Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2558(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0175/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0045

Usvojeni tekstovi
PDF 260kWORD 83k
Četvrtak, 4. veljače 2016. - Strasbourg
Slučaj nestalih izdavača knjiga u Hong Kongu
P8_TA(2016)0045RC-B8-0175/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2016. o slučaju nestalih izdavača knjiga u Hong Kongu (2016/2558(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Kini, posebno Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o odnosima EU-a i Kine(1) i Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava(2),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 7. siječnja 2016. o nestanku pojedinaca povezanih s izdavačkom kućom Mighty Current u Hong Kongu,

–  uzimajući u obzir izjavu ESVD-a od 29. siječnja 2016. o zabrinutosti EU-a zbog stanja ljudskih prava u Kini,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Komisije za 2014. o Posebnom upravnom području Hong Kongu, objavljeno u travnju 2015.,

–  uzimajući u obzir uspostavu diplomatskih odnosa između EU-a i Kine 6. svibnja 1975.,

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Kine započeto 2003.,

–  uzimajući u obzir Strateški program suradnje do 2020. između EU-a i Kine dogovoren 21. studenoga 2013.,

–  uzimajući u obzir pregovore o novom sporazumu o partnerstvu i suradnji koji su obustavljeni,

–  uzimajući u obzir novi zakon o nacionalnoj sigurnosti koji je stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa donio 1. srpnja 2015. te drugi nacrt novog zakona o upravljanju stranim nevladinim organizacijama objavljen 5. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir dijalog EU-a i Kine o ljudskim pravima započet 1995. i njegov 34. krug održan 30. studenoga i 1. prosinca 2015. u Pekingu,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora Ujedinjenih naroda za ljudska prava o trećem periodičnom izvješću o Hong Kongu, Kina, koja je Odbor donio na svojoj 107. sjednici (11. – 28. ožujka 2013.),

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora Ujedinjenih naroda protiv mučenja o petom periodičnom izvješću o Kini, koja je Odbor donio na svojem 1391. i 1392. sastanku, održanom 2., odnosno 3. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir Temeljni zakon Posebnog upravnog područja Narodne Republike Kine Hong Konga (u daljnjem tekstu „Temeljni zakon”), posebno članke o osobnim slobodama i slobodi tiska, i hongkonšku Povelju o pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su tijekom protekla četiri mjeseca pod nerazjašnjenim okolnostima nestala petorica izdavača (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji i Lee Po), od kojih su četvorica rezidenti Hong Konga, a jedan je nerezident, i koji su povezani s izdavačkom kućom Mighty Current i njezinom knjižarom, koja je prodavala književna djela kritički nastrojena prema Pekingu; budući da su dvojica od njih građani EU-a – Gui Minhai, švedski državljanin, i Lee Po, britanski državljanin; budući da je u siječnju 2016. potvrđeno da se oba građanina EU-a nalaze u kontinentalnoj Kini, i budući da postoji sumnja da su ondje i preostala trojica; budući da se Leeu Pou 23. siječnja 2016. na tajnoj lokaciji u kontinentalnoj Kini privremeno pridružila supruga; budući da izrazito zabrinjava činjenica da i dalje nema informacija o njihovu stanju i tome gdje se nalaze;

B.  budući da su prema uvjerljivim navodima medija petoricu izdavača otele vlasti kontinentalne Kine, što brine i zakonodavce, organizacije koje se bave ljudskim pravima i brojne građane; budući da je, konkretno, Lee Po otet u Hong Kongu, dok je Giu Minhai nestao iz svojeg doma na Tajlandu;

C.  budući da su se 10. siječnja 2016. tisuće prosvjednika okupile na ulicama Hong Konga zahtijevajući od gradskih vlasti da objasne nestanak petorice izdavača; budući da je tim nestancima tijekom 2013. i 2014. prethodio niz nasilnih napada na hongkonške novinare kritički nastrojene prema Pekingu;

D.  budući da Hong Kong poštuje i štiti slobodu govora, izražavanja i objavljivanja; budući da je u Hong Kongu objava bilo kakvog materijala kojim se kritizira kinesko vodstvo legalna, premda je u kontinentalnoj Kini zabranjena; budući da se načelom „jedna zemlja, dva sustava” Hong Kongu jamči autonomija u odnosima s Pekingom u pogledu tih sloboda koje su utvrđene člankom 27. Temeljnog zakona;

E.  budući da su objavljene informacije prema kojima su 14 izdavača i 21 publikacija u Hong Kongu definirani kao mete u internom dokumentu Komunističke stranke iz travnja 2015., u kojemu je izložena strategija za „istrebljenje” zabranjenih knjiga na njihovu izvoru u Hong Kongu i Makau; budući da su zbog straha od odmazde neki prodavači knjiga u Hong Kongu s polica maknuli knjige koje kritiziraju Kinu;

F.  budući da vlada kontinentalne Kine strogo ograničava i kriminalizira slobodu izražavanja, posebno cenzurom; budući da vlada zahvaljujući „velikom vatrozidu” na kineskom internetu može cenzurirati sve politički neprihvatljive informacije; budući da Kina i dalje strogo ograničava slobodu izražavanja te se popularnost knjiga koje kritiziraju Kinu među čitateljima u kontinentalnoj Kini smatra prijetnjom društvenoj stabilnosti;

G.  budući da je 17. siječnja 2016. Gui Minhai dao izjavu za medije u kontinentalnoj Kini u kojoj je ustvrdio da je dobrovoljno otputovao u kontinentalnu Kinu te je priznao da je u prošlosti bio osuđen zbog vožnje u pijanom stanju, što se doimalo kao iznuđeno priznanje;

H.  budući da su i švedske i britanske vlasti zatražile punu potporu kineskih vlasti u zaštiti prava dvojice svojih državljana kao i ostalih „nestalih” pojedinaca;

I.  budući da je Odbor UN-a protiv mučenja izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stalnih navoda iz raznih izvora o ustaljenoj praksi nezakonitog pritvaranja na nepotvrđenim i neslužbenim pritvornim objektima, takozvanim crnim zatvorima; budući da je također izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog stalnih navoda koji upućuju na to da je praksa mučenja i zlostavljanja još uvijek duboko usađena u kaznenopravni sustav, koji se pretjerano oslanja na priznanja kao osnovu za osuđujuće presude;

J.  budući da je Kina službeno i nominalno prihvatila univerzalnost ljudskih prava te da se u posljednja tri desetljeća uključila u međunarodni okvir za ljudska prava potpisavši široki raspon sporazuma o ljudskim pravima, čime je postala dio međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira za ljudska prava;

K.  budući da se člankom 27. Temeljnog zakona, koji služi kao de facto ustav Hong Konga, jamči „sloboda govora, tiska i objavljivanja, sloboda udruživanja, okupljanja, mimohoda i demonstracija”; budući da su Temeljnim zakonom, koji su dogovorili Kina i Ujedinjena Kraljevina, ta prava zajamčena na razdoblje od 50 godina koje završava 2047.;

L.  budući da je 17. sastanak na vrhu između EU-a i Kine, održan 29. lipnja 2015., podigao bilateralne odnose na novu razinu i budući da se u svojem strateškom okviru za ljudska prava i demokraciju EU obvezuje da će ljudska prava postaviti u središte svojih odnosa sa svim trećim zemljama, uključujući strateške partnere;

M.  budući da EU i Kina od 1995. vode dijaloge o ljudskim pravima i budući da obje strane ljudska prava smatraju važnim dijelom međusobnih bilateralnih odnosa;

N.  budući da je prema 21. godišnjem izvješću (srpanj 2014.) Udruge novinara Hong Konga 2014. bila najlošija godina u pogledu slobode govora u Hong Kongu u proteklih nekoliko desetljeća; budući da su neki novinari fizički napadnuti ili otpušteni, dok su drugi koji su izrazili kritička stajališta premješteni na manje osjetljiva područja;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da se ne zna kako su i gdje se nalaze petorica nestalih izdavača; poziva na hitnu objavu detaljnih informacija o tome kako su i gdje se nalaze Lee Po i Gui Minhai te poziva da ih se odmah pod sigurnim uvjetima pusti na slobodu i da im se omogući pravo na komunikaciju; poziva na trenutačno oslobađanje svih drugih osoba koje su samovoljno uhićene zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i objavljivanja u Hong Kongu, uključujući preostalu trojicu izdavača;

2.  poziva kinesku vladu da bez odgode izvijesti o svim informacijama u vezi s nestalim izdavačima i da odmah započne uključiv i transparentan dijalog i komunikaciju o tom pitanju između vlasti u kontinentalnoj Kini i vlasti u Hong Kongu; prima na znanje kao pozitivan pomak poruku Leea Poa i njegovo ponovno spajanje sa suprugom;

3.  poziva mjerodavne vlasti u Kini i Hong Kongu te na Tajlandu da istraže i razjasne okolnosti nestanaka u skladu s vladavinom prava i da, u mjeri u kojoj je to moguće, pomognu da se izdavači sigurno vrate kući;

4.  izražava zabrinutost zbog optužbi da tijela kaznenopravnog progona kontinentalne Kine djeluju u Hong Kongu; podsjeća da bi djelovanje tijela kaznenopravnog progona kontinentalne Kine predstavljalo kršenje Temeljnog zakona; smatra da to ne bi bilo u skladu s načelom „jedna zemlja, dva sustava”; poziva Kinu da poštuje jamstva autonomije koja su Hong Kongu dodijeljena Temeljnim zakonom;

5.  oštro osuđuje sve slučajeve kršenja ljudskih prava, posebno samovoljna uhićenja, izručenja, iznuđena priznanja, tajna pritvaranja, pritvor u izolaciji i kršenja slobode objavljivanja i izražavanja; podsjeća da se mora zaštititi neovisnost književnih urednika, novinara i blogera; poziva na to da se smjesta obustave kršenja ljudskih prava i političko zastrašivanje;

6.  osuđuje ograničenja i kriminalizaciju slobode izražavanja i žali zbog postroženja ograničenja slobode izražavanja; poziva kinesku vladu da prestane kočiti slobodan protok informacija, među ostalim ograničenjem upotrebe interneta;

7.  izražava zabrinutost zbog skorašnjeg usvajanja nacrta kineskog zakona o upravljanju stranim nevladinim organizacijama, s obzirom na to da bi se tim zakonom u njegovu trenutačnom obliku drastično otežale aktivnosti kineskog civilnog društva te bi se znatno ograničile sloboda udruživanja i izražavanja u toj zemlji, među ostalim onemogućavanjem djelovanja „prekomorskih nevladinih organizacija” koje nisu registrirane pri kineskom ministarstvu javne sigurnosti i zabranom provincijskim uredima za javnu sigurnost da financiraju kineske pojedince ili organizacije te zabranom kineskim skupinama da provode „aktivnosti” u ime ili s ovlaštenjem neregistriranih prekomorskih nevladinih organizacija, uključujući one sa sjedištem u Hong Kongu i Makau; poziva kineske vlasti da bitno revidiraju taj nacrt zakona kako bi bio u skladu s međunarodnim standardima u području ljudskih prava, uključujući međunarodne obveze koje je preuzela Narodna Republika Kina;

8.  izražava zabrinutost zbog novog nacrta zakona o kibersigurnosti, kojim bi se podržale i institucionalizirale prakse cenzuriranja i nadziranja kiberprostora, te zbog donesenog zakona o nacionalnoj sigurnosti i nacrta zakona o borbi protiv terorizma; prima na znanje bojazan kineskih reformističkih odvjetnika i boraca za građanska prava da će se tim zakonima dodatno ograničiti sloboda izražavanja i da će biti sve više autocenzure;

9.  smatra da postojeći čvrsti odnosi EU-a i Kine moraju ponuditi učinkovitu platformu za promišljen, sadržajan i otvoren dijalog o ljudskim pravima koji se temelji na uzajamnom poštovanju;

10.  ističe da se EU zauzima za jačanje demokracije, uključujući vladavinu prava, neovisnosti pravosuđa, temeljnih sloboda i prava, transparentnosti te slobode informiranja i izražavanja u Hong Kongu;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine te izvršnom dužnosniku i skupštini Posebnog upravnog područja Hong Konga.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0458.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0252.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti