Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2893(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0167/2016

Predložena besedila :

B8-0167/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.5
CRE 04/02/2016 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0047

Sprejeta besedila
PDF 294kWORD 125k
Četrtek, 4. februar 2016 - Strasbourg
Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo
P8_TA(2016)0047B8-0167/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2016 o poročilu o Kosovu za leto 2015 (2015/2893(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 22. oktobra 2012 o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o okvirnem sporazumu s Kosovom o sodelovanju v programih Unije,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2013 v zvezi s sprejetjem sklepa o pooblastilu za začetek pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in Kosovom,

–  ob upoštevanju prvega sporazuma o načelih, ki urejajo normalizacijo odnosov, ki sta ga podpisala predsednika vlad in Hashim Thaçi in Ivica Dačić dne 19. aprila 2013, ter akcijskega načrta za izvajanje z dne 22. maja 2013,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/349/SZVP z dne 12. junija 2014 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem, Eulex Kosovo,

–  ob upoštevanju podpisa stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom dne 27. oktobra 2015 in ratifikacije v kosovski skupščini dne 2. novembra 2015,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov o trenutnih dejavnostih misije začasne uprave Združenih narodov na Kosovu in z njo povezanem razvoju dogodkov, vključno z najnovejšim poročilom z dne 3. novembra 2015,

–  ob upoštevanju podaljšanja mandata posebnega predstavnika EU za Kosovo Samuela Žbogarja do 28. februarja 2017,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. novembra 2015 o strategiji širitve EU (COM(2015)0611),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. decembra 2015 o širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenih procesih,

–  ob upoštevanju sklepov z zasedanj Sveta za splošne zadeve dne 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je bilo poudarjeno in ponovno potrjeno, da bi moralo po izpolnitvi vseh pogojev tudi Kosovo imeti korist od morebitne liberalizacije vizumske ureditve, in to brez poseganja v stališče držav članic do njegovega statusa,

–  ob upoštevanju začetka dialoga o vizumih januarja 2012, časovnega načrta za vizumsko liberalizacijo iz junija 2012, drugega poročila Komisije z dne 24. julija 2014 o napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske ureditve (COM(2014)0488) in strokovne misije Komisije iz julija 2015,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 (1999), svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 64/298 z dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja Meddržavnega sodišča in pozdravila pripravljenost EU, da pomaga pri dialogu med Srbijo in Kosovom,

–  ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega parlamenta in Kosova z dne 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 2010, 20. maja 2011, 14. in 15. marca 2012, 30. in 31. oktobra 2013 ter 29. in 30. aprila 2015,

–  ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Kosova za leto 2015 z dne 10. novembra 2015 (SWD(2015)0215),

–  ob upoštevanju svojih preteklih resolucij,

–  ob upoštevanju dela, ki ga je opravila Ulrike Lunacek, stalna poročevalka Odbora za zunanje zadeve za Kosovo,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je neodvisnost Kosova do zdaj priznalo 110 od 193 držav članic OZN, med njimi 23 od 28 držav članic Evropske unije;

B.  ker je bil 27. oktobra 2015 med EU in Kosovom podpisan stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, kosovska skupščina pa ga je ratificirala 2. novembra 2015; ker je Evropski parlament 21. januarja 2016 sporazum odobril;

C.  ker se vse (potencialne) države kandidatke ocenjuje po dosežkih, časovni načrt za pristop pa se določa glede na hitrost in kakovost potrebnih reform;

D.  ker je EU večkrat zatrdila, da je pripravljena pomagati pri gospodarskem in političnem razvoju Kosova z jasno evropsko perspektivo, kar je v skladu z evropsko perspektivo te regije;

E.  ker Evropska unija v središče svoje politike širitve postavlja načelo pravne države;

F.  ker EU poudarja, da je treba v vseh državah zahodnega Balkana okrepiti ekonomsko upravljanje, načelo pravne države in zmogljivosti javne uprave;

G.  ker bo 14. junija 2016 potekel mandat misije EULEX; ker na Kosovu ravno poteka strateški pregled te misije;

1.  je zadovoljen, da je bil 27. oktobra 2015 podpisan stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom, saj gre za njuno prvo pogodbeno razmerje, pozdravlja pa tudi hitro ratifikacijo v kosovski skupščini 2. novembra 2015; poudarja, da sporazum utira pot vključevanju Kosova v EU in bo pomembna spodbuda za izvajanje in institucionalizacijo reform, pomagal pa bo tudi začeti sodelovanje z EU na številnih področjih, s čimer bomo okrepili politični dialog in dosegli tesnejše trgovinsko povezovanje, pa tudi utrdili odnose s sosednjimi državami in prispevali k stabilnosti v tej regiji; poziva vlado Kosova, naj se osredotoči na izvajanje celovitih reform, potrebnih za izpolnitev obveznosti v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

2.  pozdravlja, da je Komisija sprejela sveženj v podporo reformam in regionalnemu sodelovanju na zahodnem Balkanu – v njem je izražena zavezanost EU, da bo podpirala proces političnih in gospodarskih reform držav, ki si prizadevajo za pristop k EU;

3.  poudarja, da je namen stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma uveljaviti evropske standarde na področjih konkurence, javnih naročil, intelektualne lastnine in varstva potrošnikov, kot oprijemljiv korak na poti h gospodarskemu vključevanju Kosova v EU pa tudi vzpostaviti prostotrgovinsko območje;

4.  pozdravlja napredek, dosežen v letu 2015, pri dogovarjanju v okviru procesa normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo, namreč v zvezi z ustanovitvijo združenja/skupnosti kosovskih občin s srbsko večino, v zvezi z energijo in mostom v Mitrovici ter sporazumi o telekomunikacijah z dne 25. avgusta 2015, zavarovanju vozil iz junija 2015 in sodstvu iz februarja 2015; podpira nepretrgana mediacijska prizadevanja podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom, ki še ni povsem dosežena; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj temeljito oceni stanje izvajanja vseh doslej podpisanih sporazumov z vidika sprejemanja zakonov na terenu ter o tem redno poroča Evropskemu parlamentu ter parlamentoma Kosova in Srbije; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj poišče pomanjkljivosti in pozove obe strani, naj izpolnita sprejete zaveze, ter poziva Srbijo in Kosovo, naj se vzdržita negativne retorike, naj začneta v dobri veri in pravočasno popolnoma izvajati že sklenjene sporazume in naj odločno nadaljujeta proces normalizacije odnosov; poudarja, da sta za normalizacijo odnosov med Prištino in Beogradom odločilnega pomena neprekinjen in konstruktiven dialog ter popolno izvajanje doseženih sporazumov; je zadovoljen, da sta srbski in kosovski predsednik vlade, Vučić in Mustafa, v sredo, 27. januarja 2016, ponovno začela pogovore; je seznanjen, da sta se pogovarjala tudi o vzajemnem priznavanju univerzitetnih diplom in poklicnih spričeval ter o izboljšanju cestnih in železniških povezav; poudarja, da bo napredek na terenu koristil vsej regiji;

5.  je zaskrbljen zaradi velikega števila pogrešanih iz vojnega obdobja in zaradi le malo napredka na tem področju; poziva k popolnemu meddržavnemu sodelovanju pri tem, saj je popolno sodelovanje pri ugotavljanju resnice o pogrešanih bistveno za vzajemno spravo;

6.  je seznanjen s sodbo ustavnega sodišča o ustanovitvi združenja srbskih občin; poziva k popolnemu in skrbnemu izvajanju sklenjenih sporazumov; poziva k spoštovanju načela pravne države in obžaluje, da opozicijske sile niso izkoristile te prekinitve za obnovitev parlamentarnega dialoga, ter spodbuja vse politične sile, naj konstruktivno sodelujejo v interesu svoje države, demokratičnih institucij in državljanov; meni, da so spoštovanje pravil demokracije, politični dialog in nemoteno parlamentarno delo bistveni za izvajanje vseh vidikov kosovskega reformnega programa; ostro obsoja nasilne obstrukcije v skupščini; poziva, da se je treba v skupščini izogniti nadaljnjim nasilnim protestom; poudarja, da bi morali izvoljeni poslanci pri sestajanju in razpravljanju v skupščini spoštovati svojo institucijo; poudarja, da bi morala vlada spoštovati resolucije in sklepe parlamenta in bi morala pred podpisom sporazumov z drugimi državami vsakokrat poročati o tem, kot zahteva zakonodajni organ; v zvezi s tem pozdravlja premišljeni predlog dveh kosovskih poslancev, enega koalicijskega in enega opozicijskega, z dne 20. novembra 2015; poziva vse politične akterje, naj ponovno navežejo politični dialog, da bi odpravili zastoj in poiskali vzdržno rešitev, tako da bo lahko kosovska skupščina začela spet normalno delovati; poziva vse kosovske voditelje, naj te razmere obravnavajo kot izjemno pomembne in ravnajo odgovorno ter naj upoštevajo, da je skupščino izvolil kosovski narod in da je izvoljena zanj; je zelo zaskrbljen zaradi ponavljajočih se nasilnih dejanj in poziva organe kazenskega pregona, naj svoje dolžnosti izvajajo povsem v skladu s pravnimi postopki; je zaskrbljen zaradi dogodkov, ki so vodili k aretaciji nekaterih poslancev, in poziva, naj se opravi preiskava o morebitnih zlorabah pooblastil pri teh aretacijah; poziva skupščino Kosova, naj pojasni pravila v zvezi z odvzemom imunitete njenim poslancem; je seznanjen z zahtevo varuha človekovih pravic za začetek preiskave v zvezi s posredovanjem policije 28. novembra 2015, ki jo je naslovil na državno tožilstvo v Prištini;

7.  poudarja, da mora skupščina postati učinkovitejša, da mora v vseh okoliščinah spoštovati svoj poslovnik in da bi ga morala spoštovati tudi vlada; poudarja, da je treba okrepiti nadzorno vlogo skupščine, in jo še posebej poziva, naj čim prej sprejme zakonodajo, ki bo v procesu vključevanja Kosova okrepila vlogo odbora za vključevanje v EU in omogočila polno sodelovanje opozicije v tem procesu; spodbuja skupščino, naj se pri obravnavi zakonodaje redno posvetuje z Beneško komisijo in jo vključi v ta proces; poudarja, da je treba nujno imenovati sposobne člane regulativnih in nadzornih organov ter tako zagotoviti ustrezno delovanje državne uprave, in sicer v izbirnih postopkih, ki se bodo opirali na dosežke ter bodo pregledni in nepolitični;

8.  je seznanjen, da pet držav članic ni uradno priznalo Kosova, in meni, da bi nadaljnja priznanja pomagala okrepiti stabilnost v tej regiji in pripomogla k nadaljnji normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom ter povečala verodostojnost Evropske unije na področju zunanje politike; v zvezi s tem pozdravlja odločitev petih držav članic, ki niso priznale Kosova, da bodo poenostavile odobritev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma v Svetu; poziva vse države članice EU, naj si po vseh močeh prizadevajo, da bi v duhu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in uradnih pogodbenih razmerij poenostavile gospodarske in medosebne stike ter okrepile socialne odnose med svojimi državljani in državljani Kosova; pozdravlja, da je Kosovo predložilo prvi program gospodarskih reform, ki bo prvi korak pri poglabljanju gospodarskega dialoga z EU;

9.  pozdravlja delo kosovskih oblasti pri zaustavljanju trenda nezakonitih migracij, ki so dosegle višek v začetku leta 2015; poudarja, da bi bilo treba kratkoročne ukrepe odvračanja prebivalstva od odhoda pospremiti z družbeno-gospodarskim razvojem in ustvarjanjem delovnih mest, s čimer bi državljane prepričali, da bi ostali na Kosovu in ustvarjali prihodnost v svoji državi; je prepričan, da bi z liberalizacijo vizumskega režima prispevali tudi k zajezitvi nezakonitega priseljevanja, omogočili medčloveške stike, saj bi se državljanom odprle možnosti za turistična potovanja v tujino ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev, ne da bi se jim bilo treba pri tem spoprijemati z dolgotrajnimi in dragimi vizumskimi postopki, ter odpravili tudi občutek izoliranosti; ponovno poudarja, da je potencialno nevarno, če bo Kosovo predolgo edina „zaklenjena“ in izolirana država v tej regiji; poleg tega poziva Prištino, naj sprejme učinkovite ukrepe za boj proti kriminalnim mrežam, ki so vpletene v trgovino z ljudmi; meni, da bi lahko v boju proti nezakonitemu priseljevanju pomagalo, če bi na skupnem evropskem seznamu varnih držav izvora Kosovo označili kot varno državo izvora;

10.  pozdravlja napredek pri izvajanju akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima; poziva javne organe, naj hitro in v celoti začnejo izvajati vsa zahtevana merila; poziva Komisijo, naj okrepi svoje delo za proces liberalizacije vizumskega režima za Kosovo; je pripravljen podpreti brezvizumski režim za Kosovo, takoj ko bo Komisija pravočasno ugotovila, da so vsa tehnična merila izpolnjena, in poziva Svet, naj čim hitreje stori enako; obenem pa meni, da je treba še naprej iskati in sodno preganjati trgovce z ljudmi in tihotapce, da bi jih odvrnili od teh nezakonitih dejavnosti; poziva vse institucije EU, zlasti Komisijo, naj pospešijo proces liberalizacije vizumskega režima za Kosovo, kosovske oblasti pa poziva, naj izpolnijo svoje obveznosti in uresničijo preostala merila, da bi Kosovo v letu 2016 vstopilo v brezvizumski režim in da bi se tamkajšnji ljudje bolj približali EU;

11.  podpira nadaljevanje razprav o okvirnem sporazumu, ki bi Kosovu omogočil sodelovanje v programih EU;

12.  pozdravlja, da je bil sprejet zakonodajni sveženj o človekovih pravicah, s katerim naj bi okrepili institucionalni okvir za nadzor nad varovanjem in spoštovanjem človekovih pravic; poudarja, da je to zakonodajo izjemno pomembno izvajati; je še posebej zadovoljen, da je bila ustanovljena funkcija varuha človekovih pravic in da je bil varuh tudi imenovan, še posebej za vzpostavljanje družbenega zaupanja v kosovsko družbo; obžaluje pa, da njegovo delo ovira pomanjkanje ustreznih prostorov, in poziva oblasti, naj njegovemu uradu v skladu s pariškimi načeli hitro dodelijo nove prostore; poziva oblasti, naj zagotovijo nemoteno delovanje vseh obstoječih neodvisnih ustanov in regulativnih organov;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je politična volja oblasti za pristen dialog s civilno družbo še vedno zelo šibka; poziva oblasti, naj v dobri veri izvajajo pravni okvir za sodelovanje s civilno družbo, zlasti z zagotavljanjem vseh potrebnih sredstev za skupni svetovalni odbor; poziva pisarno EU, naj spodbuja ta posvetovanja in po potrebi olajšuje njihovo izvedbo;

14.  prav tako pozdravlja maja 2015 sprejeti zakon o zaščiti pred diskriminacijo in varuhu človekovih pravic podeljeni mandat, da deluje kot organ za enakost; je še zmeraj zaskrbljen nad nizko ravnjo obravnave in preiskav primerov sovražnega govora, katerega tarča so predvsem skupnost LGBTI in manjšinske skupnosti; spodbuja svetovalno in usklajevalno skupino za pravice skupnosti LGBTI, naj dejavno spremlja, kaj se dogaja v zadevah in pri problematiki s tega področja;

15.  pozdravlja tudi sprejetje zakona o enakosti spolov in poziva kosovske oblasti, naj obravnavajo vključevanje načela enakosti spolov kot prednostno nalogo ter poskrbijo, da bodo upravni organi in oblasti pri tem za zgled; je zaskrbljen zaradi strukturnih izzivov, ki ovirajo izvajanje tega zakona; je še zmeraj zaskrbljen zaradi premajhne zastopanosti žensk na položajih odločanja; je zaskrbljen, ker ni napredka pri boju proti nasilju v družini in nasilju na podlagi spola; poziva oblasti, naj javno spodbujajo ter vzpostavijo zaščitne mehanizme in ukrepe za nudenje zatočišča ženskam, ki spregovorijo in prijavijo nasilje v družini; je zaskrbljen zaradi nizke ravni lastništva v rokah žensk; poziva oblasti, naj dejavno zagotavljajo lastninske pravice ženskam, med drugim z vpisom vseh solastnikov pri katastrskih in registracijskih uradnikih, pa tudi z informacijsko kampanjo;

16.  izraža pomislek, da je bil v zadnjem letu dosežen zelo omejen napredek na področju svobode izražanja in medijev; je zaskrbljen, ker se novinarji pri opravljanju svojega dela soočajo z nasiljem in grožnjami, ter poudarja, da je treba okrepiti zaščito novinarjev s sistematičnim odzivanjem, javnim obsojanjem, hitrim preiskovanjem in pravočasnim zaključevanjem zadev v zvezi z napadi zoper novinarje; poudarja, da je treba več napredka doseči tudi na področju neodvisnosti medijev; poziva oblasti, naj po temeljitem in celovitem procesu javnega posvetovanja čim prej zapolnijo sistematične vrzeli v zakonodaji in zagotovijo svobodo medijev, zlasti zato, da bi lastništvo medijev postalo pregledno ter da bi zagotovili trajnost javne radiotelevizije; poziva oblasti k učinkovitemu izvajanju zakonodaje o razžalitvi, sovražnem govoru in obrekovanju;

17.  opozarja, da morata Kosovo in Srbija v skladu z ugotovitvami Agencije OZN za begunce in poročilom posebnega poročevalca OZN iz leta 2014 o razmerah na področju človekovih pravic za notranje razseljene osebe poiskati trajne rešitve za begunce;

18.  ugotavlja, da so potrebna dodatna prizadevanja za zaščito in dejansko zagotovitev pravic vseh etničnih manjšin na Kosovu, vključno z romsko, aškalsko in egiptovsko, pa tudi goransko skupnostjo, s in sicer popolnim izvajanjem ustrezne zakonodaje ter ob upoštevanju najboljših praks iz te regije in držav članic EU; poziva nacionalne in lokalne oblasti, naj si bolj prizadevajo za izvajanje sprejetih zakonov, da bi prispevale k nadaljnjemu razvoju večetnične družbe, zlasti kar zadeva izobraževanje in zaposlovanje pripadnikov manjšin, in da bi preprečile neposredno in posredno diskriminacijo; je zadovoljen, da prištinska deklaracija vsebuje poziv vladam, mednarodnim in medvladnim organizacijam ter organizacijam civilne družbe, naj dosledno uporabljajo načela nediskriminacije in enakosti v okviru svojega dela in dejavnosti spodbujanja in uveljavljanja pravic Romov ter preprečevanja proticiganstva na zahodnem Balkanu;

19.  ponovno izraža zaskrbljenost, da ni opaznejšega napredka pri boju proti korupciji na visoki ravni in organiziranemu kriminalu ter da ni rezultatov pri kazenskem pregonu in obsodbah; poudarja, da ostaja vprašanje organiziranega kriminala zelo zaskrbljujoče; ugotavlja, da mora vlada Kosova nedvomno in izrecno pokazati, da se država na vseh ravneh sistematično bojuje proti korupciji; poziva oblasti, naj sprejmejo celovit in strateški pristop k boju proti močno razširjeni korupciji, kajti to je še vedno velika ovira za demokratični, socialni in gospodarski razvoj Kosova; poziva kosovsko protikorupcijsko agencijo, naj sproži več preiskav, in poziva tožilstvo, naj ukrepa v zvezi z zadevami, ki jih je predložila; poudarja, da je preglednost sodnih postopkov bistven element boja proti korupciji in varovanja temeljnih pravic; poudarja tudi, da ima politična elita pomembno vlogo in odgovornost v boju proti korupciji;

20.  pozdravlja okrepljena prizadevanja in veliko zavezanost boju proti terorizmu, in spodbuja k izvajanju strategije za boj proti terorizmu; poziva oblasti, naj se spoprimejo z vzroki radikalizacije, zlasti visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in nasilnim ekstremizmom; pozdravlja sodelovanje Kosova v koaliciji, ki se bori proti terorizmu, in ukrepe, ki jih oblasti sprejemajo za preprečevanje radikalizacije mladih; poziva oblasti, naj pozorno spremljajo mobilizacijo potencialnih islamskih tujih borcev in teroristov ter jo preprečijo; je zadovoljen, da je Kosovo po ustavi laična in v smislu verskih prepričanj nevtralna država;

21.  ugotavlja, da se je po podatkih kosovskega ministrstva za notranje zadeve približno 300 državljanov Kosova pridružilo džihadistom v Siriji in Iraku, ter da so se mnogi že vrnili; pozdravlja sprejete vladne ukrepe, po katerih je za državljane, ki so sodelovali pri terorističnih dejavnostih, predvidena zaporna kazen;

22.  ugotavlja, da je bil na področju sodstva s sprejetjem ustrezne zakonodaje dosežen napredek; poudarja, da jo je treba začeti hitro konkretno in učinkovito izvajati; je še zmeraj zelo zaskrbljen nad počasnimi sodnimi postopki, visokim številom sodnih zaostankov, pomanjkanjem sredstev za pravosodni sistem, nizko ravnjo odgovornosti sodnih uradnikov in možnostjo političnega vplivanja na pravosodne strukture, kar v zakonodaji še vedno ni ustrezno obravnavano, in poudarja, kako pomembno je, da pravosodni sistem polno deluje in ima uveljavljena pravila glede časa za obravnavo zadev na sodiščih; pozdravlja ukrepe za vključitev sodstva na severu, kjer nekatera mesta sodnikov in tožilcev zasedajo kosovski Srbi; poziva politične oblasti, naj nedvoumno in popolnoma podprejo neodvisnost sodnikov in tožilcev, na katere se v potekajočih preiskavah in sodnih postopkih še vedno poskuša vplivati; poziva oblasti, naj spremenijo ustavo in zagotovijo, da bo večina članov sodnega sveta Kosova v skladu s priporočili Beneške komisije izvoljena iz strokovnih krogov;

23.  poziva Kosovo, naj sledi smernicam skupne zunanje in varnostne politike EU;

24.  je seznanjen, da so bila sprejeta dopolnila k ustavi, s katerimi so bili ustanovljeni specializirani senati in specializirano tožilstvo; pozdravlja zaključek pogajanj med Kosovom in Nizozemsko za sporazum o državi gostiteljici ter pričakuje, da bodo specializirani senati čim prej polno operativni in da bo imelo specializirano tožilstvo dovolj osebja za opravljanje svojih nalog; oboje poziva, naj sledijo izkušnjam in najboljšim praksam Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo skladno z ustreznimi ustavnimi določbami o njihovi ustanovitvi; poziva kosovske oblasti, naj z novim sodiščem polno sodelujejo; poziva EU in države članice, naj senatom zagotovijo zadostna sredstva za delovanje;

25.  meni, da mora pregled misije EULEX in njena postopna odprava potekati vzporedno z okrepitvijo in razširitvijo mandata posebnega predstavnika EU, tako da bo lahko izvajal dejavnosti spremljanja, mentorstva in svetovanja, pomagal pri procesu vključevanja Kosova v EU, boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter pri kazenskem pregonu vojnih zločinov; medtem poziva k večji učinkovitosti ter popolni preglednosti in odgovornosti misije EULEX v času trajanja njenega mandata; je seznanjen s sklepi Sveta iz decembra 2015 o mandatu misije EULEX in poziva Kosovo, naj ji pomaga, da bo lahko svoj obnovljeni mandat v celoti in nemoteno izvajala; poudarja, da je treba pri pregledu mandata upoštevati ugotovitve in izvajati priporočila, ki jih je v svojem poročilu po obtožbah o korupciji v vrstah misije EULEX podal prof. Jean-Paul Jacqué; poziva misijo EULEX, naj doseže dogovor z misijo UNMIK o predaji nerešenih zadev ustreznim kosovskim oblastem; poziva države članice, naj za ustrezen čas napotijo dobro usposobljene in kvalificirane strokovnjake in zagotovijo njihovo ponovno vključitev v nacionalne službe, ko bodo njihove misije končane;

26.  obžaluje, da je bila prošnja Kosova za članstvo v Unescu zavrnjena zaradi dejavnega oviranja Srbije, kar je v nasprotju z zavezami o vzpostavitvi dobrih sosedskih odnosov, pa tudi ker države članice niso uspele doseči soglasja; pozdravlja sprejetje zakona o varstvu zgodovinske dediščine v Prizrenu in poziva, naj se v celoti izvaja, vendar opozarja na ogroženost mestne dediščine zaradi nebrzdane nezakonite gradnje; je zadovoljen, da so bila obnovljena številna območja srbske verske in kulturne dediščine, ki so bila v letu 2004 žal uničena, na primer pravoslavna katedrala, in poziva k nadaljnji obnovi srbske verske in kulturne dediščine; ob tem poziva zainteresirane strani, tudi kosovske oblasti, naj sodelujejo s srbsko vlado, srbsko skupnostjo na Kosovu in srbsko pravoslavno cerkvijo ter si prizadevajo poiskati sistem spodbujanja, varovanja in ohranjanja kosovske kulturne in verske dediščine, ki bi jo bilo treba obravnavati kot skupno evropsko dediščino; pozdravlja, da kosovska ustava zavezuje državo k ohranjanju in varovanju svoje kulturne in verske dediščine, in poziva k dodatnim prizadevanjem za zaščito pravic vseh verskih manjšin, tudi kosovskih kristjanov; poudarja, da bi morala biti prednostna naloga Kosova pridružitev mednarodnim in regionalnim organizacijam in mehanizmom; v zvezi s tem opominja, da je pomembno spoštovati sklenjeni sporazum o regionalnem sodelovanju; meni, da bo odprtje pisarne za regionalno mladinsko sodelovanje na zahodnem Balkanu v okviru berlinskega procesa, za katerega se zavzemajo številne strani, prineslo pozitivne rezultate, zlasti pri odnosih med mladimi iz Srbije in Kosova;

27.  upoštevaje berlinski proces podpira oblikovanje foruma civilne družbe Zahodnega Balkana, kjer bodo lahko predstavniki civilne družbe iz te regije izmenjavali zamisli, izražali svoje pomisleke in skrbi ter oblikovali konkretna priporočila za odločevalce, obenem pa poziva, naj se ta proces nadaljuje na naslednjem srečanju na vrhu v Parizu leta 2016 ter naj se za civilnodružbene organizacije iz te regije organizirajo pripravljalne delavnice;

28.  je zadovoljen, da je bila skupščina Kosova povabljena, da na vseh ravneh in pod enakimi pogoji stalno sodeluje pri dejavnostih in srečanjih parlamentarne skupščine procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP-PA), kakor je bilo sklenjeno maja 2015, in meni, da gre za pomemben prispevek k regionalnemu parlamentarnemu dialogu; obžaluje, da skupščina Kosova ni bila sprejeta kot polnopravna članica v druge parlamentarne pobude za regionalno sodelovanje, kot sta konferenca evropskih integracijskih odborov parlamentov v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu (COSAP) ter mreža parlamentarnih odborov za gospodarstvo, finance in evropsko povezovanje zahodnega Balkana (NPC); poziva vse parlamente v tej regiji, naj sprejmejo bolj vključujoč pristop v zvezi s prošnjami skupščine Kosova za članstvo v regionalnih pobudah, s čimer bi prispevali k boljšemu regionalnemu sodelovanju;

29.  ponovno poziva Kosovo, naj izpopolni zakonodajni okvir za javne službe ter v celoti izvaja strateški okvir za javno upravo in akcijski načrt; poziva oblasti, naj odpravijo spolitiziranost javne uprave, v vseh javnih ustanovah spodbujajo na dosežkih temelječo strokovnost ter zagotovijo dobro finančno poslovodenje v javnih ustanovah in preglednost pri nadzoru skupščine nad izvrševanjem proračuna;

30.  poudarja, da je pomembno povečati sredstva za projekte kosovskih nevladnih organizacij, katerih cilj je okrepiti načela dobrega upravljanja, povečati preglednost in odgovornost, okrepiti institucionalne mehanizme pravosodnih sistemov, še bolj utrditi institucionalno in socialno demokracijo ter okrepiti prizadevanja za varstvo in uveljavljanje pravic obrobnih skupin in etničnih manjšin;

31.  ponovno izraža zaskrbljenost nad visoko stopnjo brezposelnosti, zlasti med mladimi in ženskami, in obsoja splošno diskriminacijo žensk v družbi in na trgu dela; poudarja, da je treba kosovski mladini zagotoviti perspektivo za prihodnost; poziva Kosovo, naj poskusi odpraviti pomanjkanje strokovnega znanja na trgu dela in vse upravne prepreke, ki bi utegnile privesti do diskriminatornega ravnanja, in naj izboljša splošno poslovno okolje v državi, zlasti za mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj v okviru sredstev instrumenta za predpristopno pomoč zagotovi dodatno pomoč mladim podjetnikom, pri tem pa naj se posebej osredotoči na usposabljanje in delavnice ter izmenjavo strokovnega znanja, vključno z ukrepi za lažje povezovanje s podjetniki iz držav članic EU, pri čemer naj si še posebej prizadeva za preprečitev bega možganov, predvsem po začetku veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

32.  poudarja, da ostajajo strukturne reforme bistvene za spodbujanje potencialne rasti in storilnosti kosovskega gospodarstva ter povečevanje njegove prožnosti in konkurenčnosti; se strinja z ugotovitvijo Komisije, da bi moralo Kosovo okrepiti svoj srednjeročni davčni okvir, povečati preglednost javnih financ, preusmeriti proračunske odhodke k ukrepom za rast ter usmeriti neposredne tuje naložbe in nakazila iz tujine v proizvodne sektorje; poziva Kosovo, naj pospeši prestrukturiranje javnih podjetij, izboljša stečajne postopke in postopke zaradi insolventnosti ter zmanjša odvisnost od carinskih prihodkov z razširitvijo domače davčne osnove in posodobitvijo zbiranja prihodkov;

33.  poudarja, da je treba glede na visoko brezposelnost in nizko stopnjo udeležbe na trgu dela nujno izboljšati reforme trga dela ter jih dopolniti z reformami izobraževalnega sistema; poudarja, da je treba z dodatnimi prizadevanji bolje uskladiti izobraževalni sistem s potrebami trga dela, zlasti s spremembo okvira učnih načrtov za preduniverzitetno izobraževanje; prav tako poudarja, da je pomembno razširiti sistem poklicnega izobraževanja in da ga je treba dopolniti z aktivnimi politikami na trgu dela;

34.  ugotavlja, da je Kosovo v zgodnji fazi razvoja delujočega gospodarstva; je zadovoljen, da je bilo na področju industrije ter malih in srednjih podjetij doseženega nekaj napredka; poziva, naj se še naprej zmanjšuje breme za mala in srednja podjetja ter da je treba poleg zagotavljanja podpore zagonskim in inovativnim podjetjem, ki prinašajo visoko dodano vrednost, začeti izvajati oceno učinka zakonodaje na mala in srednja podjetja, da bi spodbudili podjetniško dejavnost, saj bo prinesla družbene in gospodarske koristi; poziva Komisijo, naj iz sredstev instrumenta za predpristopno pomoč zagotovi dodatno pomoč mladim podjetnikom, vključno z ukrepi za lažje povezovanje s podjetniki iz držav članic EU in sodelovanje podjetniških združenj Kosova v Evropski zvezi mladih podjetnikov, zlasti po začetku veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma; poziva kosovske institucije, naj socialnim in trajnostnim podjetjem omogočijo financiranje naložb, da bi se spopadli z izzivi socialne problematike in trajnostne rasti;

35.  ponovno poudarja, da je pomembno Kosovu čim prej dodeliti lastno mednarodno klicno številko, ki mu bo pomagala pridobiti mednarodno prepoznavnost; poziva mednarodno telegrafsko zvezo (ITU), naj nadaljuje postopek v zvezi s tem;

36.  poudarja, kako pomembno je spoštovati občutljivo naravo vseh skupnosti pri širjenju kroga povabljencev, kakor je bilo razvidno v primeru generala Dikovića, in poziva mednarodne sile KFOR, naj sodelujejo s kosovskimi oblastmi, da bi preprečile dejanja, s katerimi bi žalili spomin na žrtve in ogrozili dialog med Prištino in Beogradom; želi spomniti, da je treba 48 ur pred tovrstnimi obiski ustrezno obvestiti pisarni za stike na Kosovu in v Srbiji;

37.  pozdravlja izboljšave cestne in mobilnostne infrastrukture, zlasti avtocest, pa tudi sprejetje drugega svežnja instrumenta za predpristopno pomoč leta 2015, ki vključuje obsežen projekt za kosovsko železniško infrastrukturo; vseeno obžaluje, da bodo stroški izgradnje tako visoki; upa, da bo pred kratkim podpisani sporazum o posojilu za posodobitev kosovskega dela železniške mreže v sklopu evropske poti št. 10, ki sta ga sklenila Kosovo in Evropska investicijska banka, uspel pospešiti celovit načrt za izboljšanje javnega prometa in nadgradnjo železniške infrastrukture; ob tem je zadovoljen, da sta predsednika vlad, Isa Mustafa in Aleksandar Vučić, 27. januarja 2016 sklenila, da bosta začela pogovore o neposredni zračni in železniški povezavi med Kosovom in Srbijo; glede na to, da je agenda Komisije za povezanost ena od najpomembnejših prednostnih nalog in po mnenju Parlamenta odločilni dejavnik za gospodarski razvoj te regije, poziva kosovske oblasti, naj zagotovijo popolno in hitro izvajanje tehničnih standardov in „mehkih“ ukrepov, kakor je bilo dogovorjeno na zahodnobalkanskem vrhu leta 2015 na Dunaju;

38.  ima pomisleke zaradi trenutnih negotovih energetskih razmer na Kosovu, ki negativno vplivajo na vsakodnevno življenje; poudarja, da je trenutna raven električnih izgub in s tem povezane komercialne škode zaradi dotrajanosti omrežja izjemno visoka, in poziva k obsežnim reformam, da bi z naložbami v izboljšanje obstoječega omrežja električne energije povečali energetsko učinkovitost in zanesljivost oskrbe, saj je delujoče električno omrežje osnovni pogoj za domače in tuje družbe, ki želijo začeti poslovati na Kosovu; poziva regulativni urad za energetiko, naj bo bolj prilagodljiv pri podeljevanju licenc in dovoljenj novim poslovnim vlagateljem v obnovljive vire energije; je seznanjen, da je bil z ameriškim podjetjem Contour Global dosežen dogovor o izgradnji 500-megavatne elektrarne Novo Kosovo, in poziva, naj bo postopek pregleden ter naj ga pospremi ocena družbenega in okoljskega učinka projekta, pri kateri je treba popolnoma upoštevati standarde EU;

39.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje in vladi ter narodni skupščini Kosova.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov