Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2557(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0174/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0044

Prijaté texty
PDF 177kWORD 79k
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána
P8_TA(2016)0044RC-B8-0174/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2016 o Bahrajne: prípad Mohameda Ramadána (2016/2557(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bahrajne, najmä na uznesenie z 9. júla 2015 o Bahrajne, najmä o prípade Nabíla Radžaba(1),

–  so zreteľom na správu bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie (BNVK) zriadenej kráľovským dekrétom s cieľom vyšetriť udalosti, ku ktorým došlo v Bahrajne vo februári 2011 a následky týchto udalostí, uverejnenú v novembri 2011,

–  so zreteľom na prezentáciu druhej výročnej správy za rok 2014 predsedu Národného ústavu pre ľudské práva Dr. Abdulaziza Abula ministrovi vnútra nadporučíkovi šejkovi Rášidovi bin Abdulláhovi Ál Chalífovi z 27. januára 2016,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o Bahrajne 33 štátov z 30. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva zo 14. septembra 2015,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o Bahrajne zo 16. júla 2015 osobitného spravodajcu OSN o situácii ochrancov ľudských práv, osobitného spravodajcu OSN o podpore a ochrane práva na slobodu názoru a prejavu a osobitného spravodajcu OSN o práve na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania,

–  so zreteľom na správu bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie z novembra 2011,

–  – so zreteľom na výzvu na okamžité prepustenie väzňa svedomia Dr. Abduldžalíla as-Sankísa, ktorý v súčasnosti drží hladovku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady ministrov Ligy arabských štátov, ktorá sa zišla v Káhire 1. septembra 2013, zriadiť v hlavnom meste Bahrajnu Manáma celoarabský súdny dvor pre ľudské práva,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) z roku 1988,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ vo veci trestu smrti v znení z 12. apríla 2013,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a na Arabskú chartu o ľudských právach, ktorých signatárom je Bahrajn,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 68/178 a rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 25/7 o ochrane ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Bahrajn je kľúčovým partnerom Európskej únie v Perzskom zálive, a to aj v oblasti politických a hospodárskych vzťahov, energetiky a bezpečnosti; keďže je v našom spoločnom záujme, aby sme ďalej prehĺbili naše partnerstvo s cieľom lepšie reagovať na budúce výzvy;

B.  keďže od začiatku povstaní v roku 2011 bahrajnské orgány zintenzívňujú využívanie represívnych opatrení na základe obvinení z terorizmu proti pokojným demonštrantom, a to aj prostredníctvom uplatňovania trestu smrti; keďže bahrajnské súdy udelili v roku 2015 sedem nových trestov smrti;

C.  keďže 18. februára 2014 zatkli bahrajnské orgány Mohameda Ramadána, 32-ročného zamestnanca letiskovej bezpečnostnej služby na základe obvinení z účasti spolu s Husajnom Ali Músom, ktorého zatkli skôr, na bombovom útoku 14. februára 2014 v Al Daire, pri ktorom zahynul príslušník bezpečnostných síl a viaceré ďalšie osoby utrpeli zranenia;

D.  keďže pán Ramadán bol údajne zatknutý bez zatýkacieho rozkazu a keďže obaja muži boli údajne násilne bití a mučení dovtedy, kým súhlasili s priznaním, pričom neskôr svoje priznania pred prokurátorom odvolali; keďže priznania, ktoré bolo údajne získané mučením, boli hlavnými dôkazmi v súdnych procesoch proti pánovi Ramadánovi a pánovi Músovi;

E.  keďže 29. decembra 2014 Bahrajnský trestný súd odsúdil pána Ramadána a pána Músu na smrť; keďže boli odsúdení spolu s desiatimi ďalšími obžalovanými, z ktorých deväť osôb dostalo trest šiestich rokov odňatia slobody a jedna doživotný trest; keďže na odôvodnenie trestu smrti bol použitý bahrajnský zákon o boji proti terorizmu;

F.  keďže tresty smrti udelené pánovi Ramadánovi a pánovi Músovi potvrdil kasačný súd, t.j. najvyšší odvolací súd Bahrajne, 16. novembra 2015, napriek tomu, že odsúdení stiahli priznanie a zopakovali, že sa priznali po mučení; keďže Bahrajnské súdy ani nezohľadnili ich výpovede, ani nezačali vyšetrovanie;

G.  keďže pán Ramadán je len jednou z desiatich osôb v cele smrti v Bahrajne a prvým odsúdeným na trest smrti od roku 2011; keďže pán Ramadán je jedným z prvých, ktorí vyčerpali všetky zákonné možnosti odvolania, a v krátkom čase mu hrozí poprava; keďže nie je známe žiadne vyšetrovanie, ktoré by sa uskutočnilo na základe správ o mučení v prípade pána Ramadána;

H.  keďže 14. augusta 2014 päť expertov OSN na ľudské práva vyjadrilo znepokojenie bahrajnskej vláde nad obvineniami zo svojvoľného zatýkania, zadržiavania a mučenia deviatich bahrajnských štátnych príslušníkov vrátane pána Ramadána a nad ich následným odsúdením v súdnych procesoch, ktoré nespĺňali medzinárodné štandardy pre spravodlivý proces a riadny súdny proces;

I.  keďže viaceré mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv zdokumentovali nespravodlivé procesy a používanie mučenia a trestov smrti v Bahrajne, ktoré sú v rozpore s rôznymi medzinárodnými dohovormi vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ku ktorému Bahrajn pristúpil v roku 2006;

J.  keďže bahrajnská nezávislá vyšetrovacia komisia, ktorú 29. júna 2011 zriadili v Bahrajnskom kráľovstve kráľovským dekrétom č. 28 s cieľom vyšetriť udalosti, ku ktorým došlo v Bahrajne vo februári 2011, a podať o nich správu, vypracovala sériu odporúčaní v oblasti ľudských práv a politických reforiem;

K.  keďže 26 odporúčaní bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie obsahovalo zmiernenie všetkých trestov smrti vychádzajúcich z udalostí z februára a marca 2011; keďže išlo o jedno z dvoch odporúčaní, ktoré bolo plne realizované, čo predstavuje pozitívny krok smerom k zrušeniu trestu smrti;

L.  keďže tieto odporúčania viedli bahrajnskú vládu k tomu, aby od roku 2012 zriadila tri orgány – úrad ombudsmana pri ministerstve vnútra, osobitný vyšetrovací útvar v rámci generálnej prokuratúry a výbor pre práva väzňov a zadržiavaných osôb – so všeobecným kolektívnym mandátom na ukončenie používania mučenia vo vyšetrovacích a väzenských zariadeniach;

M.  keďže bahrajnské orgány mnohými svojimi nedávnymi krokmi naďalej porušujú a obmedzujú práva a slobody skupín obyvateľstva, najmä právo jednotlivcov na pokojný protest, slobodu prejavu a digitálnu slobodu; keďže aktivisti v oblasti ľudských práv čelia pokračujúcemu systematickému prenasledovaniu, obťažovaniu a zadržiavaniu;

N.  keďže podľa správ sa v Bahrajne stále nachádza veľký počet väzňov svedomia;

O.  keďže bezpečnostné sily v Bahrajne údajne pokračujú v mučení zadržaných osôb;

1.  vyjadruje znepokojenie a sklamanie nad skutočnosťou, že sa Bahrajn vrátil k výkonu trestu smrti; vyzýva na opätovné zavedenie moratória na trest smrti ako prvého kroku k jeho zrušeniu; vyzýva bahrajnskú vládu, a najmä jeho veličenstva šejka Hamada bin Ísá Ál Chalífu, aby Mohamedovi Ramadánovi udelil kráľovskú milosť alebo zmiernil jeho trest;

2.  dôrazne odsudzuje pokračujúce používanie mučenia a iného krutého alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania väzňov bezpečnostnými silami; je mimoriadne znepokojený situáciou, pokiaľ ide o telesnú a duševnú integritu väzňov;

3.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zákony na boj proti terorizmu sa v Bahrajne využívajú na trestanie politického presvedčenia a názorov a bránia občanom v politických činnostiach;

4.  poukazuje na povinnosť zabezpečiť ochranu obhajcov ľudských práv a umožniť im činnosť bez prekážok, zastrašovania alebo prenasledovania;

5.  berie na vedomie pokračujúce úsilie bahrajnskej vlády reformovať trestný zákonník a právne postupy a podporuje pokračovanie tohto procesu; naliehavo vyzýva bahrajnskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné normy týkajúce sa práva na spravodlivé súdne konanie a riadny proces a dodržiavala minimálne medzinárodné normy stanovené v článkoch 9 a 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

6.  vyzýva príslušné orgány, aby uskutočnili bezodkladné a nestranné vyšetrenie všetkých prípadov údajného mučenia, trestne stíhali osoby podozrivé z toho, že sa dopustili mučenia, a zrušili všetky obvinenia na základe priznania získaného mučením;

7.  pripomína bahrajnským orgánom, že článok 15 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zakazuje použitie akéhokoľvek vyhlásenia vynúteného mučením ako dôkaz v rámci akýchkoľvek konaní; vyzýva na okamžitú ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorých cieľom je zrušenie trestu smrti;

8.  vyzýva bahrajnskú vládu, aby osobitnému spravodajcovi OSN pre mučenie vydala okamžité a otvorené pozvanie na návštevu krajiny a aby mu umožnila neobmedzený prístup k zadržiavaným osobám a do všetkých väzenských zariadení;

9.  berie na vedomie odporúčania ombudsmana, výboru pre práva väzňov a zadržiavaných osôb a národnej inštitúcie pre ľudské práva, najmä pokiaľ ide o práva zadržiavaných osôb a ich podmienok vo väzniciach vrátane údajného zlého zaobchádzania a mučenia; vyzýva však vládu Bahrajnu, aby zabezpečila nezávislosť úradu ombudsmana a výboru pre práva väzňov a zadržiavaných osôb a aby zaručila nezávislosť osobitného vyšetrovacieho útvaru z generálnej prokuratúry;

10.  zdôrazňuje význam podpory pre Bahrajn, najmä pokiaľ ide o súdny systém, s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; dôrazne podporuje vytvorenie pracovnej skupiny EÚ – Bahrajn pre ľudské práva;

11.  vyzýva bahrajnské orgány, aby zrušili svojvoľný zákaz cestovania pre Nabíla Radžaba a stiahli všetky súčasné obvinenia proti nemu súvisiace so slobodou prejavu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva a členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0279.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia