući da je, prema navodima, Muhamed Ramadan uhićen bez naloga i da obojica kažu da su prije priznavanja krivnje teško pretučeni i mučeni, ali da su zatim pred javnim tužiteljem svoja priznanja povukli; budući da su priznanja navodno dobivena mučenjem bila glavni dokaz u sudskim postupcima protiv g. Ramadana i g. Muse;

E.  budući da je 29. prosinca 2014. Bahreinski kazneni sud g. Ramadana i g. Musu osudio na smrt; budući da su oni osuđeni zajedno s još deset okrivljenika od kojih su devetorici izrečene kazne zatvora u trajanju od šest godina, a jedan je osuđen na kaznu doživotnog zatvora; budući da se sud u obrazloženju smrtne kazne pozvao na bahreinski zakon o borbi protiv terorizma;

F.  budući da je smrtne kazne izrečene g. Ramadanu i g. Musi 16. studenog 2015. potvrdio i Kasacijski sud, najviši bahreinski prizivni sud, unatoč tome što su oni povukli svoja priznanja i ponovili da je priznanje krivnje dobiveno mučenjem; budući da bahreinski sudovi nisu razmotrili njihove tvrdnje i da čak nisu ni pokrenuli istragu;

G.  budući da je g. Ramadan tek jedna od deset osoba koje u Bahreinu čekaju na izvršenje smrtne kazne i prva osuđena na smrt od 2011. godine; budući da je g. Ramadan jedan od prvih koji je iscrpio sve pravne mogućnosti za ulaganje žalbe i da mu prijeti pogubljenje u najskorije vrijeme; budući da je poznato da u slučaju g. Ramadana nije provedena istraga o navodima o mučenju;

H.  budući da je 14. kolovoza 2014. pet stručnjaka UN-a za ljudska prava bahreinskoj vladi izrazilo zabrinutost zbog navoda o protupravnom oduzimanju slobode, pritvoru i mučenju devetoro bahreinskih državljana, uključujući i g. Ramadana, te njihovu osudu u sudskim postupcima koji nisu održani u skladu s međunarodnim standardima pravednog suđenja i zakonitog postupanja;

I.  budući da je više nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima prikupilo dokumentirane dokaze o nepravednim suđenjima i primjeni mučenja i smrtnih kazni u Bahreinu, što predstavlja kršenje raznih međunarodnih konvencija, između ostalog i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima kojem je Bahrein pristupio 2006. godine;

J.  budući da je Bahreinsko neovisno istražno povjerenstvo, koje je u Kraljevini Bahrein uspostavljeno 29. lipnja 2011. kraljevskom uredbom br. 28 radi istrage i izvještavanja o događajima u Bahreinu u veljači 2011. godine, donijelo niz preporuka o ljudskim pravima i političkim reformama;

K.  budući da se među 26 preporuka Bahreinskog neovisnog istražnog povjerenstva nalazila i preporuka da se preinače smrtne kazne izrečene za djela iz veljače i ožujka 2011. godine; budući da je to bila jedna od dvije preporuke koje su u potpunosti provedene, što je bio pozitivan korak prema ukidanju smrtne kazne;

L.  budući da su te preporuke navele vladu Bahreina na to da nakon 2012. osnuje tri tijela – Ured pučkog pravobranitelja u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, Posebnu jedinicu za istrage u okviru Ureda glavnog tužitelja te Komisiju za prava zatvorenika i pritvorenika – sa zajedničkim mandatom da se okonča primjena mučenja u ustanovama za ispitivanje i pritvorskim i zatvorskim ustanovama;

M.  budući da se brojnim nedavno poduzetim mjerama bahreinskih vlasti dijelu stanovništva Bahreina i dalje krše i ograničavaju ljudska prava i slobode, posebno pravo pojedinaca na miran prosvjed, slobodu izražavanja i digitalnu slobodu; budući da se aktivisti koji se bore za ljudska prava neprestano suočavaju sa sustavnim napadima, uznemiravanjem i pritvaranjem;

N.  budući da se prema izvješćima u Bahreinu još uvijek nalazi velik broj ljudi zatvorenih zbog svojih uvjerenja;

O.  budući da prema izvješćima bahreinske sigurnosne snage i dalje muče zatvorenike;

1.  izražava zabrinutost i razočaranje zbog toga što se Bahrein vratio praksi izricanja smrtne kazne; poziva na ponovno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao prvog koraka prema njezinu ukidanju; poziva vladu Bahreina, a posebno Nj. V. šeika Hamada bin Isu al-Kalifa da Muhamedu Ramadanu udijeli kraljevsko pomilovanje ili da mu preinači kaznu;

2.  oštro osuđuje kontinuiranu primjenu mučenja i ostalih oblika okrutnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zatvorenika, što ih provode sigurnosne snage; izuzetno je zabrinut zbog tjelesnog i duševnog integriteta zatvorenika;

3.  izražava zabrinutost zbog toga što se u Bahreinu zakoni o borbi protiv terorizma primjenjuju za kažnjavanje političkih mišljenja i uvjerenja i sprečavanje građana da se bave političkim aktivnostima;

4.  naglašava obvezu da se borcima za ljudska prava osigura zaštita i dopusti im se da svoj posao obavljaju bez ometanja, zastrašivanja ili uznemiravanja;

5.  primjećuje stalne napore vlade Bahreina u cilju reformiranja kaznenog zakona i zakonskih postupaka te potiče nastavak tog procesa; potiče vladu Bahreina da se pridržava međunarodnih standarda o pravu na pravedno suđenje i zakonito postupanje te da poštuje minimalne međunarodne standarde kako je utvrđeno u člancima 9. i 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;

6.  poziva nadležna tijela da hitno pokrenu neovisnu istragu navoda o mučenju, da kazne osumnjičene počinitelje i ukinu sve osuđujuće presude izrečene na osnovi priznanja dobivenih mučenjem;

7.  podsjeća bahreinske vlasti da je u skladu s člankom 15. Konvencije protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zabranjena upotreba izjava dobivenih mučenjem kao dokaza u bilo kojem postupku; poziva na hitnu ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima kojima je cilj ukidanje smrtne kazne;

8.  poziva vladu Bahreina da odmah objavi otvoreni poziv posebnom izvjestitelju UN-a za mučenje da posjeti zemlju i da zajamči neometan pristup zatvorenim osobama i svim pritvorskim i zatvorskim ustanovama;

9.  prima na znanje preporuke pučkog pravobranitelja, Komisije za prava zatvorenika i pritvorenika i Nacionalnog instituta za ljudska prava, osobito u pogledu prava pritvorenika i uvjeta u zatvorima, uključujući navodno zlostavljanje i mučenje; međutim, poziva vladu Bahreina da zajamči neovisnost Ureda pučkog pravobranitelja i Komisije za prava zatvorenika i pritvorenika te da zajamči neovisnost Posebne jedinice za istrage u odnosu na Ured glavnog tužitelja;

10.  ističe važnost potpore Bahreinu, osobito glede pravosuđa, kako bi se zajamčilo poštovanje međunarodnih standarda u vezi s ljudskim pravima; snažno potiče uspostavu radne skupine EU-a i Bahreina za ljudska prava;

11.  poziva bahreinske vlasti da ukinu samovoljnu zabranu putovanja Nabilu Radžabu i da odbace sve postojeće optužbe povezane sa slobodom govora za koje se on trenutačno tereti;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Kraljevine Bahrein te članicama Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0279.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti