Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2558(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0175/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0045

Prijaté texty
PDF 271kWORD 82k
Štvrtok, 4. februára 2016 - Štrasburg
Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu
P8_TA(2016)0045RC-B8-0175/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (2016/2558(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä uznesenie zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzu EÚ a Čínou(1) a z 13. marca 2014 o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 7. januára 2016 o zmiznutí osôb spojených s vydavateľstvom Mighty Current v Hongkongu,

–  so zreteľom na vyhlásenie ESVČ z 29. januára 2016 o obavách EÚ v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v Číne,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o osobitnej administratívnej oblasti Hongkong za rok 2014, ktorá bola zverejnená v apríli 2015,

–  so zreteľom na nadviazanie diplomatických vzťahov medzi EÚ a Čínou 6. mája 1975,

–  so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou, ktoré začalo v roku 2003,

–  so zreteľom na strategický program spolupráce EÚ – Čína 2020 prijatý 21. novembra 2013,

–  so zreteľom na rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci, ktoré boli prerušené,

–  so zreteľom na nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý prijal stály výbor Čínskeho národného ľudového kongresu 1. júla 2015, a na uverejnenie druhého návrhu nového zákona o zaobchádzaní so zahraničnými MVO z 5. mája 2015,

–  so zreteľom na dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktorý sa začal v roku 1995 a ktorého 34. kolo sa konalo v Pekingu 30. novembra a 1. decembra 2015,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k tretej pravidelnej správe o Hongkongu, Číne, ktorú výbor prijal na svojom 107. zasadnutí (11. až 28. marca 2013),

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN proti mučeniu k piatej pravidelnej správe o Číne prijatej na svojej 1391 a 1392 schôdzi, ktoré sa uskutočnili 2. a 3. decembra 2015,

–  so zreteľom na Základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong (ďalej len „základný zákon“), najmä na jeho články o osobných slobodách a slobode tlače a na hongkonské nariadenie o právach,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas posledných štyroch mesiacov za záhadných okolností zmizli piati kníhkupci (Lui Bo, Kuej Min-chaj, Čang Č-pching, Lin Žung-ťi a Lee Po), z ktorých všetci okrem jedného sú osoby s riadnym pobytom v Hongkongu, spojení s vydavateľstvom Mighty Current a jeho kníhkupectvom, ktoré predáva literárne diela kritické voči Pekingu; keďže dvaja z nich sú občanmi EÚ – Kuej Min-chaj, švédsky štátny príslušník, a Lee Po, britský štátny príslušník; keďže v januári 2016 bolo potvrdené, že obaja občania EÚ sa nachádzajú v kontinentálnej Číne, a keďže existuje podozrenie, že ostatní traja sa tam tiež nachádzajú; keďže Lee Po sa 23. januára 2016 dočasne stretol so svojou manželkou na nezverejnenom mieste v kontinentálnej Číne; keďže skutočnosť, že naďalej chýbajú informácie o ich stave a mieste pobytu, je mimoriadne znepokojujúca;

B.  keďže v médiách sa objavili presvedčivé informácie o tom a zákonodarcovia, organizácie v oblasti ľudských práv a mnohí občania vyjadrili obavy z toho, že títo piati kníhkupci boli unesení orgánmi z kontinentálnej Číny; keďže konkrétne Lee Po bol unesený z Hongkongu a Kuej Min-chaj zmizol zo svojho domu v Thajsku;

C.  keďže 10. januára 2016 sa tisíce protestujúcich v Hongkongu zhromaždili v uliciach a požadovali kroky miestnej vlády s cieľom objasniť zmiznutie týchto piatich kníhkupcov; keďže k týmto zmiznutiam došlo po sérii násilných útokov v rokoch 2013 a 2014 proti hongkonským novinárom, ktorí sa kriticky vyjadrovali voči Pekingu;

D.  keďže Hongkong dodržiava a chráni slobodu slova, prejavu a publikovania; keďže zverejňovanie akéhokoľvek materiálu kritického voči čínskemu vedeniu je v Hongkongu v súlade so zákonom, hoci v kontinentálnej Číne je zakázané; keďže zásada „jedna krajina, dva systémy“ zaručuje nezávislosť Hongkongu od Pekingu, pokiaľ ide o slobody, ktoré sú zakotvené v článku 27 základného zákona;

E.  keďže boli zverejnené informácie o tom, že v internom dokumente komunistickej strany z apríla 2015 boli ako ciele označení 14 vydavatelia a 21 publikácií v Hongkongu a obsahoval stratégiu na likvidáciu zakázaných kníh pri ich zdroji v Hongkongu a Macau; keďže strach z odvetných krokov viedol niektorých kníhkupcov v Hongkongu k tomu, že odstránili knihy kritické voči Číne zo svojich pultov;

F.  keďže vláda kontinentálnej Číny prísne obmedzuje a kriminalizuje slobodu prejavu, a to najmä prostredníctvom cenzúry; keďže „veľký čínsky firewall“ na internete umožňuje vláde cenzurovať všetky politicky neprijateľné informácie; keďže Čína uplatňuje prísne obmedzenia slobody prejavu a obľúbenosť kníh kritických voči Číne u čitateľov v kontinentálnej Číne sa považuje za ohrozenie sociálnej stability;

G.  keďže 17. januára 2016 Kuej Min-chaj urobil mediálne vyhlásenie v kontinentálnej Číne, v ktorom uviedol, že do kontinentálnej Číny vycestoval dobrovoľne a pravdepodobne pod nátlakom sa priznal k tomu, že v minulosti šoféroval pod vplyvom alkoholu;

H.  keďže švédske aj britské orgány požiadali čínske orgány o plnú podporu, pokiaľ ide o ochranu práv ich dvoch občanov, ako aj ďalších nezvestných osôb;

I.  keďže Výbor OSN proti mučeniu vyjadril vážne znepokojenie nad viacerými správami z rôznych zdrojov o pokračujúcom nezákonnom zadržiavaní osôb v neznámych a neoficiálnych väzenských zariadeniach, takzvaných čiernych väzniciach; keďže tiež vyjadril vážne znepokojenie v súvislosti so sústavnými správami, v ktorých sa uvádza, že mučenie a zlé zaobchádzanie je stále hlboko zakorenené v systéme trestného súdnictva, v ktorom sa ako základ pre odsúdenie v prílišnej miere používa priznanie;

J.  keďže Čína oficiálne a formálne prijala univerzálnosť ľudských práv a v posledných troch desaťročiach sa rozhodla pre dodržiavanie medzinárodného rámca pre ľudské práva podpísaním širokej škály zmlúv o ľudských právach, čím sa stala súčasťou medzinárodného právneho a inštitucionálneho rámca v oblasti ľudských práv;

K.  keďže článok 27 základného zákona, ktorý je v podstate ústavou Hongkongu, zaručuje slobodu prejavu, tlače a publikovania, slobodu združovania, zhromažďovania, verejného sprievodu a demonštrovania; keďže základný zákon, na ktorom sa dohodli Čína a Spojené kráľovstvo, zaručuje tieto práva na obdobie 50 rokov do roku 2047;

L.  keďže na 17. samite EÚ – Čína 29. júna 2015 boli dvojstranné vzťahy rozšírené na novú úroveň a keďže vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu sa EÚ zaväzuje, že ľudské práva budú základom jej vzťahov so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov;

M.  keďže EÚ a Čína vedú dialóg o ľudských právach už od roku 1995 a keďže obe strany považujú otázku ľudských práv za dôležitú súčasť ich dvojstranných vzťahov;

N.  keďže podľa 21. výročnej správy (júl 2014) združenia hongkonských novinárov (Hong Kong Journalists Association) bol rok 2014 najhorším rokom pre slobodu tlače v Hongkongu za posledné desaťročia; keďže niektorí novinári boli fyzicky napadnutí alebo prepustení a ďalší, ktorí sa vyjadrovali kriticky, boli presunutí do menej citlivých oblastí;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedostatočnými informáciami o mieste pobytu a stave piatich nezvestných kníhkupcov; požaduje okamžité zverejnenie podrobných informácií o mieste pobytu a stave Lee Poa a Kuej Min-chaja, a požaduje, aby boli okamžite bezpečne prepustení a aby im bolo udelené právo na komunikáciu; požaduje okamžité prepustenie všetkých ostatných osôb, ktoré boli bezdôvodne zatknuté za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a publikovania v Hongkongu vrátane troch zvyšných kníhkupcov;

2.  vyzýva Čínsku vládu, aby bezodkladne poskytla akékoľvek informácie týkajúce sa nezvestných kníhkupcov a aby okamžite viedla inkluzívny a transparentný dialóg a komunikáciu o vzťahu medzi orgánmi z kontinentálnej Číny a orgánmi v Hongkongu; pozitívne vníma komunikáciu od Lee Poa a jeho stretnutie s manželkou;

3.  vyzýva príslušné orgány v Číne, Hongkongu a Thajsku, aby vyšetrili a objasnili okolnosti ich zmiznutia v súlade so zásadami právneho štátu a pokiaľ je to možné, aby sa pričinili o bezpečný návrat vydavateľov domov;

4.  vyjadruje znepokojenie nad údajným pôsobením orgánov presadzovania práva z kontinentálnej Číny v Hongkongu; pripomína, že ak by tieto orgány presadzovania práva pôsobili v Hongkongu, bolo by to porušenie jeho základného zákona; domnieva sa, že by to nebolo v súlade so zásadou „jedna krajina, dva systémy“; vyzýva Čínu, aby rešpektovala nezávislosť, ktorú Hongkongu zaručuje základný zákon;

5.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv, najmä bezdôvodné zatýkanie, vydávanie osôb, ich nútené priznania, tajné zadržiavanie, zadržiavanie v izolácii a porušovanie slobody publikovania a prejavu; pripomína, že musí byť zaručená nezávislosť vydavateľov, novinárov a blogerov; požaduje okamžité ukončenie porušovania ľudských práv a politického zastrašovania;

6.  odsudzuje obmedzenia a kriminalizáciu slobody prejavu a vyjadruje poľutovanie nad sprísnením obmedzení slobody prejavu; vyzýva čínsku vládu, aby prestala potláčať slobodný tok informácií vrátane obmedzovania používania internetu;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s blížiacim sa prijatím návrhu zákona o zaobchádzaní so zahraničnými MVO, keďže v jeho súčasnej podobe by znamenal výrazné obmedzenie činností čínskej občianskej spoločnosti a výrazne by obmedzil slobodu združovania a prejavu v krajine, a to vrátane zákazu, aby „zámorské mimovládne organizácie“, ktoré nie sú zaregistrované na čínskom ministerstve verejnej bezpečnosti a na bezpečnostných útvaroch provincií, poskytovali finančné prostriedky akýmkoľvek čínskym jednotlivcom alebo organizáciám, ako aj zákazu, aby čínske skupiny vykonávali „činnosti“ v mene zámorských neregistrovaných MVO alebo s ich súhlasom vrátane tých, ktoré majú sídlo v Hongkongu a Macau; vyzýva čínske orgány, aby dôkladne prepracovali tento návrh zákona tak, aby bol v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv vrátane medzinárodných záväzkov, ktoré Čínska ľudová republika prijala;

8.  vyjadruje znepokojenie nad návrhom nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý by posilnil a inštitucionalizoval praktiky cenzúry a monitorovania počítačového prostredia, a nad prijatým zákonom o národnej bezpečnosti a návrhom zákona o boji proti terorizmu; poznamenáva, že reformovaní čínski právnici a obhajcovia občianskych práv sa obávajú, že tieto zákony budú aj naďalej obmedzovať slobodu vyjadrovania a zvýši sa autocenzúra;

9.  domnieva sa, že pevné a trvalé vzťahy medzi EÚ a Čínou musia poskytnúť účinnú platformu pre vyspelý, zmysluplný a otvorený dialóg o ľudských právach, založený na vzájomnom rešpektovaní;

10.  zdôrazňuje odhodlanie EÚ posilňovať v Hongkongu demokraciu vrátane zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práv, transparentnosti a slobody informácií a prejavu;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcemu správy a zhromaždeniu Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0458.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0252.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia